CURS  ”ARHIVAR”  – cod COR 441501

– autorizat ANC, avizat Arhivele Naționale cu avizul nr.3 /30.10.2014

  Ocupația ”arhivar” este foarte solicitată pe piaţa muncii, deoarece fiecare organizaţie, publică sau privată are obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat iar postul de arhivar, se va regăsi în organigramele multor instituţii creatoare/deţinătoare de arhivă, publice sau private.

Formular inscriere

Durata:  120 ore (40 ore teorie + 80 ore practică)

Condiții :  

studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 • Prezenţa la curs şi examinare este obligatorie.

Diploma obținută:

 • certificat de absolvire eliberat de catre ANC(CNFPA)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Arhivarea documentelor, atunci cand este realizata corect si conform legislaitiei, scuteste firmele de amenzi si pierderi financiare. Serviciile de arhivare a documentelor sunt indispensabile atat marilor companii, cat si celor mai mici firme deoarece fara arhivare corecta a documentelor, se pierd bani, direct si indirect, se pierde timp, se iroseste energia angajatilor, sunt ratacite documente importante sau se iroseste spatiul cu stocarea unor documente ce au depasit termenul legal de pastrare iar Legea Arhivelor Nationale (nr. 16/1996) solicita creatorilor de documente respectarea unor conditii importante in ceea ce priveste organizarea/arhivarea documentelor, precum si pastrarea si depozitarea acestora.

Avand in vedere aceste aspecte, beneficiile arhivarii documentelor prin intermediul specialistilor in arhivare devin evidente prin:  

 • certitudinea respectarii legislatiei si prevenirea pierderilor financiare cauzate de potentiale amenzi.                                               
 • obtinerea unor beneficii suplimentare:
  – Evaluarea situatiei curente a documentelor si organizarea ei de catre un specialist in arhivare;
  – Datorita organizarii corecte, se asigura accesul rapid la documentele necesare in activitatile curente;
  – Costuri reduse pe termen lung si aplicarea corespunzatoare a legii.
 • Optimizarea timpului de lucru prin degrevare de sarcini suplimentare privind arhivarea documentelor lucrate si cautarea lor cand situatia o cere.

Pentru a deveni arhivar, este necesară absolvirea  unui curs de perfecționare în această ocupatie ce atestă următoarele: cunoaşterea legislaţiei arhivistice, a normelor, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, cunoaşterea principiilor de bază ale prelucrării documentelor de arhivă, cunoaşterea principiilor de organizare a documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora.

Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.

Conținutul cursului: cursul cuprinde expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Partea teoretică se desfășoară la sediul nostru și are o durată de 1 – 2 săptămâni (8 ore/zi) – în funcție de opțiunile participanților şi este urmată de partea practică de 80 ore – 2 – 4 săptămâni, ce poate fi efectuată de fiecare cursant la locul de muncă sau în cadrul unei firme – parteneră, specializată pe servicii de prelucrare și arhivare a documentelor.

În urma perioadei de practică, participanții vor întocmi un proiect ce va reflecta toate competențele dobândite în perioadele de pregătire teoretică și practică ce va fi necesar absolvirii examenului final.

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs sunt:

 • noţiuni generale de legislaţia mediului;
 • noţiuni generale de ecologie;
 • norme de protecţie a mediului;
 • reglementări privind raportările cazurilor de poluare a mediului.
 • legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • managementul documentelor;
 • acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare.                                                                          
 • norme şi proceduri privind desfăşurarea activităţilor arhivistice;
 • principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit;
 • norme şi reguli de echipare a personalului;
 • reguli de transport al fondului arhivistic.
 • norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor;
 • noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor;
 • managementul riscurilor.

Cerinţele pentru ocupaţia  ”arhivar” sunt stabilite de fiecare agent economic, având în vedere atribuţiile generale ale postului, prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul specific al angajatorului.

Documente necesare la inscriere:

 • copie CI
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie(daca este cazul)
 • copie diploma bacalaureat
 

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, in urma examinarii ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia ARHIAR, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de  ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • Înformații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC…...detalii aici 

Va așteptăm cu drag.

Formular inscriere