plantarea-capsunului
Cod COR 611101
MODUL I
Curs LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR VEGETALE
– AGRICULTOR –

 

Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia se aplică lucrătorilor din cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor care se ocupă  cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.
Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.
Capacitatea de efort fizic, de organizare a activităţii în funcţie de condiţiile climatice nefavorabile specifice fiecărui anotimp şi a lucrului în spaţiu deschis reprezintă câteva aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol.
Competențe specifice:
Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere.
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor
Munca în echipă
Comunicarea la locul de muncă
Aplicarea normelor P.S.I.şi P.M.
crescatorMODUL II
CRESCĂTOR DE ANIMALE
În domeniul zootehnic, ocupaţia presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor.
O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.
Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie şi a executanţilor de lucrări agricole mecanizate şi manuale în câmp, cât şi relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.

Competențe specifice:

Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii deanimale
Popularea adăposturilor
Îngrijirea animalelor de reproducţie
Îngrijirea animalelor gestante
Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare
Îngrijirea animalelor de producţii
Munca în echipă
Comunicarea la locul de muncă
Aplicarea normelor P.S.I.şi P.M.

Pentru practicarea acestor ocupații sunt necesare cursuri de perfecționare acreditate în domeniu.

SPECIALIZARE în curs de autorizare ANC – nouă și utilă pentru cei în căutarea unui loc de muncă.

Diploma obținută:

 • acreditată de catre ANC (CNFPA)

Condiții :

 • invățământul general obligatoriu (8 clase)

Locație:Sediul Ram-Info Training – Centru de informare, consiliere, orientare şi formare acreditat ANC şi MMFPSPV
București, sector 2, Calea Moșilor – vechi, nr.124, ap.2, etaj 1, interfon 02

 • CF. 18377390, RC: J40/2275/2006, Cont: RO58 BTRL RONCRT02 8703 1701 – Banca Transilvania
 • Contact: 0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926, office@raminfo.ro     www.raminfo.ro

Pentru confirmarea participării și înscriere, vă așteptăm la sediul nostru sau, puteți trimite documentele necesare – prin email la adresa office@raminfo.ro , împreună cu dovada achitării primei rate din taxa de curs.

Vă așteptăm cu drag.

  Nume (obligatoriu)

  E-mail(obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Subiect

  Mesaj