Acum când suntem într-un ciclu lung al unei călătorii evolutive, în care trebuie să facem față realității dure, atât personal cât și planetar, am devenit conștienți că întreaga viață funcționează după cicluri spațiu/timp bine definite, care pot fi calculate și analizate cu ajutorul numerelor.
Numerele sunt elemente naturale cu efecte majore asupra spațiului și timpului, pentru că marchează Ritmul Naturii și a ciclurilor sale infinite.
O înțelegere aprofundată  a ciclurilor pe care toate persoanele le traversează și o practică adecvată , ne poate ajuta să facem schimbări semnificative și să învățăm “să fim profesorii noștri în această viață”..

NUMEROLOGIA, sau “magia numerelor”– este o știință străveche care se ocupă cu analiza numerică a vieții – a vieții noastre și a celor din jurul nostru. Fiind o știința bazată pe calcule matematice, este deci,  o cale mai bună de cunoaștere.

Numerologia este „sora mai mică a astrologiei”. Ea ne ajută să aflam care ne sunt punctele tari și cele slabe; să ne îmbogățim relațiile și să aflăm extrem de multe  detalii despre oamenii cu care venim în contact.

Exemplu:numărul destinului stabilește predispozițiile noastre, în timp ce analiza numelui evaluează ceea ce o persoana a realizat pornind de la baza genetică.

Studiile numerologice au ca bază raportarea fiecărei litere la un număr, iar aceste numere vorbesc despre noi.

Cifrele au putere asupra întregului Univers, tot ce există pe pământ, în cosmos și în om, se raportează la un număr.                          Numerologia explică cum fiecare din forțele naturii se manifestă într-un mod miraculos, dacă sunt trezite nu numai de condițiile fizice, dar și de acțiunile favorabile ale pozițiilor corpurilor cerești. Din acest motiv numerologia a colaborat tot timpul cu astrologia.

Numerologia reprezintă știința numerelor care apelează la legile matematicii și ajută la definirea destinului uman, dezvăluie șansele și aptitudinile care pot propulsa către o viata mai bună și succes în acțiunile intreprinse.

Studiul complet al graficelor destinului poate constitui obiectul unei ample lucrări. Drumul vieții este stabilit de la naștere și nimeni nu se poate sustrage influenței sale. Nu putem evita parcursul care ne-a fost hărăzit. În schimb,  modul de deplasare pe acest drum poate fi schimbat.

În consecință,  aspectele negative ale unui număr pot fi foarte mult atenuate sau contracarate, mulțumită unei schimbări de atitudine. Un studiu numerologic face lumină în toate aspectele din destinul nostru. 

Numerologia reprezintă un ajutor practic, uşor de înţeles şi de utilizat, ce poate fi folosit astăzi în toate domeniile.

Aceste  legături dintre numere şi evenimentele din viaţa omului se regăsesc în toate tradiţiile şi credinţele lumii.

Numerele din viaţa noastră nu sunt întâmplătoare. Ele codifică evenimentele semnificative de pe parcursul vieţii şi determină intervalele precise de timp după care acestea se întâmplă.  

Aceste abilitati-ajută la dezvoltarea intuiţiei, la identificarea şi fructificarea trăsăturilor de caracter, la îmbunătăţirea relaţiilor, indică influenţele pozitive din viaţa unei persoane şi oferă răspuns la toate întrebările omului. 

Conform Numerogramei personale,putem realiza predicții, să definim caracterul, personalitatea și destinul, nivelul de dezvoltare și ciclurile sănătății  personal și al indivizilor, iar cunoașterea acestora ne ajută să devenim intuitivi atât mental cât și material, să ne îmbunătățim calitatea vieții, să devenim puternici și încrezatori în toate acțiunile noastre.

În cadrul cursului acreditat NUMEROLOG,  vom dobândi  competențe și vom practica calculele necesare  pentru a afla pentru fiecare dintre noi:numărul cosmic, vibrația interioara si cea exterioară, matricea numerologică,personalitatea-conform lunii nașterii,  scara fericirii, numărul locuinței, alegerea orelor favorabile pentru acțiunile importante din viața noastră,și multe altele…

Cu ajutorul acestei știinte, găsim soluții concrete și clare  care ne vor ajuta să ne cunoaștem mai bine pe noi și pe cei din jurul nostru și vom descoperi răspunsurile pe care le cautam și de care avem nevoie,  la toate întrebările care ne framântă,  deoarece totul poate fi calculat iar „destinul este încifrat în numere”

Numerologia este la fel de veche ca și astrologia, dar ea,  a  rămas vreme de secole o știință secretă, destinată doar celor inițiați. Astăzi știința numerelor își face intrarea în viața modernă și a noastră prin participarea și absolvirea acestui curs.… Este timpul s-o descoperim și noi!

La sfârsitul acestui curs, vom ajunge la concluzia că, evenimentele care ni se întâmplă zilnic, oamenii pe care îi avem și atragem în jurul nostru,nu sunt întamplatori,deoarece „NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR” ,totul poate fi calculat numerologic si că putem folosi principiile numerologiei pentru a imbunătăți radical viata noastră și a altora.

Cursul conține 1080 ore(360 teorie+720 practică),  este compus din 8 module: – expuse în manieră științifică și spirituală de către:-traineri acreditați ANR(Asociația Numerologilor din România)-creatorii Standardului Ocupațional- NUMEROLOG– cu care suntem în parteneriat și,  împreună vom demara și derula acest minunat curs care va face posibilă practicarea autorizată a acestei ocupații,în urma examinării finale și a obținerii certificatului de calificare în domeniu.

Activități specifice ocupației:

Comunică cu solicitantul, explicând principiile și procedura de întocmire a analizei  numerologice
Colectează datele necesare întocmirii analizei numerologice, prin dialog cu solicitantul, în funcție de tipul solicitării.
Realizează analiza numerologică prin Modelul numerologic de tipologizare, pentru persoane și familii.
Explică, pe baza experiențelor clientului și a datelor rezultate din aplicarea  metodelor numerologice, lanțul cauză – efect și consecințele alegerilor trecute.
Oferă recomandări personalizate pentru evitarea repetării erorilor de comportament, în conformitate cu rezultatele analizei numerologice.
Realizează analiza numerologică prin Modelul numerologic de tipologizare, în diferite domenii, ca: sănătate, management, afaceri, resurse umane, educație, pentru a optimiza modul de gestionare a acestora.
Elaborează, în baza unor analize raționale ale datelor rezultate din aplicarea  metodelor numerologice, prognoze privind evoluția clientului sau a sistemului analizat.
Respectă principii de etică și moralitate, asigură confidențialitate și obiectivitate în realizarea analizei numerologice.

Curs NUMEROLOG- Cod COR 516102- 1080 ore(360 ore teorie+720 ore practică)/ 8 module  – realizat în parteneriat cu ANR(Asociația Numerologilor din România)cu traineri acreditați ANR.

 • M1-Tehnici de comunicare și proceduri de lucru- 55 ore-(55ore la sala de curs+ practică)
 • M2-Modelul numerologic de tipologizare- 165 ore-(55ore la sala de curs+110 ore practică)
 • M3-Analiza numerologică- 685 ore-(300 ore la sala de curs+385 ore practică individuală)
 • M4-Interpretarea rezultatelor analizei numerologice- 55 ore-(55ore la sala de curs+ practică)
 • M5-Numerologia în sisteme. Principii și mecanisme de funcționare în sisteme- 55 ore-(55ore la sala de curs+ practică)
 • M6-Prognoze privind evenimente și procese- 35 ore-(20ore la sala de curs+ practică )
 • M7-Consiliere pe baza rezultatelor analizei numerologice- 35 ore-(35ore la sala de curs+ practică)
 • M8-Principii de etică și moralitate- 35 ore-20ore la sala de curs+ practică)

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA CURS:

 • studii medii-Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat
 • Adeverință medic/AVIZ psihologic – “Apt din punct de vedere psihologic”
 • Teste de verificare a cunoștințelor în domeniiile: matematică și comunicare- coerență în exprimare

COMPETENȚE OBȚINUTE  la finalul cursului:

 • Comunicarea cu solicitantul, pentru explicarea principiilor și procedurii de lucru
 • Colectarea informațiilor necesare analizei numerologice
 • Analizarea conceptelor numerologice elementare prin Modelul numerologic de tipologizare
 • Realizarea analizei numerologice
 • Interpretarea și explicarea rezultatelor analizei numerologice
 • Aplicarea analizei numerologice în diverse domenii de activitate
 • Elaborarea de prognoze privind evenimente și procese
 • Consilierea persoanei privind modelarea comportamentală și etapele de parcurs
 • Respectarea confidențialității, a principiilor de etică și moralitate în activitatea specifică

Data de începere curs:16 martie 2024 (se fac înscrieri)

Acte necesare la înscriere:

 • cerere de înscriere
 • contract de formare profesională
 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de casatorie (pentru doamne daca este cazul)

TAXA CURSULUI:

 • Taxa cursului  de calificare întreg- 1080 ore- 4-8 luni: 2060 euro / 9998 lei
 • Taxa cursului/ module:280 euro/1380 lei/modul
 • DISCOUNT 500 euro==> 1560 euro / 7649 lei- pentru plata integrală – la înscriere
 • Membrii ANR cu cotizația achitată la zi, beneficiază de un discount de 10 % aplicat la taxă.

La finalul acestui curs, în urma examinării finale, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupația NUMEROLOG, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe, recunoscut intern și internațional cf.Convenției de la Haga
Certificatele se eliberează in conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de MMPS.
Costul oricarui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede că “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte institutți pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Vă așteptăm cu mult drag!

Detalii și înscrieri:0213116303,0723163926, office@raminfo.ro, raminfotraining@gmail.com.

  Nume (obligatoriu)

  E-mail(obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Subiect

  Mesaj