ARHIVAREA – Ce reprezintă arhivarea și formarea profesională în domeniul arhivării

ARHIVACe reprezintă arhivarea?
 
  Conform Legii 16/1996 republicată in 2014 privind activitatea de arhivă, orice persoană fizică sau juridică,creatoare de documente, raspunde de evidența, manevrarea, selecționarea și păstrarea acestora în condițiile prezentei legi, iar personalul responsabil cu activitatea de
arhivă trebuie să beneficieze de programe de formare profesională.
 
Conform acestei legi, reținem următoarele aspecte: 
 
 • Arhivă – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul și metoda de inscripționare, createși deținute de-a lungul timpului de către orice persoană juridică de drept public sau privat, în exercițiul activității sale, precum și de orice persoană fizică, în decursul existenței acesteia; o arhivă poate fi formată din unul sau mai multe fonduri arhivistice; 
 • Arhivarul  – angajat care administrează, prelucrează și gestionează documentele unui creator/deținator de arhivă, ce deține o diplomă de bacalaureat și un atestat/certificat specific activităților pe care le desfasoară;
 • Detinatorul de arhivă – persoana juridică de drept public sau privat, precum și persoana fizică care are în păstrare documente rezultate din activitatea proprie ori preluate prin desființarea, comasarea sau reprofilarea unor creatori de arhive;
 • Documentul – informație inregistrată pe orice fel de suport, creată sau primită și pastrată de catre un creator/deținător de arhive;
 • Fondul arhivistic – ansamblul documentelor de orice natură create și primite de către un creator de arhive pe parcursul existenței sale;
 • Creatorii și deținatorii de documente sunt obligați să înregistreze și să țină evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite, potrivit legii.
 • Creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să păstreze documentele create sau deținute în condiții corespunzatoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât cele prevazute de lege.
 • Creatorii și deținatorii de documente, persoane juridice, au obligația de a inființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora.
 • Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, precum şi structura şi competenţa compartimentelor de arhivă vor fi stabilite de conducerea unităţii creatoare şi deţintoare de documente, cu avizul de specialitate al Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Fac excepţie de la aceste prevederi Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe,Serviciul Român de Informaţii, Serviciul Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organecu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
 • Formarea, perfecţionarea şi atestarea personalului compartimentului de arhivă se realizează prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, contra cost și prin furnizorii de formare autorizați ANC și Arhivele Naționale.
Având în vedere cele menționate, reținem că responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.
 
Datorita faptului ca in anul 2014 au fost primii furnizori de formare profesionala care au pornit pe drumul formarii si in acest domeniu extrem de util si practic pentru tot sectorul economic, oferind CURSUL  ”ARHIVAR”  – cod COR 441501 – autorizat MMPS, sub avizul Arhivelor Naționale cu avizul nr.3 /30.10.2014,  avem satisfactia ca am deschis drumul tuturor celor interesati sa profeseze in acest domeniu, in cei 4 ani autorizati,acum, revenim cu un nou parteneriat acreditat in acest domeniu si reintroducem cursul ARHIVAR -in portofoliul nostru de cursuri organizate, invitandu-va sa parcurgem impreuna acest curs ce atestă următoarele: cunoaşterea legislaţiei arhivistice, a normelor, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, cunoaşterea principiilor de bază ale prelucrării documentelor de arhivă, cunoaşterea principiilor de organizare a documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora.
Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs sunt:
 • noţiuni generale de legislaţia mediului;
 • noţiuni generale de ecologie;
 • norme de protecţie a mediului;
 • reglementări privind raportările cazurilor de poluare a mediului.
 • legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • managementul documentelor;
 • acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare.                                                                          
 • norme şi proceduri privind desfăşurarea activităţilor arhivistice;
 • principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit;
 • norme şi reguli de echipare a personalului;
 • reguli de transport al fondului arhivistic.
 • norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor;
 • noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor;
 • managementul riscurilor.

Cerinţele pentru ocupaţia  ”arhivar” sunt stabilite de fiecare agent economic, având în vedere atribuţiile generale ale postului, prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul specific al angajatorului.

Durata:  130 ore (50 ore teorie + 80 ore practică)

Diploma obținută:

 • certificat de absolvire eliberat de catre MMPS

Condiții 

studii medii

 • Prezenţa la curs şi examinare este obligatorie.

Mai multe detalii privind această formare….…aici

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

 

CURS OFFLINE – (LA SALA) – cu respectarea normelor in vigoare (masti, distantare sociala, etc) – respectarea prevederilor OUG 70 / 2020 si ale OMMPS 3577 / 2020

Data incepere curs:  02 octombrie 2020 – grupa noua in formare

 • vineri 02.10.2020 – 13.00-18.00
 • sambata 03.10.2020 – 10.00-18.00
 • duminica 04.10.2020 – 10.00-14.00
 • examinare finala 04.10.2020 – 14.00-16.00
 • restul sedintelor se vor planifica impreuna cu formatorul si participantii in cadrul primei sedinte

Taxa curs:

 • 1390 lei  + 65 lei examinare ==> poate fi achitata in 2 rate
 • 1200 lei + 65 lei taxa de examen – pentru inscriere si  plata integrala a cursului pana pe data de: 15 septembrie 2020 sau pentru recomandarea cursului si inscrierea unei persoane suplimentare  la curs.

Vă așteptăm cu drag.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.