Curs de “PRIM AJUTOR”premedical -recunoscut international(obligatoriu, cf.reglementarilor in vigoare)


discount cursuri de prim ajutor

 

Conform Directivei Consiliului 89/391/CEE, privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă si a Legii 319/2006 – Legea sănătăţii şi securităţii în muncă, (completată cu HG 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii 319)
-în art.10, aliniatele 1,2 si 3 se face precizarea că angajatorul este obligat, printre altele, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea lucrătorilor care fac acest lucru.
în art. 39, aliniatul 6 se face următoarea precizare: Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea dispoziţiilor art.9 alin.(1), ale art. 10 şi 16;
HG nr. 1091/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii. În art. 87, aliniatul 1 se face precizarea că acordarea primului ajutor de bază, fără echipamente specifice, se efectuează de către orice persoană instruită în acest sens.

==>   fiecare firma are obligatia, in conformitate cu legea si HG-ul mentionate, sa isi instruiasca angajatii pentru a fi in masura sa acorde primul ajutor.

Decizia de numire arata asa:

           D E C I Z I E nr…..                                                                                                                                                                                           pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului

Avand in vedere prevederile cuprinse in Legea 319/2006, art.24 si ale art.10 (1) din Normele metodologice de aplicare a legii 319, In temeiul prevederilor din actele normative enuntate la alineatul precedent si în temeiul competentei conferite
Administrator emite urmatoarea d e c i z i e:
Art.1. Incepand cu data prezentei decizii se numesc lucrator desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului:
Art 2.Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt :
– va participa la instruirile si exercitiile practice facute de medicul de medicina muncii ;
– va acorda primul ajutor, în caz de nevoie, lucratorilor din unitate;
– va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ce priveste acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri;
Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat în prezenta decizie.
                                                                                          Am luat cunostinta (nume,prenume,semnatura lucrator instruit)

In acest context, va oferim cursul autorizat si recunoscut international – PRIM AJUTOR PREMEDICAL, in urma caruia persoanele specializate, vor putea sa asigure acest serviciu in cadrul institutiei dumneavoastra.

Durata: 2 zile

 

BONUS: Cusul de pregatire pentru DEZASTRE NATURALE (cutremure, inundatii, incendii, alunecari de teren, canicula si furtuni de zapada).

Dezastrele afecteaza pe absolut oricine, puteti fi victima unui dezastru si o decizie de moment poate sa faca diferenta dintre viata si moarte. Meritati sa stiti cum sa luati decizia corecta!

Condiții de acces:

  • oricine este interesat

Acte necesare la înscriere:

  • copie BI/CI
  • copie certificat de naștere
  • copie diplomă de studii
  • copie certificat de casătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Asteptam cu drag la pregatire pe oricine este interesat si viitorii specialisti ai firmelor / institutiilor..

Contact: 0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926, office@raminfo.ro     www.raminfo.ro

1 thought on “Curs de “PRIM AJUTOR”premedical -recunoscut international(obligatoriu, cf.reglementarilor in vigoare)”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.