Curs EVALUATOR PROIECTE

Cod COR 241263 – autorizat ANC

 • Modul I – MANAGEMENTUL PROCESULUI DE EVALUARE A PROIECTELOR
 • Modul II – TEHNICILE SPECIFICE EVALUARII PROIECTELOR

Descriere: Evaluarea unui proiect este un complex de activitati ce se adreseaza unui proiect definit ca o serie de activitati relationate care sunt îndeplinite pentru a realiza obiective specifice într-o anumita perioadă de timp.

Scopul evaluării este acela de a furniza date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele initierii si implementării proiectului.

Rezultatele evaluarii sunt folosite pentru a stabili dacă proiectul merita sa continue sau sunt necesare modificari.

Evaluarea proiectului se desfasoară pe întreg ciclul de proiect prin evaluarea propunerilor de proiect în cadrul initierii proiectului, prin evaluarea formativa în procesul de implementare si prin evaluarea sumativa la finalizarea proiectului.

Complexitatea proceselor de evaluare a proiectelor implica ocupatii specifice diferentiate pe tipuri de evaluare.

Tematica cursului:

 • Cadrul legislativ si programele de finantare nerambursabila existente
 • Specificul calitatii de evaluator al proiectelor
 • Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte
 • Contractul trilateral: Autoritatea de Management, Societatea desemnata castigatoare si Evaluatorul
 • Tipuri de evaluare: tehnico-economica, socio-economica, teme specifice (mediu, transporturi, resurse umane), teme orizontale, conform grilelelor de evaluare, obiective generale, obiective specifice
 • Planificarea activitatilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizata, echipamente IT, mijloace de transport,
 • Bugetarea proiectului: alocarea surselor avand in vedere criteriile de eligibilitate prevazute prin Ghidul solicitantului aferent, nivelul de realism al costurilor
 • Analiza partilor desemnate, autorizatiilor necesare conform obiectivelor specifice ale proiectului, a resurselor financiare aferentAnaliza planului economico – financiar al proiectului
 • Datele statistice si situatia actuala a solicitantului care justifica necesitatea implementarii proiectului, externalitatile si corectiile rezultate
 • Evaluarea nivelului de risc al proiectului. Solicitarea de clarificari: moduri de prezentare ale acestora, atribuirea de note
 • Exemple practice de evaluari. Intrebari.
 • Aplicatiile practice au o pondere de 85% din curs si permit o intelegere eficienta a intregului proces de evaluare: planul de evaluare, verificare conditii de eligibilitate, indicatorii de performanta, analiza tehnica, economica si financiara a proiectelor, grila de evaluare, raportul de evaluare

Competente obtinute:

 • Pregatirea personala pentru evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare
 • Evaluarea propunerii de proiect
 • Validarea evaluarii proiectului
 • Acordarea de asistenta tehnica pentru selectia de proiecte
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare ssm si în domeniul situatiilor de urgenta
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Aplicarea normelor de asigurare a securitatii informatiilor
 • Competenta de exprimare culturala.
 • Competente sociale si civice;
 • Competente antreprenoriale;

Cursul se adreseaza consultantilor in management de proiect, expertilor din domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune europene, specialistilor in elaborarea si scrierea de proiecte, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat, incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de evaluare a proiectelor, precum si alte persoane interesate de evaluarea proiectelor.

Certificare obtinuta: Certificat de absolvire însotit de Supliment descriptiv cu competețele aferente ocupatiei EVALUATOR PROIECTE– eliberat de ANC.

Conditii : – studii superioare finalizate prin examen de licenta (indiferent profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de nastere
 • copie diploma de studii (diploma de licenta)
 • copie certificat de casatorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informatii despre data de incepere a cursului, program, desfasurare, taxa de curs: http://www.raminfo.ro/home/program-cursuri/

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, în urma examinării ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia EVALUATOR PROIECTE, însotit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se elibereaza în conformitate cu OG 129/2000 republicata, în baza autorizatiei emise de ANC.
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

** Persoanele din alte localitati pot participa la curs in sistem ID (invatamant la distanta). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfasurare, va rugam sa ne contactati telefonic. Finalizarea cursului si obtinerea certificatului ANC – se realizeaza in urma parcurgerii unei pregatiri intensive la sediul nostru si examinare ANC…..http://cursuri-online.raminfo.ro/

 

Va asteptam cu drag.