CURS  ”RESPONSABIL DE MEDIU”  – cod COR 325710 –  autorizat MMPS

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]

Structura cursului:  60 ore (22 ore teorie + 38 ore practica)

 • Modul I   – MANAGEMENTUL MEDIULUI
 • Modul II  – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN MEDIU
 • Modul III – MANAGEMENTUL AUDITULUI DE MEDIU

Condiții :

 • învățământ liceal (indiferent profilul)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, „producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”

În acest context, vă oferim cursul Responsabil de mediu (COR 325710), adresat tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Responsabilul de mediu are de îndeplinit și realizat nenumărate activități prin care sunt protejați factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar și sănătatea oamenilor (salariații proprii și vecinii), precum și modul de gestionare a substanțelor chimice si periculoase, a deșeurilor și ambalajelor. El trebuie să cunoasca procesul tehnologic, utilajele și echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrării în limitele impuse de cerințele legale.

Activitatea lui se desfășoară independent, pentru activitățile proprii, dar si în echipă, fapt ce implică o colaborare strânsă cu colaboratorii, dar si cu superiorii ierarhici, prin raportarea către aceștia a sarcinilor rezolvate. Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/masuri cuprinse în reglementările/autorizațiile proprii organizații.

Principalele funcții îndeplinite de responsabilul de mediu sunt următoarele:
– gestionarea actelor normative de mediu
– elaborarea programului de management de mediu
– coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului
– elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
– monitorizarea factorilor de mediu- realizarea auditului intern
– elaborarea Programului de audit intern
– supravegherea activității de pregatire pentru situațiile de urgență
– întocmirea documentației de management de mediu
– raportarea activității de mediu

Tematica cursului:

 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Gestionarea cerințelor legale de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
 • Raportarea activității de mediu;
 • Elaborarea documentației sistemului de management de mediu

Competentele dobândite în urma cursului sunt:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului;
 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Elaborarea programului de audit intern;
 • Supravegherea activității de pregatire pentru situațiile de urgență;
 • Întocmirea documentației de management de mediu;
 • Raportarea activității de mediu.

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinării finale, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația RESPONSABIL DE MEDIU, însoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de MMPS.
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede că “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.  
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs detalii…..…aici                           

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului MMPS – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare MMPS……detalii aici  [/box]

Vă așteptăm cu drag.

[button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]