DESCRIEREA OCUPAŢIEI “CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA”

Cine este consilierul de orientare profesionala?
” Specialistul care ajută tinerii şi adulţii „să se înţeleagă mai bine, să  evalueze, să comunice eficient cu alţii,
să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în  societate şi pe piaţa muncii” (Jigău, 2001).

În data de 07.07.2021 a fost aprobat de către MMPS, noua versiune a standardului ocupationalCONSILIER  ORIENTARE PRIVIND CARIERA” – COR 242306
Conform noului Standard Ocupațional, actualizat: Consilierul orientare privind cariera oferă, elevilor/studenților și adulților, orientare și consiliere în ceea ce privește alegerile pe care aceștia le fac referitor la parcursul educațional/școlar/profesional, formarea inițială/ continua, planificarea, explorarea și gestionarea carierei. De asemenea, contribuie la identificarea opțiunilor pentru viitoarea carieră, oferind îndrumare și suport beneficiarilor în elaborarea CV-urilor, realizarea demersurilor autoreflexive privind aspirațiile,interesele și calificările acestora.

Consilierii de orientare privind cariera pot oferi consiliere cu privire la diverse aspecte legate de planificarea carierei și pot face propuneri de învățare pe tot parcursul vieții, dacă este necesar, inclusiv recomandări privind studiile. Pot, de asemenea, să acorde asistență persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă.
Activitatea Consilierului orientare privind cariera presupune un contact nemijlocit cu clientii, elevi, studenți, adulți.                                    Consilierul ajută în luarea unor decizii cu urmări asupra carierei. Aceste decizii pot să se refere la alegerea unei profesii sau ocupații, la parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, la schimbarea ocupației sau a locului de muncă.
Consilierul îi ajută pe clienti să se cunoascã mai bine pe ei însisi, să–și conștientizeze interesele profesionale și aptitudinile, efectuează evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal utilizând
metode și instrumente specifice.

Consilierul orientare privind cariera furnizează persoanelor consiliate informații în legătură cu profesiile și ocupațiile, îi ajută să compare exigentele acestor profesii cu caracteristicile lor personale și cu nivelul lor de calificare, analizează împreună cu aceștia fiecare alternativă în parte și le evaluează consecințele. După ce clientul a optat pentru una dintre alternative, consilierul îl asistă la elaborarea unui plan de acțiune și la punerea în practică a acestuia.

Noi – echipa Ram – Info, am  organizat acest curs în perioada  2014-2018 , într-o manieră unică și originală și revenim acum cu o noua versiune adaptată  noului S.O implementat.
Cursul a fost conceput și este susținut conform standardului ocupațional,de către specialistul nostru în domeniu și, oferă calitate, respectă numărul de ore alocat iar tehnicile de consiliere utilizate sunt cele necesare practicării acestei ocupații și au rolul de a ajuta viitorul consilier și clienții acestuia să depășească momentele dificile cu care se confruntă.               

Acest curs se adresează tuturor celor care au desfăşurat această activitate într-o formă sau alta sau celor care sunt interesaţi de această ocupaţie.
Vor putea obţine un certificat de specializare recunoscut pe plan naţional şi internaţional, în baza convenţiilor europene la care România a aderat.
Competențele specifice ale acestei ocupaţii sunt:
1. Identifică nevoi de formare
2. Practică ascultarea activă
3. Evaluează experiența de învățare preliminară a elevilor și studenților
4. Realizează evaluarea educațională / profesională
5. Evaluează progresul realizat de clienți
6. Oferă consiliere în privința oportunităților de carieră
7. Încurajează autoanaliza clienților consiliați
8. Oferă asistență la căutarea unui loc de muncă
9. Susține clienții în ceea ce privește dezvoltarea personală
10. Monitorizează evoluțiile din domeniul educației
11. Cooperează cu personalul didactic
12. Furnizează informații legate de serviciile educaționale oferite de o unitate de învățământ
13. Organizează sesiuni de informare despre posibilitățile de studiu și orientare în carieră
14. Furnizează informații legate de programele de studiu

Serviciile oferite de Consilierul orientare privind cariera, se adresează celor care doresc să-şi „valorifice ori sa-si dezvolte resursele si potentialul propriu”.Specialistul în consiliere orientare privind cariera „îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale”.

Consilierul orientare privind cariera, facilitează accesul la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele şi potenţialul uman, îmbunătăţeşte calitatea vieţii personale şi profesionale a celor interesaţi să progreseze în plan individual sau colectiv şi contribuie la realizarea obiectivelor şi aspiraţiilor acestora”.                                                             

   Delimitarea faţă de competenţele altor categorii profesionale este realizată prin situarea între limitele normalului, a intensităţii şi complexităţii problematicilor abordate. Tot in acest sens, beneficiarii trebuie să fie sănătoşi din punct de vedere psihic.

 • Detalii despre program și taxe găsiți ……..aici

                Tipuri de consiliere
– informaţională, ce presupune oferirea de informaţii pe diverse domenii sau teme.
– educaţională, ce formează repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor şi
adolescenţilor.
– dezvoltare personală, ce vizează formarea de abilităţi şi atitudini care asigură o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în vederea atingerii stării de bine.
– suportivă, ce presupune oferirea de suport emoţional, apreciativ şi material.
– de criză, ce urmăreşte asistarea psihologică a persoanelor în dificultate.
– pastorală, desemnând consilierea din perspectivă religioasă.      

INSTRUMENTE RECOMANDATE PENTRU PRACTICAREA OCUPAŢIEI:
1. Contractul de consiliere pentru persoane fizice
Existenţa unui acord iniţial între consilierul de orientare privind cariera şi clientul său asigură beneficii ambelor parti.
Acest acord defineşte cadrul relatiei profesionale consilier – client, precizează scopurile şi protejează părţile implicate.
Responsabilităţile asumate de catre client şi beneficiar reprezintă resurse aflate la dispoziţie şi constituie baza indeplirii scopurilor pecizate în acordul iniţial.
Acest acord nu întotdeauna are forma unui contract scris, semnat şi stampilat, el poate exista ca „fişă de lucru”. În multe cazuri este suficient ca responsabilităţile asumate să fie consemnate pe o astfel de „fişă” care poate fi ulterior corectată, îmbunătăţită… tot in scris. Utilizarea „fisei de lucru” evita formarilzarea excesiva a relatiei dintre consilier si client.

2.  Contractul de consiliere de orientare privind cariera încheiat cu companii

Societaţile comerciale, firmele, companiile etc, derulează în mod frecvent, iar în anumite cazuri în mod obligatoriu, programe educaţionale pentru angajatii lor. Nu intotdeauna instructajele, training-urile, cursurile si altele din aceasta categorie sunt suficiente pentru indeplinirea indicatorilor cheie de performanta (KPI-s). Necesitatea integrarii consilierului de orientare privind cariera in programele educationale este evidenta pentru orice companie care se preocupa, nu doar la nivel declarativ, de managementul performantei.
In aceste cazuri, angajatorii pot defini in termeni precisi obiectivele interactiunii dintre consilierul pentru dezvoltare personala si categorii de angajati precum: key account managers, middle managers, top managers, brand managers, nou promovati etc. Aceste obiective corect definite permit angajatorului sa evalueze aportul adus organizatiei de catre consilierul pentru dezvoltare personala. La randul sau, consilierul, detine parametrii necesari configurarii si reconfigurarii strategiilor de interactiune. In absenta sistemelor coordonate de managementul performantei, valoarea adusa de catre consilierul pentru dezvoltare personala este dificil de evaluat, apreciat si “pastrat” in organizatie.
Desi contractul se incheie intre angajator si consilier, este necesar să includă şi precizări/clauze/… pentru interactiunile consilierului cu angajatii care sunt beneficiarii directi ai acestui demers.
Acest tip de contracte vor contine reglementari in urmatoarele directii:
– durata contractului
– numarul si distributia in timp a intalnirilor
– tipuri de rapoarte si proceduri de raportare
– pastrarea confidentialitatii
– evitarea delegarilor abuzive dinspre companie catre propriul angajat si consilierul pentru dezvoltare personala
– precizarea responsabilitatilor angajatilor care vor interactiona cu consilierul pentru dezvoltare personala
– proceduri de gestionare a neasumarii responsabilitatilor precizate anterior
– definirea si masurarea aportului adus de catre consilierul pentru dezvoltare personala
– plata onorariilor
Aceste contracte au si un important rol preventiv. Elaborarea si semnarea lor elimina deficientele de comunicare, preintampina aparitia conflictelor si a nemultumirilor ulterioare.

Cursul CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA, faciliteaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor participantilor privind realizarea activitatilor specifice de orientare in cariera. Consilierul de orientare profesionala ofera consiliere si sprijin in luarea unor decizii privind alegerea unei profesii sau ocupatii, parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare, schimbarea ocupatiei sau a locului de munca.

Tematica cursului:

 • Rolul consilierului de orientare privind cariera.
 • Teorii ale dezvoltarii carierei
 • Perfectionarea profesionala.
 • Piata muncii. Analiza pietei muncii din Romania si Europa. Dinamica pietei muncii
 • Adultul si dezvoltarea carierei. Probleme specifice. Solutii din perspectiva consilierului.
 • Identificarea nevoilor clientilor si intereselor proprii;
 • Planificarea si prioritizarea activitatilor clientilor;
 • Elaborarea de studii sociologice
 • Evaluarea psiho-aptitudinala si a trasaturilor de personalitate
 • Chestionare de interese si fise de lucru. Elaborare si utilizare.
 • Etapele procesului de consiliere
 • Comunicarea cu clientul. Relatia cu clientul. Angajamentul activ.
 • Organizarea mediului general al procesului de consiliere
 • Elaborarea programelor de dezvoltare a carierei.
 • Procesul de formare continua / training si rolul sau in dezvoltarea carierei
 • Asistarea clientilor in procesul de planificare in cariera;
 • Elaborarea psihoprofesiogramelor
 • Instruirea clientilor pentru automotivare
 • Organizarea intalnirilor de grup programate
 • Strategii de cautare a unui loc de munca. Orientarea clientului catre filierele de angajare.
 • Consilierea clientului cu privire la detaliile prezentarii la interviul pentru angajare.
 • Realizarea serviciilor de recrutare si pregatire; analiza locurilor de munca. Redactare recomandari de inscriere la programe de formare.
 • Monitorizarea persoanelor consiliate
 • Notiuni generale privind evaluarea. Tipuri de evaluare;
 • Evaluarea continua a clientului;
 • Evaluarea componentei profesionale.Evaluarea psihoprofesionala a clientilor.
 • Interviul de informare in consilierea in cariera;
 • Autoevaluarea in consilierea in cariera;
 • Interpretarea rezultatelor procesului de evaluare;

Conditii de participare:– studii superioare

Consilierea și orientarea în carieră se constituie ca un sistem coerent si dinamic de principii, acțiuni și măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumați să își aleagă (să opteze pentru) o anumită școală și, la un moment dat, și pentru o anumita profesie, corespunzător înclinațiilor, aptitudinilor și aspirațiilor proprii.Prin urmare, există două etape: alegerea școlii potrivite și alegerea profesiei potrivite.

Etapele procesului de consiliere în carieră

Procesul tipic de consiliere în carieră presupune parcurgerea următorilor pași:

 • Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) și întocmirea profilului vocațional
 • Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor).
 • Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale).
 • Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune).
 • Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare: scrisoarea de intenție, CV-ul, autoprezentarea la interviul de selecție și dezvoltarea personală).

Cu ce ajută consilierea și orientarea în carieră?

Aflam care sunt ocupațiile potrivite, în funcție de abilitățile și interesele noastre.
Astfel, vom avea un temei riguros pe baza căruia să luam decizii de carieră. Înainte de  angajare, vom sti daca ni se potrivește jobul.

Este foarte important să fim îndrumati în direcția potrivită și să facem ce ne place cu adevărat, să mergem la muncă cu bucurie, să nu conteze ce zi sau ce oră e, să simțim ca contribuim cu ceva în lume…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.