CURS  ”MANAGER PROIECT”  – cod COR 242101 –  autorizat MMPS

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]

CURS RAM

Structura cursului:  40 ore – 4 zile

 • Modul I   – MANAGEMENTUL PROIECTELOR (scop, cerințe organizare și planificare a activităților)
 • Modul II  – TEHNICILE ȘI ABILITĂȚILE SPECIFICE MANAGERULUI DE PROIECT  – rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor (calitate, costuri, achiziții, riscuri)
 • Modul III – MANAGEMENTUL  EHIPEI DE PROIECT (asigurarea personalului, comunicarea, motivarea, evaluarea activității, riscuri, rezolvarea conflictelor)

Condiții :

 • studii superioare finalizate  prin examen de licență (indiferent profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

Necesitatea formării de specialisti în managementul proiectelor  in România,a apărut recent, fiind determinată de doi factori:

 •  pătrunderea programelor Uniunii Europene, Băncii Mondiale și a altor organisme internationale care sprijină integrarea tării noastre în structurile internationale.
 •  dezvoltarea companiilor multinaționale, care promovează organizarea flexibilă, prin intermediul proiectelor.

Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale judeţene şi locale are următoarele scopuri:

 • a) crearea cadrului instituţional pentru sprijinirea şi impulsionarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare;
 • b) facilitarea promovării programelor de finanţare internaţională şi a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;
 • c) crearea condiţiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională;
 • d) creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale pentru accesarea fondurilor internaţionale pentru dezvoltare şi modernizare;
 • e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.

În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel:

 • a) management de proiect – metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
 • b) proiect cu finanţare internaţională – proiectul ce beneficiază în implementarea sa de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale.

Managerul de proiect este cel care gândeste proiectul din faza sa incipientă, îl formulează atunci când necesitatea acestuia îi apare ca fiind evidentă, îi stabileste obiectivele si apoi asigură implementarea acestuia.

Coordonarea unui proiect nu determină însă crearea aptitudinilor manageriale necesare, iar experienta stiintifică sau o functie administrativă nu sunt neapărat garantii în această directie.

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.

Domeniile funcţionale care sunt componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect sunt:
– Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
– Stabilirea specificaţiilor proiectului
Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
– Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
– Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
– Estimarea şi bugetarea costurilor
– Estimarea şi asigurarea resurselor;
– Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
– Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
– Managementul contractelor;
– Managementul financiar al proiectului;
– Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
– Urmărirea şi controlul riscurilor;
– Selectarea şi managementul echipei de proiect;
– Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
– Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
– Managementul implementării.

Competentele dobandite in urma cursului sunt:

 1. Stabilirea scopului proiectului;
 2. Stabilirea cerintelor de manangement integrat al proiectului;
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului;
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect;
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
 6. Managementul riscurilor;
 7. Managementul echipei de proiect;
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;
 9. Managementul calitatii proiectului.

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii finale, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația MANAGER PROIECT, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de MMPS.
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.  
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs detalii…..…aici                           

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului MMPS – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare MMPS……detalii aici  [/box]

Vă așteptăm cu drag.

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]