SPECIALIZARI NOI – IN CURS DE AUTORIZARE ANC

Vă propunem 2 SPECIALIZĂRI în curs de autorizare ANC – noi și utile pentru cei în căutarea unui loc de muncă cu posibilitate de angajare după absolvire.

I. CURS OPERATOR GHIŞEU BIROURI DE SCHIMB – COD COR 421111
op. vautarOcupaţia Operator ghişeu birouri de schimb – Operator valută –  face parte din categoria funcţiilor de execuţie în cadrul instituţiilor financiare bancare, nebancare şi societăţilor comerciale specializate şi autorizate de către Banca Naţională a României în activitatea de schimb valutar.
Obiectivul principal al activităţilor desfăşurate de operatorul ghişeu birouri de schimb este efectuarea de schimb valutar între valutele tranzacţionate pe teritoriul României conform reglementărilor BNR, în condiţii de legalitate, cu corectitudine, profesionalism şi operativitate.
Ocupaţia Operator ghişeu birouri de schimb presupune următoarele responsabilităţi majore:
– gestionarea numerarului;
– efectuarea operaţiunilor de vânzare – cumpărare;
– verificarea autenticităţii banilor;
– gestionarea evenimentelor de risc operaţional;
– elaborarea rapoartelor.

De asemenea, pe baza responsabilităţilor avute, operatorul ghişeu birouri de schimb trebuie să realizeze o multitudine de activităţi concrete, cum ar fi:
– acţiunile de alimentare a ghişeului, cu încadrarea în limitele de expunere aprobate, în vederea desfăşurării activităţii;
– administrarea excedentului sau deficitului de numerar;
– verificarea autenticităţii banilor tranzacţionaţi prin ghişeu birou de schimb prin compararea cu specimenele aflate în circulaţie şi cu ajutorul aparatelor din dotare în vederea identificării falsurilor;
– întocmirea documentaţiei conform reglementărilor legale în vigoare cu privire la banii falşi;
– gestionarea evenimentelor de risc operaţional prin identificarea, documentarea incidentelor, raportarea incidentelor de risc operaţional cu toate datele necesare;
– aplicarea măsurilor corective de limitare a pierderilor datorate evenimentelor de risc operaţional şi aplicarea măsurilor preventive în vederea eliminării riscului de generare a evenimentelor de risc operaţional;
– generarea rapoartelor de activitate, rapoartelor solicitate de către organele de reglementare şi organele de supraveghere prin culegerea datelor, analizarea lor şi întocmirea rapoartelor soicitate.
Uneltele şi instrumentele de lucru utilizate: calculator, sistem informatic dedicat, imprimantă, scanner, maşini de numărat banii cu detector de bancnote, lampă UV.

Programul de lucru: 8 ore/zi.
Mediul de activitate: la sediul instituţiei, front office sucursale şi agenţii ale instituţiilor de credit, ale instituţiilor financiare nebancare, case de schimb valutar.
Situaţiile de risc: risc de a fi agresaţi de către clienţii fraudulenţi.

Cerinţele pentru exercitarea ocupaţiei: cunoştinţe operare PC, aptitudini de comunicare şi relaţionare, politeţe, rigurozitate, responsabilitate, operativitate, integritate, atenţie la detalii, capacitate de analiză şi sinteză, orientare spre obţinerea rezultatului, responsabilitate.
Nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupaţiei: Diplomă de absolvire a învățămîntului liceal sau document echivalent cu aceasta..
Competente obtinute:

• Comunicare în limba oficială;
• Comunicare în limbi străine;
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
• Competenţe informatice;
• Competenţa de a învăţa;
• Competenţe sociale şi civice;
• Competenţe antreprenoriale;
• Competenţa de exprimare culturală.
• Gestionarea numerarului;
• Efectuarea operaţiunilor de vânzare – cumpărare;
• Verificarea autenticităţii banilor;
• Gestionarea evenimentelor de risc operaţional;
• Elaborarea rapoartelor.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei;
• Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare.

 

II.  CURS AMANETAR – Cod COR: 421401

AMANETARAmanetarul este o persoană care activează într-o firmă specializată pentru acordarea de credite băneşti , prin depunerea unui gaj.

Gajurile pot fi bunuri mobile (bijuterii din metale preţioase, obiecte de artă, obiecte ornamentale, electronice, electrocasnice, textile, blănuri naturale, automobile etc) Bunurile aduse pentru a fi lăsate în gaj sunt evaluate de către amanetar, se negociază preţul, termenul, durata contractului şi comisionul aferent care se înregistrează în contract.

Creditul bănesc se acordă de către amanetar în baza unui contract ferm pe o durată determinată, cu drept de prelungire. La data scadentă stabilită în contract, amanetarul anunţă clientul pentru finalizarea acestuia, returnează clientului titular de contract obiectele lăsate în gaj, în starea în care au fost primite, încasând contravaloarea împrumutului şi a comisionului aferent.

În cazul neprezentării clientului la termenul scadent şi a expirării termenului de aşteptare acordat, amanetarul are obligaţia de a scoate obiectele din evidenţele de amanet, ulterior acestea urmând a fi valorificate. Bunurile rămase şi neridicate sunt valorificate de către firma de amanet, pentru recuperarea capitalului de lucru. Amanetarul efectuează toate înregistrările prevăzute în programul de lucru/ fişa postului sau regulamentul fiecărei case de amanet.

Competente obtinute:
• Comunicarea interpersonala
• Organizarea locului de muncă
• Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Completarea documentelor de amanet
• Negocierea preţului obiectelor
• Încheierea contractului de amanet
• Prelungirea duratei contractului de amanet
• Lichidarea contractului de amanet
• Comercializarea obiectelor
• Depozitarea obiectelor amanetate
• Aprecierea uzurii obiectului
• Completarea registrului de casă
• Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării

Pentru practicarea acestor ocupații sunt necesare cursuri de perfecționare acreditate în domeniu.

(sursa S.O. al celor 2 ocupații)

Comments

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

loading