Curs AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Cod COR 241306

Descriere:  Cursul AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni în sectorul public si sa-si desfasoare activitatea în entitati publice.

 • Cursul  va ajuta sa dobanditi abilitatile pe care auditorul intern trebuie sa le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor, conform reglementarilor de referinta si bunelor practici internationale.
 • Conform Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20,  privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public, cursul dezvolta competentele necesare auditorului intern pentru:
 • elaborarea si documentarea programului de audit intern si a programului interventiei la fata locului;
 • a concepe, selecta si aplica teste în vederea evaluarii eficientei si eficacitatii controalelor;
 • a analiza, evalua si formula recomandari cu privire la problemele identificate în cadrul procesului de audit intern.

      Competente obtinute:

 • Planificarea activitatii de audit intern
 • Pregatirea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern
 • Documentarea activitatilor de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Asigurarea calitatii activitatii de audit intern
 • Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile auditate

Beneficii obtinute în urma cursului:

 • Cursul este bazat pe educatie non-formala, dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor si formarea atitudinilor – utilizand stiinte comportamentale folosite în educatia adultilor si aplicate prin metoda experientiala.Se vor parcurge practic etapele de pregatire, desfasurare si raportare a unui audit.
 • Dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii activitatii de audit innern.
 • Consultanta pe aspectele particulare, concrete, legate de specificul organizatiei fiecarui participant

       Certificare obtinuta: Certificat de absolvire însotit de Supliment descriptiv al cursului AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC – eliberate de ANC.

        Condiții : – studii superioare finalizate prin examen de licenta (indiferent profilul de activitate).

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de nastere
 • copie diploma de studii (diploma de licenta
 • copie certificat de căsatorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informatii despre data de incepere a cursului, program, desfasurare, taxa de curs:  http://www.raminfo.ro/home/program-cursuri/

 

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, însotit de Supliment descriptiv pentru competente.
 • Certificatele se elibereaza în conformitate cu OG 129/2000 republicata, în baza autorizatiei emise de ANC.
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.  

**  Persoanele din alte localitati pot participa la curs in sistem ID (invatamant la distanta). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfasurare, va rugam sa ne contactati telefonic. Finalizarea cursului si obtinerea certificatului ANC  – se realizeaza in urma parcurgerii unei pregatiri intensive la sediul nostru si examinare ANC…..http://cursuri-online.raminfo.ro/

 

Va asteptam cu drag.

Nume (obligatoriu)

E-mail(obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiect

Mesaj