INFORMAŢII IMPORTANTE privind cursurile de formare profesională acreditate ANC

IMPORTANT logo ram1!!!
Datorită faptului că în vara acestui an, au fost emise două acte normative cu efect direct asupra furnizorilor de formare profesională publici sau privați: societăți comerciale, ONG-uri, camere de comerț etc. care au în obiectul de activitate CAEN 8559-Alte forme de invăţământ – ce limitează prevederile OG 129/2000 republicată, ==> începând cu 01.01.2016, cele două HG-uri nu mai permit furnizorilor de formare profesională autorizați în baza OG 129/2000 republicată să desfăşoare cursuri certificate pentru ocupații de genul: Expert achiziții publice, Expert accesare fonduri europene, Manager de proiect, Manager de resurse umane, Consilier pentru formare profesională, Consilier de orientare privind cariera, etc
Astfel, doar instituţiile de învăţământ universitar vor putea furniza cursuri de formare profesională pentru ocupaţiile cu condiţii de acces studii superioare, sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, fiind singurele recunoscute să elibereze certificate de absolvire pentru această categorie de cursanţi adulți.
Constatând că se încalcă grav principiile liberului acces la piaţa formării profesionale şi în egală măsură, se încalcă prevederile recomandărilor directivelor europene în materie de formare profesională, au fost făcute demersurile necesare către toate instituţiile avizate să reglementeze acest neajuns şi sperăm să primim un răspuns pozitiv.
Momentan, în lipsa unor informaţii pozitive privind demersurile efectuate, recomandăm celor interesaţi să urmeze unul dintre cursurile menţionate mai sus, în regimul actual (scurtă durată)să se înscrie şi să le efectueze în cele 3 luni rămase până la sfârşitul anului 2015.
Vă supunem atenţiei cursurile pe care le avem programate în perioada următoare:

1. images13Cursul CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ – Cod COR 242324.

Participarea la acest curs, conferă participanţilor o nouă specializare garantată prin excelenţă şi prin certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii, Mininisterul Educaţiei şi ANC, recunoscut atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană.

Cursul se adresează:

 • Persoanelor care au studii superioare şi doresc să înceapă şi să dezvolte o activitate independentă în calitate de consilier, în propriul cabinet sau ca angajat pentru firme, indiferent de domeniul studiilor superioare efectuate înainte de acest curs;
 • Persoanelor care prin natura profesiei lucrează cu copii, adolescenţi şi adulti şi doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi abilităţile personale şi profesionale de comunicare, interacţiune şi îndrumare a acestora;
 • Oricarei persoane dornice de creştere personală prin parcurgerea şi aplicarea asupra propriei persoane a informaţiilor şi abilităţilor dobândite la curs.

Consilierul pentru dezvoltare personală este o persoană autorizată și calificată național și recunoscută internațional, ce oferă consultanță profesională indivizilor sanatoși din punct de vedere psihic, dar care doresc sau carora situațiile de viață le impun,să caute soluții optime, și să treacă cu succes peste diverse evenimente sau stări în care se aflaă la un moment dat, dezvoltandu-și propriile resurse și capacități.

Consultanța are loc prin tehnici de dialog și de determinare a clienților,ce vor fi susținuti de către consilier pe tot parcursul ședințelor,cu scopul de a se investiga și găsi orice tip de resursă proprie, menită să favorizeze soluționarea problemelor cu care se confruntă.

Ședințele de consiliere sunt confidențiale, non-directive și personalizate .
A nu se confunda cu psihoterapia sau consilierea psihologică, acestea din urmă, fiind în sarcina exclusivă a psihologilor și nu a consilierilor de dezvoltare personală.

Conform competențelor obținute :

* puteți colabora cu companii/multinaționale sau vă puteți angaja în cadrul școlilor/gradinițelor/spitalelor, puteți dezvolta parteneriate de business;
* vă puteți reinventa și îmbunătăți managementul propriei vieți, valorificând oportunitățile oferite de mediul social;
* veți beneficia de o creștere a nivelului de competență și de expertiză personală;
* vă puteți dezvolta pe plan personal, îmbunătățindu-vă comunicarea cu persoanele din jur și beneficiind de un nivel de ințelegere și acceptare a propriei vieți;
* îi puteți susține și încuraja pe cei dragi vouă într-un mod nou, mult mai eficient;
* vă puteți îmbunătați calitatea relațiilor interpersonale.
Program:

* sesiunea 1: – 16 – 18 octombrie 2015

 • 16.10.2015 – intre orele 17.00 – 21.00
 • 17.10.2015 – 10.00 – 19.00
 • 18.10.2015 – 10.00 – 19.00
 • sesiunea 2: – 23 – 25 octombrie 2015
 • 23.10.2015 – intre orele 17.00 – 21.00
 • 24.10.2015 – 10.00 – 19.00
 • 25.10.2015 – 10.00 – 19.00

Taxa: 1000 lei – preț special + 50 lei examinare ANC
BONUS: * INTERVIU GRATUIT și înscriere în ACDPPR – Asociația Consilierilor pentru dezvoltare personală și profesională din România (www.acdppr.ro)

Condiții :
• studii superioare finalizate prin examen de licență (indiferent profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie diplomă de studii (diplomă de licență)
• copie certificat de casătorie (pentru doamne daca este cazul)
• certificat medical cu mențiunea:”apt pentru: Cursul Consilier pentru dezvoltare personală”

Trainer:
ALEXANDRA ALINA CONSTANTINESCU (HANCIU)
– psiholog cu orientare în psihoterapie experiențială și programare neurolingvistică, licențiata în filologie, Master în Management Resurse Umane (ASE), Master Studii Religioase: texte și tradiții (Universitatea București), formator & consilier pentru dezvoltare personală certificat ANC, certificat în Leadership și Management nivel 5, recunoscut la nivel internațional, emis de DDA Consulting – Anglia , vicepresedinte executiv ACDPPR – Asociația Consilierilor pentru dezvoltare personală și profesională din România

Pentru înscriere și depunerea dosarului ne puteți contacta la:
0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926 email: office@raminfo.ro,www.raminfo.ro

Feedback cursuri: …..aici

Data limită de înscriere: 14 octombrie 2015

arte2. CURSUL ”LUCRĂTOR PRIN ARTE COMBINATE” Cod COR 532903

Arta, sub toate formele sale, stimulează emisfera dreaptă, formând noi căi neuronale și accesează straturi profunde, superioare ale conștiintei.

Teatrul, muzica, dansul, pictura, stimulează zone specifice ale creierului, într-o manieră diferită, unică, ce nu pot fi accesate prin alt tip de activități.Starea de conștiință modificată, constituie o cale importantă pentru eliberarea potențialului neutilizat. Numeroase relatări din viața marilor savanți și artiști, arată că aceste stări de spirit constituie căi de acces către geniul nostru înnăscut pe care ei au reușit să le descopere intuitiv.

Copiii, tinerii și adulții de astăzi, cu toții deopotrivă, avem nevoie să ne dezvoltăm creativitatea latentă si să aplicăm acesteia în fiecare zi din viața noastră, nu numai pentru a obține rezultate mai bune la școală sau la locul de muncă ci și pentru a ne conserva sănătatea fizică, mentală, emoțională, pentru a ne găsi sensul autentic, să fim capabili să traim viața cu entuziasm, să depașim mult mai ușor obstacolele și încercările care ne apar în cale.

• Creierul nostru, are nevoie să își formeze acele căi neuronale capabile să găsească soluțiile cele mai bune în cel mai scurt timp, și pentru acest lucru el trebuie să fie antrenat!

Care este scopul acestui curs ?
• să deschidă calea spre un nou tip de formare a personalității – educația creativă – prin utilizarea artelor ca facilitator al exprimării de sine, autentice
• să ofere un instrument deosebit de valoros în echilibrarea emisferelor cerebrale, corectarea atitudinilor existențiale, eliberarea traumelor, inhibiților, dezvoltarea gândirii creative, empatiei și a unei conștiințe înalte de sine.
• să faciliteze procesul de autocunoaștere la nivel profund, să accelereze procesul de transformare personală prin conștientizare și acționare.
• să aprofundeze conexiunea cu sinele autentic și comunicarea cu ceilalți la un nivel înalt de conștiință.

Ce aduce nou ?
• furnizează informații care argumentează importanțața stimulării exprimării de sine autentice și a echilibrării emisferelor cerebrale pentru sănătatea emoțională și mintală.
• introduce arta ca instrument de formare a personalității și nu ca disciplină opțională, cu un scop bine determinat ce poate duce la adevărate salturi în conștiința individuală și colectivă.
• crează un cadru de tehnici și metode de stimulare a exprimării de sine autentice, pentru promovarea valorii individuale.
• oferă aplicații practice pe tematici și scopuri precise de stimulare, metode de monitorizare și evaluare.
• structurează o personalitate optimă prin echilibrarea activității celor două emisfere cerebrale.
• aduce noi elemente care introduc arta ca metodă de educație creativă și de dezvoltare personală, capabilă să genereze un mod diferit de abordare a educării personalității.

Cui se adreseaza ?
• aplicațiile practice pe care le oferă acest curs, reprezintă un ghid pentru activitatea desfasurată de educatori, profesori, formatori, consilieri și psihologi și pot fi aplicate atât copiilor cât și adulților.

Durata: 40 ore

Program: 09 – 12 octombrie 2015
 • 09 – 12 octombrie 2015 – intre orele – 10.00 – 20.00

Data limită de înscriere: 08 noiembrie 2015

Taxa: 1150 lei – preț special + 50 lei examinare ANC

Documente necesare la înscriere:

 • copie CI
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de casătorie(dacă este cazul)
 • copie dupa dovada de absolvire a 10, respectiv 12 clase

Condiții : studii medii

Competențe dobândite:

 • Comunicarea interpersonală
 • Efectuarea lucrului în echipă
 • Dezvoltarea profesionala proprie
 • Planificarea activităţilor specifice
 • Urmărirea respectării drepturilor şi intereselor beneficiarului
 • Monitorizarea evoluţiei beneficiarului
 • Pregătirea sesiunilor de lucru
 • Stimularea și dezvoltarea prin mişcare
 • Stimularea și dezvoltarea prin artă vizuală
 • Stimularea și dezvoltarea prin muzică, teatru şi joc
 • Stimularea și dezvoltarea prin ŞAH şi alte jocuri de antrenare a minţii

Competențe obținute :

• capacitatea de a amenaja spaţiul de lucru adecvat activitaţii.
• elaborarea programului de lucru atât în echipă cât şi individualizat.
• pregătirea sesiunilor de lucru.
• integrarea în programul de lucru a celor mai bune tehnici și metode de lucru.
• capacitatea de a aduce elemente noi în cadrul programelor de lucru și adaptarea lor conform cerințelor beneficiarului.
• gestionarea eficientă a resurselor individuale.
• comunicarea eficientă cu beneficiarul în timpul programului.
• capacitatea de a se implica activ în sesiunile de stimulare.
• asigurarea resurselor necesare pentru atingerea scopului de stimulare a exprimării de sine autentice.
• capacitatea de a menţine contactul permanent și controlul activităţilor desfășurate conform programului stabilit.
• evaluarea rezultatelor obținute şi capacitatea de intervenţie acolo unde este nevoie de o suplimentare în programul de lucru.
• respectarea normelor de igienă a mediului şi de securitate a persoanei.
• monitorizarea evoluţiei beneficiarului.
• stimularea și dezvoltarea prin mişcare.
• stimularea și dezvoltarea prin artă vizuală.
• stimularea și dezvoltarea prin muzică, teatru, sah şi alte jocuri de antrenare a minţii.

Trainer: LILIANA CEHAN – un descoperitor pasionat, al frumuseții din oameni. Fiind ea însăși un spirit liber, autentic, a ales să își dedice resursele, întreaga experiență și cunoaștere – încurajării exprimării unicității individuale, considerând că fiecare om reprezintă o valoare inestimabilă, de neînlocuit! Doctor în inginerie, absolvent MBA Romano-Canadian și a numeroase cursuri din tară și străinătate în domeniile: creativitate, psihologie, resurse umane, conștiință universală, fizică cuantică, neuroștiință, NLP, marketing, business, a acumulat o experiență de peste 9 ani în corporate business și de peste 20 de ani în cercetare, relații internaționale, marketing și resurse umane iar din anul 2012, a decis să își urmeze pasiunea, ca trainer și consilier pentru dezvoltare personală.

 

Astrologie3. CURS ASTROLOGCod COR 516101

Această nouă formare autorizată în domeniul dezvoltării personale, ne învață să comunicăm cu astrele și ne ajută să ne completetăm cunoștințele legate noi și de rolul nostru pe această planetă, să ințelegem și aprofundăm acest limbaj simbolic legat de viața noastră interioară și cea exterioară și multe informații utile despre corpurile subtile – corpul mental, corpul emoțional și corpul spiritual, necesare atingerii echilibrului în relația cu corpul nostru și a vindecarii emoționale, ne învață să ne cunoaștem și să înțelegem că suntem unici și irepetibili.

Conform competențelor obținute se poate :

 • deschide propriul cabinet de consultanță (consiliere) astrologică
 • obține un job în massmedia, în compartimentele de selecție și recrutare de personal, în cabinete de orientare profesională, în centre de formare profesională și în unități de învățamânt.
Program: 11 octombrie 2015 – orele 9.00 – 19.00
 • sesiunile următoare se vor stabili împreună cu participanții

Taxa: 1200 lei – preț special + 50 lei examinare ANC ( pot fi achitaţi în rate)

Condiții :
• studii medii

Acte necesare la înscriere:
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie diplomă de studii
• copie certificat de casătorie (pentru doamne daca este cazul)

Trainer:
GABRIELA APOSTOL Formator certificat MECT si CNFPA, astrolog cu experiență de 20 ani, consultant astrologie, fost vicepreședinte al Asociației Astrologilor din România, lector pentru dișciplinele Astrologie, Feng Shui și astrologie chineză, cursuri autorizate ANC de nutriționist, reflexoterapeut, fitoterapeut și de dezvoltare personală în radiestezie, reiki, numerologie, prananadi, bucătărie fară foc, biorezonanță, gemoterapie, qigong, tai chi, colaborator constant cu diverse posturi de televiziune și reviste ca: Tabu, Gazeta Sporturilor, Adevarul. www.mirabilys-magazin.ro

Pentru înscriere și depunerea dosarului ne puteți contacta la:
0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926 email: office@raminfo.ro,www.raminfo.ro

Feedback cursuri: …..aici

Data limită de înscriere: 09 octombrie 2015

 

4. CURS CONSILIER DE ORIENTARE PRIVIND CARIERACod COR 242306

Acest curs oferă o SPECIALIZARE garantată prin Certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei si ANC, recunoscut atăt la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană.
 • După parcurgerea acestui curs şi dobândirea specializarii Consilier de orientare privind cariera, veţi putea oferi serviciile unei game variate de persoane: tineri şi adulţi în cautarea unei identităţi profesionale, persoane casnice aflate în cautarea unui loc de muncă, persoane aflate la rascruce de drum profesional etc.
 • Îi veţi putea îndruma să îşi găsească vocaţia, să îşi crească încrederea în puterile proprii şi ”să se valorizeze” cât mai bine.
 • Veţi putea îndruma aceste categorii de persoane în dezvoltarea personală, vocaţională, profesională, dezvoltarea cunoşţintelor, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială.

Activitatea de consiliere privind cariera reprezintă procesul complex de asistare specializată, de catre consilier, a persoanelor aflate în momente importante ale traseului educațional și profesional, prin utilizarea unor tehnici ce oferă informații precise de îndrumare și susținere a acestora în luarea unor decizii realiste privind cariera.

Acest curs se adresează persoanelor cu studii superioare – specialiști din domeniul administrativ, resurse umane managerilor de companii, psihologilor, angajaților din departamentele de relații publice și comunicare, persoanelor care doresc să se reorientaze în
carieră, pedagogilor, asistenților sociali, absolvenților de drept sau știinte socio-umane, tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte personal şi profesional
Abilitățile de consiliere sunt benefice oricarui manager în relatia cu echipa sa, și specialiștilor din departamentele de resurse umane.

Cursul reprezintă o nouă abordare în consilierea pentru orientarea în carieră, bazată pe cele mai noi descoperiri științifice, tehnici și metode pentru identificarea și dezvoltarea abilităților native individuale, accesarea resurselor interioare, dezvoltarea creativității și a inteligenței emoționale, cu scopul de a aduce la lumină tot ceea ce este UNIC și valoros în oameni și de a-i ghida cu succes pană la transformarea VISULUI lor în REALITATE.

Conform competențelor obținute se poate :

 • desfășura activitatea în mod independent ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor organizații și instituții cu domenii variate de activitate, începând de la școli și licee de stat și particulare până la centre sociale, ONG-uri sau companii sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor managementului pentru atingerea obiectivelor organizaționale
 • dobândiți toate metodele, tehnicile, abilitățile necesare practicării profesiei de Consilier de orientare profesională specializat în descoperirea și dezvoltarea abilităților native
 • îmbunătățiți abilitățile de comunicare, atenția pentru detalii, focusarea pe probleme, analiza și sinteza, interacțiunea și adaptarea la condiții de lucru cu categorii foarte diverse de persoane
 • însușiți tehnici noi, prin care aveți capacitatea de a ghida oamenii să-și găsească cea mai potrivită cale în cariera astfel încât să corespundă cu abilitățile lor autentice, ceea ce le va aduce o viață împlinită și veți contribui în acest mod la un impact pozitiv în comunitate
Program:

* sesiunea 1: 23 – 25 octombrie 2015

 • 23.10.2015 – intre orele 17.00 – 21.00
 • 24.10.2015 – 10.00 – 19.00
 • 25.10.2015 – 10.00 – 19.00
 • sesiunea 2 : 06 – 08 noiembrie 2015
 • 06.11.2015 – intre orele 17.00 – 21.00
 • 07.11.2015 – 10.00 – 19.00
 • 08.11.2015 – 10.00 – 19.00

Taxa: – 950 lei – preț special + 50 lei examinare ANC ( în rate)

Condiții :
• studii superioare

Acte necesare la înscriere:
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie diplomă de studii
• copie certificat de casătorie (pentru doamne daca este cazul)

Pentru înscriere și depunerea dosarului ne puteți contacta la:
0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926 email: office@raminfo.ro,www.raminfo.ro

Feedback cursuri: …..aici

Data limită de înscriere: 21 octombrie 2015

 

 

IMG 94. CURS ARHIVAR Cod COR 441501

Ocupația ”arhivar” este foarte solicitată pe piaţa muncii, deoarece fiecare organizaţie, publică sau privată are obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat. Ocupația ”arhivar” este foarte solicitată pe piaţa muncii, deoarece fiecare organizaţie, publică sau privată are obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat.

Pentru a deveni arhivar, este necesară absolvirea unui curs de perfecționare în această ocupatie ce atestă următoarele: cunoaşterea legislaţiei arhivistice, a normelor, instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, cunoaşterea principiilor de bază ale prelucrării documentelor de arhivă, cunoaşterea principiilor de organizare a documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora.

Responsabilităţile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţilor din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.

Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs sunt:

 • noţiuni generale de legislaţia mediului;
 • noţiuni generale de ecologie;
 • norme de protecţie a mediului;
 • reglementări privind raportările cazurilor de poluare a mediului.
 • legislaţia arhivistică referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • managementul documentelor;
 • acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare.
 • norme şi proceduri privind desfăşurarea activităţilor arhivistice;
 • principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit;
 • norme şi reguli de echipare a personalului;
 • reguli de transport al fondului arhivistic.
 • norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor;
 • noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor;
 • managementul riscurilor.

Durata: 120 ore (40 ore teorie + 80 ore practică)

Program:
 • sesiunea 1: 13 – 15 noiembrie 2015
 • 13.11.2015 – intre orele 17.00 – 21.00
 • 14.11.2015 – 10.00 – 19.00
 • 15.11.2015 – 10.00 – 19.00
 • sesiunea 2: – se va stabili impreună cu participanții

Taxa: 1000 lei – preț special + 50 lei examinare ANC

Data limită de înscriere: 06 noiembrie 2015

Conținutul cursului: cursul cuprinde expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Partea teoretică se desfășoară la sediul nostru și are o durată de 1 – 2 săptămâni (8 ore/zi) – în funcție de opțiunile participanților şi este urmată de partea practică de 80 ore – 2 – 4 săptămâni, ce poate fi efectuată de fiecare cursant la locul de muncă sau în cadrul unei firme – parteneră, specializată pe servicii de prelucrare și arhivare a documentelor.

În urma perioadei de practică, participanții vor întocmi un proiect ce va reflecta toate competențele dobândite în perioadele de pregătire teoretică și practică ce va fi necesar absolvirii examenului final.

Diploma obținută:

 • certificat de absolvire eliberat de catre ANC(CNFPA)

Documente necesare la inscriere:

 • copie CI
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie(daca este cazul)
 • copie diploma bacalaureat

Condiții : – studii medii

Alte cursuri şi ateliere programate:

 • în această perioadă, se fac înscrieri pentru următoarele cursuri şi ateliere:

BROKER IMOB1. Curs BROKER IMOBILIAR – 30 ore – 22 – 25 octombrie 2015

 • Taxa: 450 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: …..aici

 

banner consilier ARTA2. Curs CONSILIERE PRIN ARTĂ 20 ore – 17 – 18 octombrie 2015

 • Taxa: 600 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: …..aici

 

3. Curs ASTROLOGIE RELAȚIONALĂ – 20 ore – grupă în formare în luna octombrie 2015

 • Taxa: 600 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: …..aici

 

FORMATOR4. Curs FORMATOR2 zile – 17 – 18 octombrie 2015

 • Taxa: 450 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: …..aici

 

COMUNICARE EFICIENTA5. Curs COMUNICARE MANAGERIALĂ EFICIENTĂ – 20 ore – 10 – 11 oct. 2015

 • Taxa: 400 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: .....aici

 

PCM6. PCM ® – Modelul Procesului Comunicării / COMUNICARE EFICIENTĂ 3 zile – 09 – 11 octombrie 2015

 • Taxa: 495Euro (+TVA) – taxa asigură și realizarea – sub licență PCM® – a Profilului Individual al Personalității. (Ea însumează costurile celor trei zile de training, profilul individual al personalităţii, planul personal de acțiune pentru succes, manualul de curs tradus în limba română, miniprotocolul pentru pauze pe parcursul fiecăreia dintre cele trei zile.
  Lifelong Learning Solutions oferă facilități speciale – coach-ilor, medicilor, membrilor ARAT, profesorilor, psihologilor, specialiștilor în resurse umane și trainerilor – pentru a folosi PCM® ca instrument al dezvoltarii lor personale şi profesionale, finanţând cu până la 10% un numar de 6 locuri în fiecare sesiune.Studenții primesc o reducere cu 15% a taxei lor de participare. Finanţarea parțială se acordă numai participanţilor din categoriile profesionale menţionate mai sus, în baza unei copii scanate a documentului oficial care atestă respectiva apartenență).
 • Termenul limită pentru înscriere şi achitarea taxei: 25 septembrie 2015.
 • Acest tip de seminar este recunoscut la nivel internaţional și este inclus în programele de certificare “PCM – Train the Trainer” și “PCM – Train the Coach”!
 • Trainer: Ane-Mary Ormenisanhttp://www.lifelong.ro/despre-ane-mary-ormenisan

amenajari7. Curs ”DECORATOR INTERIOARE” – Cod COR 343202 – 40 ore

 • Perioada:- 21 – 25 noiembrie 2015
 • Taxa: 1250 leipreț special + 50 lei examinare ANC
 • Feedback cursuri: .....aici

 

ATELIERE PROGRAMATE:

 

 

 • joi 29. octombrie ora 18.00 – 20.00
 • taxa de participare: 55 lei – gratuit pentru membri ACDPPR

 • joi 22 octombrie ora 18.00 – 21.00
 • taxa de participare: 55 lei
 • Termen-limită pentru înscrieri: 19 octombrie 2015

 • joi 27 octombrie ora 18.00 – 21.00
 • Termen-limită pentru înscrieri: 24 octombrie 2015

Vă așteptăm cu drag.

Contact: 0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926, office@raminfo.ro, www.raminfo.ro

Primiți acest mesaj deoarece sunteți clientul nostru sau v-ați abonat la newsletter. Dacă doriți să nu mai primiți informații despre ofertele noastre pe email, vă rugăm să ne trimiți mesajul ”dezabonare” la office@raminfo.ro

 

http://www.raminfo.ro/newsletters/informatii-importante-privind-cursurile-de-formare-profesionala-acreditate-anc/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.