Turismul reprezintă o experiență umană deoarece acesta are întotdeauna un caracter activ.                                    Totodată, el vizează dezvoltarea capacităților umane prin ridicarea nivelului culturii generale a populației, autocunoașterea, autodepășirea, îmbogățirea personalițătii individului sau dobândirea de noi experiențe.

Dorința oamenilor de a vizita și cunoaște cât mai multe și diversificate locuri a determinat internaționalizarea turismului prin:

 • Creștrea numărului de turiști străini în volumul total al turiștilor;
 • Mărirea distanței de călătorie și a frecvenței deplasărilor;
 • Apariția unor noi țări de destinație.

Ghidul de turism este persoana calificată și specializată care însoțește și asistă turiștii pe toată durata desfășurării programelor turistice, asigură realizarea integrală aprogramului turistic stabilit.

Ghidul de turism se documentează detaliat în privința traseului parcurs, a obiectivelor turistice incluse în program și serviciilor ce urmează a fi asigurate, oferă informaţii de interes turistic, derulează activităţi administrative specifice activității deghid, identifică şi propune servicii suplimentare/programe opţionale, gestionează fondurile alocate activităţii, elaborează raportul final, formulează recomandări pentru
îmbunătățirea programului turistic.

Potrivit Hotărârii de Guvern 305 din 2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, cu modificările aduse, profesia de ghid de turism se definește ca fiind activitatea unei persoane care conduce și îndrumă un grup de turiști sau vizitatori, oferă explicațiile necesare despre locurile vizitate și care asigură, în același timp, desfășurarea în condiții de siguranță și confort a programului turistic contractat.

Ghidul de turism este o persoană calificată care,  în urma obținerii atestatului de ghid de turism de la Ministerul Turismului este angajată în relațiile dintre turiști, prestatorii de servicii și agențiile de turism pentru a asigura derularea în bune condiții a programelor turistice.

Prezenta ghidului depinde de situatie: în unele cazuri ghidul însoțește grupul de la plecare până la întoarcere, pe tot parcursul programului turistic (in special la programele de circuite), iar în altele ghidul preia turistii la destinație și se ocupă de aceștia până la plecare.                     

Atribuțiile ghidului de turism:

 • – Să preia dosarul grupului de la agentia de turism (programul ce urmează a fi parcurs, lista cu numele turiștilor, rezervările serviciilor turistice, mijloace de plată daca este cazul,etc);                                                                           
 •  – Să se asigure ca au fost făcute rezervarile și că sunt confirmate toate serviciile turistice comandate;
 • – În cazul călătoriei cu autocarul, să verifice starea de curațenie a acestuia și funcționarea dotărilor;
 • – La plecare, să se prezinte la punctul de întâlnire cu turiștii din timp, să verifice dacă toți au documentele de călătorie și actele de identitate și să asigure îmbarcarea acestora și a bagajelor (în cazul in care ghidul așteaptă turiștii la destinatie, aceasta atribuție revine insoțitorului de grup sau reprezentantului agenției, care de asemenea se vor ocupa de buna desfașurare a calatoriei până la destinație);
 • –Să întâmpine turiștii la sosire, să se asigure ca au bagajele și voucherele pentru cazare, masă sau alte servicii și să efectueze transferul până la unitățile de cazare (în cazul in care ghidul îi așteaptă la destinație);
 • – Să asigure cazarea turiștilor și transportul bagajelor în camere, precum și primirea programului și a brățării de All incusive, dacă este cazul;
 • –Să se prezinte la întâlnirea informativă cu turiștii, unde sa le furnizeze informații despre unitatea de cazare si alte servicii, stațiune, programul de excursii de vizitare sau alte activități care pot fi desfașurate local;
 • –Să însoțească turiștii în programele de vizitare și să facă prezentari ale zonei si ale obiectivelor de vizitat, furnizând informatți detaliate (geografice, istorice, socio-umane, politico-economice, etnografice, arhitecturale, gastronomice, etc);
 • –Să sigure executarea tuturor acțiunilor înscrise în program și să se intereseze dacă turiltii sunt multumiți de serviciile primite;
 • –Să găsescă soluții pentru eventualele probleme, reclamații  sau situații neprevazute care pot să apară;
 • –Să comande serviciul de trezire în camera și de masă la pachet pentru turiști, în cazul în care au plecari dimineața devreme de la hotel;
 • –Să fie la dispoziția turiștilor în cazuri de urgențe medicale sau de alt gen și să le acorde asistență;
 • –Să asigure întoarcerea în bune condiții a turiștilor în țara.

În concluzie, rolul ghidului este foarte important în desfașurarea programelor turistice; pe lângă faptul că se ocupă de organizarea și buna desfășurare a programelor, acesta este pregătit să furnizeze informații despre tot ceea ce urmează să fie  vizitat, pentru a putea cunoaște și înțelege mai bine noi culturi, civilizații, tradiții, etc.  si de ce nu, pentru a ajuta la imbogățirea bagajului de cunoștințe.

Descrierea / Beneficiile cursului:

Acest curs își propune să pregătească din punct de vedere teoretic și practic practic, viitoare generații de ghizi de turism, capabili să facă față noilor provocări cu care se confruntă acest sector.
Participând la acest curs, vă veți dezvolta competențele de ghid turism și veți învăța despre: piața turistică, rezervări, ticketing, tehnici de vânzare, abilități de prezentare, tehnici specifice pentru activitatea de ghid, conceperea pachetelor turistice, prezentarea destinațiilor și a obiectivelor turisitice.
Dacă aveți spirit aventurier și vă doriți să lucrați într-un domeniu provocator, vă oferim acum șansa de a vă pregăti pentru ocupația ”Ghid de Turism”, urmând acest curs de calificare.
La finalul acestui curs, veți putea gestiona în mod independent, eficient și profesionist, activitățile din fișa postului unui ghid de turism.

Competențe obținute în urma cursului:

1. Comunicarea eficientă cu turiștii
2. Lucrul în echipă
3. Gestionarea reclamațiilor clienților
4. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă specifice turismului
5. Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
6. Competențe digitale specifice activității de ghid
7. Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia
consumatorului specifice domeniului turismului
8. Derularea activităților administrative specifice activității de ghid
9. Derularea activității turistice
10. Derularea programelor opționale
11. Gestionarea fondurilor alocate activității
12. Elaborarea raportului final