ASTROLOGIA-rolul ei,cum ne ajuta si functioneaza

Cu mii de ani în urmă, oamenii au început să se întrebe ce sunt de fapt punctele luminoase care apar pe cer în fiecare noapte şi de ce Luna îşi schimbă mereu forma. Din această curiozitate s-au născut astrologia şi astronomia.

Între aceste două domenii există însă o deosebire esenţială: astronomia cercetează prin metode ştiinţifice obiectele din spaţiul cosmic, în vreme ce astrologia caută să explice modul în care aceste corpuri cereşti şi mişcarea lor influenţează viaţa terestră, caracterul şi destinul oamenilor.

Abia în anii 1600, cele două ramuri s-au separat, după ce Isaac Newton a demonstrat procesele fizice prin care corpurile cereşti se influenţează reciproc.

Din acest moment, astronomia a evoluat separat, bazându-se pe teorii riguroase, iar predicţiile astrale au rămas în sfera astrologiei, fiind considerate acum o pseudoştiinţă, un simplu divertisment.

Astrologia ne învata sa comunicam cu astrele si ne ajuta sa ne completam cunostintele legate de noi si de rolul nostru pe aceasta planeta, sa intelegem si aprofundam acest limbaj simbolic legat de viata noastra interioară si cea exterioara si multe informatii utile despre corpurile subtile – corpul mental, corpul emotional si corpul spiritual, necesare atingerii echilibrului in relatia cu corpul nostru si a vindecarii emotionale, ne invata sa ne cunoastem si sa intelegem ca suntem unici si irepetibili.

Studiul Astrologiei (astra – stea) recurge la logica (logos) si apoi la ratiune pentru a intelege si a ne raporta la Universul înconjurator.

Rostul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de întrebările care ne preocupă. Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie aspirație de a descoperi sensul vieții și îndrăznesc să caute răspunsuri la întrebări existențiale. Astrologia este o oglindă a sufletului și un instrument uluitor de cunoaștere a cauzelor cu privire la tot ce ne rezervă destinul.
Astrologia, ca știință divinatorie, este o uluitoare și fascinantă oglindă pentru tot ceea ce există în această lume. Toate cele care au fost create se supun legilor dumnezeiești ale Creației și coexistă prin miracolul intredependenței Universale. „Ceea ce este sus este ca și ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este ca și ceea ce este sus” – ne spune înțelepciunea străveche, hermetică.
Astrologia este oglinda sufletului, este poarta magică ce ne deschide cărări nebănuite ce călăuzesc spre cunoașterea menirii noastre din această viață. Ceea ce ni se revelează în această oglindă, este, de fapt, imaginea fidelă a etapelor pe care le parcurgem în drumul nostru spre împlinirea menirii noastre, deciziile, sentimentele, evenimentele și multitudinea de predispoziții și posibilități pe care, prin utilizarea liberului nostru arbitru, le putem experimenta.

Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie curiozitate de a descoperi sensul existenței lor și mai ales acelora care, aflați în căutarea răspunsurilor, nu încetează vreodată să formuleze întrebări profunde ce fac sufletul să tresalte în jocul miraculos al vieții.
Dar, se poate spune că toate aceste căutări fac parte din însăși natura sufletului nostru și fiecare dintre noi, ce aspirăm să ne cunoaștem și să pătrundem formidabila și complexa taină a existenței,

SUNTEM PREGĂTIȚI SĂ ÎNVĂȚĂM ASTROLOGIE ?

Cu siguranță sunt mult mai multe decât 12 motive ca să învățăm și apoi să aplicăm cunoașterea oferită de această știință ezoterică – Astrologia. Însă, pentru că scena pe care se desfăsoară jocul planetelor și al stelelor, este compusă, deloc întâmplător, din 12 cadrane ale cerului, fiind reprezentate de cele 12 constelații zodiacale, vom oferi tot 12 motive pentru care merită să te cufunzi în studiul și practica acestei cunoașteri inițiatice.

1. Astrologia este o cale foarte rapidă de autocunoaștere, ce ne permite, prin metodologia pe care ne-o dezvăluie, să descoperim o multitudine de nuanțe ale sufletului și ale personalității noastre. Fiecare dintre noi dorim să ne înțelegem mai bine și, astfel, să ne creștem eficiența și randamentul în toate activitățile vieții noastre. Pentru aceasta trebuie să ne cunoaștem calitățile, înzestrările, potențialitățile, dar și greșelile și lipsurile pe care, încă, e posibil să le mai avem.

2. Astrologia oferă metode eficiente de armonizare a planului material, financiar prin identificarea abilităților noastre practice ce pot deveni instrumente adecvate pentru a găsi echilibrul între util și plăcut, material și spiritual, ajutându-ne să dăm ”Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”.

3. Astrologia ne ajută să descoperim cele mai eficiente modalități de comunicare și de relaționare cu ceilalți.
Fiecare dintre noi ne dezvoltăm o serie de mijloace și limbaje specifice de comunicare, sub influența felului în care am fost educați și a exemplelor ce ne-au fost oferite de către cei cu care ne-am petrecut diversele etape ale vieții.
Cum să îi înțelegem pe ceilalți și cum să ne facem mai bine înțeleși, este o preocupare importantă, dar și o necesitate indispensabilă a succesului în orice domeniu existențial, provocare la care găsim răspunsuri detaliate prin intermediul Astrologiei.

4. Astrologia ne oferă metode practice prin intermediul cărora se poate obține o descriere a sferei familiale și a vieții noastre intime, trăite în sânul familiei.
Întemeierea unei familii și mai ales menținerea armoniei în cadrul familial, în vremurile în care trăim, reprezintă o importantă provocare pentru marea majoritate a oamenilor.
Însă, prin determinarea nevoilor personale și deconspirarea diverselor paternuri și prejudecăți ce s-au impregnat la nivel subconștient,

Astrologia ne poate oferi, apoi, informații valoroase cu privire la cum să clădim ceva statornic în planul familial, cum să iertăm și cum să ne debarasăm de sisteme de valori vechi și neadecvate care frânează evoluția și perturbă armonia noastră.

5. Adeseori, părinții întâmpină dificultăți în educația copiilor, iar copiii se confruntă cu reale provocări în a-și înțelege părinții. Această lipsă de congruență și înțelegere devine, adeseori, sursa multor dispute inutile în cadrul relațiilor părinți – copii.
Astrologia oferă metode și sfaturi eficiente de armonizare și rezolvare a unor astfel de situații și ne dezvăluie cum să abordăm diferitele conjuncturi de viață, astfel încât să ne simțim bine și să ne bucurăm cât mai mult de fiecare clipă a vieții noastre, punând într-o nouă lumină și ajutându-ne să redescoperim, dintr-o nouă perspectivă, atât relația cu copiii pe care îi avem, cât mai ales relația cu copilul interior, cel care există în sufletul fiecăruia dintre noi și prin ai cărui ochi putem vedea că viața e un minunat joc dumnezeiesc ce merită să fie savurat cu bucurie și încântare.

6. Astrograma natală oglindește cu acuratețe coloratura dominantă a stărilor noastre emoționale și ne poate oferi, totodată, informații cu privire la funcționalitatea diferitelor organe sau părți ale corpului nostru fizic.
În cadrul Astrologiei Medicale există referiri, încă din antichitate, cu privire la corespondențele dintre diverse organe și părți ale trupului și semnele zodiacale sau planete. Astfel, prin intermediul analizei astrologice putem să descriem situația diferitelor organe ale trupului și să determinăm momentele cele mai favorabile pentru începerea unui eventual tratament, cură de detoxifiere sau, dacă situația o impune, a unei intervenții chirurgicale.
Astrologia medicală ne poate oferi sfaturi și informații valoroase în vederea menținerii sau redobândirii unei bune funcționări a sistemului imunitar, a metabolismului, a diferitelor organe, ajutându-ne să determinăm momentele cele mai favorabile pentru procesul de detoxifiere, purificare, regenerare și revitalizare ce sunt indispensabile unei vieți armonioase și sănătoase.

7. Astrologia oferă o multitudine de metode pentru armonizarea și eficientizarea relațiilor noastre, atât în sfera relațiilor de iubire, de căsătorie, cât și în relațiile de interes sau de afaceri.
Din experiența noastră, dobândită în cadrul consilierii astrologice, putem să spunem că din 10 persoane care apelează la o consultație astrologică, 9 se confruntă și cu diverse provocări relaționale. Cu privire la această situație, am putea spune, surprinzătoare, unii înțelepți afirmă că, dacă, în urmă cu câteva secole, testele spirituale se manifestau cu predilecție în timpul realizării penitențelor monahale sau în dificultățile traiului de zi cu zi, în vremurile noastre testele spirituale au o foarte mare legătură cu modul în care ne construim mai ales relațiile de iubire.
Prin intermediul cunoașterii aprofundate a acestei științe – Astrologia, vom descoperi unele secrete ce se pot dovedi a fi de un real folos în vederea îmbunătățirii vieții noastre relaționale.

8. Astrologia este o știință ale cărei granițe se întrepătrund, adeseori, cu cele ale psihologiei, iar prin ceea,unde descoperim o gamă complexă de mijloace prin care se pot conștientiza și alchimiza diverse traume, emoții negative sau frici.
Nu este ușor să ne confruntăm cu partea întunecată a ființei noastre și cu atât mai mult să ne recunoaștem greșelile. Însă, și în această direcție cunoașterea astrologică aduce multă lumină și ne oferă informațiile necesare pentru a face primii pași spre a le depăși și a ne transforma într-un mod profund ființa.

9. Astrologia este considerată, încă din vremuri stăvechi, ca fiind o știință divinatorie. Atunci când omul și-a pierdut capacitățile de comunicare directă cu Sursa sa dumnezeiască, Dumnezeu a revelat, prin intermediul îngerilor și arhanghelilor de lumină, diverse metode și căi ce aveau rolul de a conduce la redescoperirea naturii originare, dumnezeiești a ființei umane.
Științele divinatorii, printre care și Astrologia, au fost revelate de către Mesagerii de Lumină ai lui Dumnezeu, dezvăluind, astfel, diverse căi și metode de reconectare a ființelor umane la vibrațiile superioare, dumnezeiești ale Macrocosmosului.
9.Astrologia ne revelează o serie de mijloace personale, de înțelegere mai adâncă a relației noastre cu Dumnezeu, cu ghidarea spirituală și calea spirituală pe care este recomandat să pornim și să înaintăm către împlinirea menirii noastre din această viață.

10. Prin studiul atent al hărții cerului din momentul nașterii noastre, aflăm care sunt calitățile și abilitățile, înzestrările și priceperea noastră cu care putem să contribuim în această lume. Fiecare dintre noi suntem înzestrați cu diverse haruri și potențialități, pe care avem responsabilitatea să le folosim adecvat pe calea destinului nostru.
Descoperirea vocației noastre profesionale și îmbinarea armonioasă a preocupărilor profesionale și sociale cu menirea spirituală, reprezintă una dintre cele mai mari provocări actuale pentru fiecare ființă în parte.

11. Astrologia se revelează ca fiind o știință holistică, ce are ca fundament o viziune unitară, de ansamblu, ce dezvăluie legătura tainică și corespondența dintre tot și toate câte sunt.
Se poate spune că ființa umană este creată în urma unei complexe interacțiuni a energiilor contrare, polar opuse, ce se reflectă și prin raportul suflet – materie. Sufletul nostru tinde către unificare și relaționare, iar corpul și mintea (egoul) către dezbinare și individualizare. Astfel, principiul apartenenței devine fundamental în viața spirituală. În mod natural sufletul nostru simte nevoia de a împărtăși, de a colabora, de a conlucra cu ceilalți, iar în acest context, integrarea în grupurile care sunt adecvate cu nevoile și aspirațiile noastre sufletești, profunde, reprezintă o excepțională metodă de accelerare a procesului de evoluției pentru noi.

12. Prin analiza astrologică putem descrie toată gama de stări și crezuri pozitive sau negative pe care le avem și le manifestăm în mod conștient sau inconștient.
Uneori suntem surprinși de provocările cu care ne confruntăm și nu le înțelegem cauzele și „de ce-urile”. Într-o abordare astrologică, răspunsurile, în aceste situații, uneori, le regăsim în sfera Astrologiei Karmice, ramură a astrologiei ce ne permite analiza probabilităților din viețile noastre anterioare.
Analiza atentă a planetelor din astrograma noastră ne va revela complexitatea viselor și aspirațiilor intime ce așteaptă să fie împlinite și descătușate de prejudecățile, îndoielile și paradigmele greșite.

La finalul acestei prezentări a celor 12 motive spirituale pentru care merită să studiem Astrologia, vă invităm să faceți primii pași în cunoașterea acestei științe –prin cursul Astrolog- baza- acreditat MMPS – și să vă lăsați sufletul uimit și fascinat de misterele pe care gradat această știință ezoterică ni le dezvăluie….detalii aici

Curs specializare – ASTROLOG – Cod COR 516101

CURS OFFLINE (LA SALA)

Desfasurarea cursului: LA SALA – cu respectarea normelor in vigoare (masti, distantare sociala, etc) – respectarea prevederilor OUG 70 / 2020 si ale OMMPS 3577 / 2020

Format curs: OFFLINE- cu posibilitateONLINE- pentru persoanele din provincie sau care nu pot ajunge la sala.

Data incepere curs:14 -16 mai 2021 – sesiunea 1

 • urmatoarele sedinte vor fi programate de comun acord cu participantii in cadrul primei sesiuni

Program curs:

 • vineri14 mai 2021 intre orele 16.30-19.00
 • sambata 15 mai 2021 intre orele10.00 – 18.00
 • duminica 16 mai 2021 intre orele 10.00-17.30
 • urmatoarele sedinte vor fi programate de comun acord cu participantii in cadrul primei sesiuni

 

https://www.raminfo.ro/wp-content/uploads/2014/01/apostol_gabriela2.jpgFormator curs: APOSTOL GABRIELA – IOANA – Formator certificat MMPS, astrolog cu experienta de peste 25 ani, consultant astrologie, fost vicepresedinte al Asociatiei Astrologilor din Romania, lector pentru disciplinele  Astrologie, Feng Shui,astrologie chineza,astrologie relationala, astrologie medicala, resurse umane, cursuri autorizate ANC in specializarile: nutritionist, reflexoterapeut, fitoterapeut  si dezvoltare personala,  colaborator constant cu diverse posturi de televiziune si reviste ca: Tabu, Gazeta Sporturilor, Adevarul.  

Principalele activitati desfasurate de Astrolog sunt:

 • analizeaza pozitia, miscarea si interactiunea dintre planete, case si zodi
 •  realizeaza astrogram
 •  interpreteaza astrogramel
 • transmite concluzi
 • ofera indrumare în modelarea comportamentala

Competente specifice:

 • Comunicare interactiva
 • Utilizarea calculatorului
 • Procesarea datelor
 • Întocmirea astrogramelor
 • Realizarea horoscopului individual
 • Consilierea privind modelarea comportamentala
 • Întocmirea horoscoapelor pentru persoane juridice
 • Alcatuirea horoscoapelor generale
 • Realizarea prognozelor generale

Taxa curs:

 • 1400 lei –  + 65 lei examinare finala + diploma absolvire ==> poate fi achitata in 2 rate
 • 1200 lei + 65 lei taxa de examen –doar in luna martie 2021– pentru inscriere si plata integrala a cursului pana pe data de: 01 mai 2021

Pentru inscriere – va asteptam la sediul nostru din Calea Mosilor nr 124, de luni – vineri intre orele 10.00-18.00 sau ne puteti trimite CI-ul dumneavoastra scanat pe e-mail si solicitati factura proforma pentru plata cursului in banca (daca doriti factura pe firma, va rugam sa trimiteti datele de facturare odata cu CI-ul dumneavoastra).

Acte necesare la inscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de nastere
 • copie diploma de studii (12 clase terminate cu / fara diploma de bacalaureat)
 • copie certificat de casatorie (pentru doamne daca este cazul)

Va asteptam cu drag!

 

·

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.