Decorare-camera-movDecoratorul de interioare sau designerul de interioare este acea persoană care întocmește planul pentru echiparea, decorarea și mobilarea încăperilor din interiorul clădirilor, punând apoi în aplicare planul întocmit.

Conform standardului ocupațional pentru meseria de „decorator interioare”, aceasta este o specializare pentru persoanele care au cel puțin studii medii. De asemenea, „decoratorul de interioare se ocupă de amenajarea spaţiului interior al locuinţei şi conlucrează cu arhitectul pentru a asigura funcţionalitatea şi stilul locuinţei. În cazul în care solicitările beneficiarului îi depăşesc competenţele, îl va îndruma pe acesta către un arhitect, competenţele decoratorului de interioare nesuprapunându-se celor ale specialiştilor în proiectare.”

Referindu-ne la designul interior, acesta este alcătuit din șapte elemente diferite, dar importante în egală măsură: spațiul, lumina, culoarea, linia, forma, tiparul și textura. Aceste șapte elemente (și modalitatea în care ele interacționează) alcătuiesc împreună compoziția.

La rândul ei, compoziția poate fi descrisă cu ajutorul a șapte principii de bază existente în domeniul designului: funcționalitatea, unitatea și armonia, ritmul, accentuarea, proporționalitatea, echilibrul. Acestea sunt uneltele pe care le folosim pentru a crea un proiect de succes.

CURS ”DECORATOR INTERIOARE” – COD COR 343202:
Modul 1 – DESIGN INTERIOR PRIN CULOARE, FORMĂ ȘI ENERGIE
Modul 2 – STILURI DE DESIGN ȘI AMENAJARI INTERIOARE
Modul 3 – AMENAJAREA LOCUINȚEI CONFORM ASTROLOGIEI CHINEZE

Diploma obținută este acreditată de către ANC(CNFPA), cu avizul Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii.
Condiții în vederea participării la examinare: studii medii.

Documente necesare la înscriere:

– copie buletin / CI
– copie certificat naștere
– copie certificat casătorie (dacă este cazul)
– copie după dovada de absolvire a liceului

Competenţe dobândite:

Analizarea informaţiilor semnificative
Efectuarea de relevee ale situaţiei existente
Conceperea soluţiilor
Pregătirea prezentării soluţiei propuse
Alcătuirea unui proiect de amenajare interioară
Oferirea de consultanţă
Lucrul în echipă
Comunicarea interactivă la locul de muncă
Dezvoltarea profesională
Efectuarea de calcule matematice
Planificarea sarcinilor proprii şi a timpului de lucru
Identificarea materialelor de bază folosite la amenajarea locuinţei
Aplicarea procedurilor de control al calităţii
Aplicarea normelor de protecţia muncii

Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societațile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Mai multe detalii despre acest curs găsiți ……aici

Informații suplimentare privind taxa de curs, programul și desfășurarea altor cursuri găsiți ….…aici

Vă așteptăm cu drag!