AMANETARCURS AMANETAR 

Cod COR: 421401

Amanetarul este o persoană care activează într-o firmă specializată pentru acordarea de credite băneşti , prin depunerea unui gaj.

Gajurile pot fi bunuri mobile (bijuterii din metale preţioase, obiecte de artă, obiecte ornamentale, electronice, electrocasnice, textile, blănuri naturale, automobile etc) Bunurile aduse pentru a fi lăsate în gaj sunt evaluate de către amanetar, se negociază preţul, termenul, durata contractului şi comisionul aferent care se înregistrează în contract.

Creditul bănesc se acordă de către amanetar în baza unui contract ferm pe o durată determinată, cu drept de prelungire. La data scadentă stabilită în contract, amanetarul anunţă clientul pentru finalizarea acestuia, returnează clientului titular de contract obiectele lăsate în gaj, în starea în care au fost primite, încasând contravaloarea împrumutului şi a comisionului aferent.

În cazul neprezentării clientului la termenul scadent şi a expirării termenului de aşteptare acordat, amanetarul are obligaţia de a scoate obiectele din evidenţele de amanet, ulterior acestea urmând a fi valorificate. Bunurile rămase şi neridicate sunt valorificate de către firma de amanet, pentru recuperarea capitalului de lucru. Amanetarul efectuează toate înregistrările prevăzute în programul de lucru/ fişa postului sau regulamentul fiecărei case de amanet.

Competente obtinute:
• Comunicarea interpersonala
• Organizarea locului de muncă
• Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Completarea documentelor de amanet
• Negocierea preţului obiectelor
• Încheierea contractului de amanet
• Prelungirea duratei contractului de amanet
• Lichidarea contractului de amanet
• Comercializarea obiectelor
• Depozitarea obiectelor amanetate
• Aprecierea uzurii obiectului
• Completarea registrului de casă
• Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării

Pentru practicarea acestor ocupații sunt necesare cursuri de perfecționare acreditate în domeniu.

 

SPECIALIZARE în curs de autorizare ANC – nouă și utilă pentru cei în căutarea unui loc de muncă.

  • posibilitate de angajare după absolvire.
 

Nume (obligatoriu)

E-mail(obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiect

Mesaj