Curs FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ – Cod COR 341204– 90 ore 

dezv.comunitaraFacilitatorul de dezvoltare comunitarăeste personajul cheie atunci când vine vorba de susținere și motivație pentru un grup de oameni.

Structura cursului: – 90 ore (40 ore teorie+50 ore practica)

 • Modul I   – Asertivitatea și comportamentul asertiv în cadrul comunității
 • Modul II  – Dezvoltarea comunitară – cunoștințele și abilitățile necesare facilitatorului pentru dezvoltare comunitară©
 • Modul III Discriminarea si formele discriminării. Eforturile legislative de combatere a fenomenului.
 • Modul IVComunicarea eficientă și medierea conflictelor în cadrul comunității

Condiții :

 •  studii obligatorii

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Facilitatorul susține membrii unei comunități să devină conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor, să capete încredere în ei, să lucreze împreună și să rezolve nevoi comune.

Nevoile comune identificate se prioritizează și începe planificarea acțiunilor comunitare la care, ideal ar fi să participe cât mai mulți oameni din locul respectiv.

Atunci când aceste acțiuni se desfășoară, facilitatorul le urmărește, le analizează, evaluează și da feedback oamenilor implicați pentru a îmbunătăți ceea ce fac.

Pentru a fi motivați, un facilitator le dă oamenilor exemple concrete din proiectele pe care le desfășoară sau le povestește despre ce se întâmplă în alte comunități.

E important ca oamenii să vadă în facilitator un om ce îi susține să se mobilizeze, să îi ajute să vadă problemele, să le prioritizeze și să înțeleagă că este alături de ei fără să se implice în decizile și acțiunile lor. Facilitatorul comunitar rămâne mereu neutru.

Ce rezultate urmărește să obțină un facilitator comunitar?

Să vadă că oamenii dintr-un loc, sat sau oraș – formează o echipă care lucrează voluntar în folosul comunității și încearcă să schimbe lucrurile care nu merg sau care lipsesc. deoarece schimbarea vine doar artunci când oamenii fac lucruri împreună.

Această meserie este considerată –  o provocare pentru că oamenii sunt diferiți și nu avem exercițiul de a lucra împreună, nu avem încredere unii în alții, în primă fază.

Interesele comune  de multe ori nu sunt conștientizate, dar devin o prioritate într-un grup cu ajutorul facilitatorilor și încep să facă proiecte: o fântână, un spațiu de joacă, o casă de cultură, ce cred oamenii că este important pentru comunitatea lor.

 Cu ajutorul facilitatorilor de dezvotare comunitară, o comunitate învață să comunice, începe să fie consultată, atitudinea autorităților se schimbă, crește încrederea.

Împreună oamenii pot produce o schimbare în bine pentru că învață să construiască prin experiență, formare de aptitudini și multe idei puse în practică.

Dezvoltarea comunitară este un domeniu de studiu relativ nou, care suscită un interes crescând în ultimele decade.
Fenomenele generate de globalizarea economiei, mai ales înzonele mai puțin pregătite să facă față acestei noi paradigme,  absorb cu mai mare dificultate șocurile schimbării, determină căutarea unor căi de acțiune care să asigure sustenabilitatea, durabilitatea dezvoltării comunităților.
 
 Dezvoltarea comunitară își extrage esența din multiple experiențe ale comunităților de diferite tipuri și din diferite locuri, explicând astfel și oferind soluții, la o paletă foarte largă de probleme socio-economice.
 
Domeniile de studiu înrudite cu Dezvoltarea comunitară sunt: Politici publice, Planificare și dezvoltare urbană, Dezvoltare rurală, Dezvoltare regională, Amenajarea teritoriului, Sociologie, Psihologia comunităților, Managementul ONG-urilor, Managementul public, Economia politică și Geografia umană.
 
Necesitatea studierii Dezvoltării comunitare într-un program de studiu de Administrație publică, este mai mult decât evidentă.
 
Sectorul public este unul dintre actorii cei mai importanți în dezvoltarea comunitară, deoarece reglementează și asigură cadrul instituțional pentru aplicarea actelor normative, de la care nu se poate sustrage nici o comunitate, oricât de ridicat ar fi gradul ei de autonomie.
 
Conlucrarea autorităților și instituțiilor publice cu ceilalți actori ai dezvoltării, comunități, sectorul privat și cel neguvernamental, înțelegerea de către agenți a proceselor de dezvoltare comunitară durabilă, asumarea sprijinirii, asistării comunităților în producerea propriei dezvoltări, reprezintă soluția unei dezvoltări sociale armonioase.
 
O mare parte din programele de dezvoltare cu finanțare guvenamentală, neguvernamentală sau din fonduri structurale și de coeziune, reclamă implicarea unor agenți din administrația locală, care să își asume roluri de animatori, facilitatori, agenți de dezvoltare, sau atribuții de îndrumare și control.
 
Cunoașterea de către aceștia a teoriilor dezvoltării comunitare, a conceptelor cu care operează dezvoltarea
comunitară, a metodelor de lucru cu grupurile comunitare, a unor modele de dezvoltare comunitară, reprezintă condiția asigurării eficienței administrative și crearea de punți care să reducă distanța dintre administrație și cetățean.
 
Cursul –  tratează tematici care asigură fundamentul teoretic în domeniul dezvoltării comunitare, dar prezintă în capitolele aferente sau în anexe, și cazuri și modele practice, care completează și asigură înțelegerea deplină a modelelor teoretice studiate.
 
Înca de la începutul cursului, vom  clarifica termenii de dezvoltare, comunitate și dezvoltare comunitară, pentru a se contura un limbaj specific, care să conducă la evitarea confuziilor.
 
Ne familiarizăm cu:
 • tipurile de capital necesar dezvoltării comunitare
 • analiza cu capitalului social ca resursă a dezvoltării, atât la nivel teoretic, cât și în situații practice.
 • participarea comunitară și procesele participative
 • abilitarea comunitară – proces important de schimbare de la cetățenia pasivă la participarea activă în viața comunității 
 • repere teoretice privind intervenția în comunitate
 • tipurile de agenți ai dezvoltării comunitare și experiențele practice relevante din țara noastră și din alte țări.
 •  modele aplicate de dezvoltare comunitară, cu prezentarea de statistici și analize relevante.
 • diversitatea căilor de acțiune, posibilitatea inovării, în domeniul dezvoltării comunitare.

Beneficii obținute în urma cursului:

 • îmbunătățire a capacității de înțelegere și gestionare a relațiilor interumane profesionale și personale
 • dezvoltare a abilităților de facilitator în problemele interumane
 • obţinere a certificatului de specializare Faciitator de  dezvoltare comunitară – COR 341204, recunoscut de MMFPS şi MECI, atât în țară, cât și în UE
 • îmbunătățire a activității profesionale, fiind în situația de a putea exercita activitatea de Faciitator de  dezvoltare comunitară în calitate de liber profesionist ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizații sau instituții cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor managementului companiilor pentru atingerea obiectivelor organizaționale.
 • schimbare a traseului în carieră sau diversificare a surselor de venit
 •  îmbunătățire a abilitățior de comunicare, ascultare activă, atenție pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză și sinteză, interacționare și adaptabilitate în conditii de lucru cu categorii foarte diverse de persoane.
 •  Deprindere  și abordare a unor calități: calmul, neutralitatea, grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea, perseverența, deschiderea, receptivitatea și gândirea pozitivă.
 • Acest curs este interactiv și aplicat, având o componeța practică de pană la 70 % din durata totală a formarii.

Competente obtinute:

 •  Comunicarea cu membrii comunităţii 
 • Lucrul în echipă
 • Facilitarea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală 
 • Facilitarea dezvoltării activităţilor socio-profesionale 
 • Sprijinirea transformării grupurilor de iniţiativă în persoane juridice
 • Promovarea metodei de dezvoltare comunitară participativă
 • Planificarea propriei activităţi
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 
 • Competenţa de a învăţa
 • Gestionarea conflictelor
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competenţa de exprimare culturală

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația FACILITATOR PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.   
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs   …..…aici          

   Vă așteptăm cu drag.