Așa cum am promis solicitanților și absolvenților noștrii, am inițiat, creat și implementat S.O pentru  ocupația SECRETARĂ-  care este similară și va ține locul ocupației ASISTENT MANAGER, care, din păcate, cf.noilor directive europene,  a fost arhivată și nu mai există în Nomenclatorul COR al Ocupațiilor din România.

CURS calificare SECRETARĂ – Cod COR 412001- 1080 ore- 5 module

Secretarii – îndeplinesc o varietate de sarcini administrative pentru a ajuta la buna funcționare a unei organizații:                                                                     Răspund apelurilor telefonice, redactează și trimit mesaje prin e-mail, preiau mesaje gestionează agende de lucru, organizează întâlniri, îndosariază documente, organizează și asistă la organizarea de întâlniri și gestionează baze de date.

 • utilizează calculatoare pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente.
 • verifică documentele elaborate de alte categorii de personal.
 • administrează corespondenţa emisă şi primită.
 •  întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative

Activități specifice ocupației:

 • Pregătește, organizează, întreține spațiul de lucru, mijloacele și echipamentele specifice
 • Cunoaște și aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Cunoaște și aplică normele de protecție a mediului
 • Aplică prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, asigurând confidențialitatea datelor pe care le gestionează
 • Aplică prevederile legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor
 • Preia si direcționează apelurile telefonice.
 • Preia, înregistrează, transmite corespondenta electronică la compartimentele implicate
 • Urmăreşte primirea notelor şi a documentelor solicitate de către manager de la servicii/subordonați.
 • Asigură transmiterea documentelor primite de la manager către servicii/subordonați.
 • Procesează instrucțiuni și diseminează comunicări interne.
 • Stabilește contacte interne și externe, utilizând diferite canale de comunicare
 • Asigură protocolul pentru interviurile și audiențele cu clienți/parteneri de afaceri, promovând o bună imagine a organizației printr-o atitudine adecvată
 • Răspunde de activităţile de protocol la deplasările oficiale.
 • Planifică întâlnirile interne și externe ale organizației
 • Organizează întâlnirile de lucru Convoacă participanții la ședințele companiei /instituției
 • Menţine relaţia cu partenerii şi clienţii organizației.
 • Redactează corespondența de afaceri necesară activității zilnice.
 • Participă la reuniuni/întâlniri de lucru și redactează minutele/rapoartele
 • Întocmește rapoarte de lucru, elaborează documente și rapoarte cerute de manager
 • Arhivează electronic corespondența primită din partea partenerilor, clientilor, angajaților
 • Asigură managementul datelor privind persoanele de contact externe.
 • Actualizează baza de date/ documente.
 • Coordonează evenimentele de protocol și acțiunile de promovare din cadrul organizației
 • Asigură actualizarea şi transmiterea informaţiilor privind modificările în legislaţie relevante pentru activitatea organizației
 • Rezolvă și alte dispoziții primite de la superiorul ierarhic, în limitele respectării prevederilor legale
 • Respectă confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea curentă
 • Respectă procedurile interne ale organizației
 • Asigură permanenta dezvoltare și îmbunătățire a propriilor competențe

Competențe obținute în urma cursului:

– Utilizarea echipamentelor și aplicațiilor digitale pentru planificarea și organizarea activității.
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi reglementările în domeniul situaţiilor de urgenţă. – Aplicarea normelor de protecție a mediului
– Utilizarea instrumentelor digitale pentru crearea de conținut.
– Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor proprii.
– Dezvoltarea relațiilor de colaborare și lucru în echipă
– Gestionarea relaţiei cu partenerii şi clienţii organizației
– Aplicarea tehnicilor de comunicare interpersonale și instituționale
– Cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
– Gestionarea și actualizarea bazei de date.
– Procesarea informațiilor și diseminarea comunicărilor interne și externe
– Cunoașterea și aplicarea prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.
– Cunoașterea și utilizarea mijloacelor digitale de informare și documentare.
– Cunoașterea și utilizarea conceptelor și limbajului de specialitate specific domeniului organizației.
– Planificarea și organizarea evenimentelor de protocol și promovare.
– Planificarea și administrarea agendelor zilnice de lucru.
– Înregistrarea corespondenței și asigurarea fluxului documentelor.
– Gestionarea și diseminarea documentelor legislative actualizate
– Organizarea participărilor oficiale la evenimente cu caracter profesional
– Planificarea și organizarea interviurilor și audiențelor .
– Planificarea, pregătirea și organizarea reuniunilor de lucru.
– Elaborarea și tehnoredactarea corespondenței și a materialelor specifice.
– Respectarea confidențialității informațiilor și datelor

Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

 • Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

Durata totală :1080 ORE din care: 360 ore de teorie + 720 ore de practică

– practica se realizează în mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între furnizorul de formare profesională, angajator și cursant)

– 5 MODULE= 5 CURSURI de INIȚIERE  care  pot fi finalizate cu examinare și certificare

 •  Modul 1SECRETARIAT ADMINISTRATIV – 195 ore(65 ore teorie+130 ore practică)
 • Modul 2- MANAGEMENT ADMINISTRATIV – 240 ore(80 ore teorie+160 ore practică)
 • Modul 3- COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI – 255 ore(85 ore teorie+170 ore practică)
 • Modul 4 CORESPONDENȚA DE AFACERI 225 ore(75 ore teorie+150 ore practică)
 • Modul 5- MANAGEMENTUL RELAȚIILOR PROFESIONALE- 165 ore(55 ore teorie+110 ore practică)
 • După parcurgerea tuturor modulelor, se poate obține Certificarea de CALIFICARE în ocupația SECRETARĂ

TAXA CURS:(1080 ore): 1900 euro sau 400 euro/modul

Perioadă curs: în curs de acreditare, grupe în formare pentru perioada: august- septembrie 2024

Pentru inscriere: vă așteptăm la sediul nostru din:  Str. Sos.Colentina, nr.2A, Ap.80. sector  2, Bucuresti (Bucur Obor)de luni – vineri de la 10.00 -16.00 sau puteți trimite actele necesare la dosar (ci, cert naștere, certificat căsătorie, diploma de studii) scanate – prin e-mail office@raminfo.ro sau raminfotraining@gmail.com.

 • după efectuarea plății se va trimite OP-ul scanat prin email.
 • costul cursului poate fi dedus din impozitul pe profit/venit conf. art. 34 din OG 129/2000.