CURS “CONSILIERE PRIN ARTE COMBINATE!”

– Cod COR 532903

arte combinate

Conceptul de arte combinate reprezinta un set de tehnici de stimulare s dezvoltare personala cu impact asupra psihicului, emotionalului si fizicului beneficiarilor.

Durata:  3 zile

Condiții: – persoanele care au absolvit invatamantul obligatoriu

Acte necesare la înscriere:
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie diplomă de studii
• copie certificat de casătorie (pentru doamne daca este cazul

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aic

Tehnicile folosesc ca instrument de intreventie diverse forme îmbinate ale artei- teatru, mişcare, pictura, muzică, joc si sunt validate in mediul profesional specific.
Aplicațiile practice pe care le oferă acest curs, reprezintă un ghid pentru activitatea desfasurată de educatori, profesori, formatori, consilieri si psihologi si pot fi aplicate atat copiilor cat si adultilor.

Arta, sub toate formele sale, stimulează emisfera dreaptă, formând noi căi neuronale și accesează straturi profunde, superioare ale conștiintei.

Teatrul, muzica, dansul, pictura, stimulează zone specifice ale creierului, într-o manieră diferită, unică, ce nu pot fi accesate prin alt tip de activități.Starea de conștiință modificată, constituie o cale importantă pentru eliberarea potențialului neutilizat. Numeroase relatări din viața marilor savanți și artiști, arată că aceste stări de spirit constituie căi de acces către geniul nostru înnăscut pe care ei au reușit să le descopere intuitiv.

Lucrătorul prin arte combinate oferă servicii de stimulare/ dezvoltare prin mişcare, artă, muzică, joc, teatru, promovând şi respectând drepturile beneficiarului dându-i valoare ca individ şi ajutându-l să capete încrederea în sine.

Lucrătorul prin arte combinate, efectuează, monitorizează şi evaluează activităţi de stimulare, socializare, comunicare şi relaţionare în vederea obţinerii autonomiei personale şi sociale.

Scopul cursului:
• deschide calea spre un nou tip de formare a personalității – educația creativă – prin utilizarea artelor ca facilitator al exprimării de sine, autentice
• ofera un instrument deosebit de valoros în echilibrarea emisferelor cerebrale, corectarea atitudinilor existențiale, eliberarea traumelor, inhibiților, dezvoltarea gândirii creative, empatiei și a unei conștiințe înalte de sine.
• faciliteaza procesul de autocunoaștere la nivel profund, să accelereze procesul de transformare personală prin conștientizare și acționare.
• aprofundezeaza conexiunea cu sinele autentic și comunicarea cu ceilalți la un nivel înalt de conștiință.

Ce aduce nou ?
• furnizează informații care argumentează importanțața stimulării exprimării de sine autentice și a echilibrării emisferelor cerebrale pentru sănătatea emoțională și mintală.
• introduce arta ca instrument de formare a personalității și nu ca disciplină opțională, cu un scop bine determinat ce poate duce la adevărate salturi în conștiința individuală și colectivă.
• crează un cadru de tehnici și metode de stimulare a exprimării de sine autentice, pentru promovarea valorii individuale.
• oferă aplicații practice pe tematici și scopuri precise de stimulare, metode de monitorizare și evaluare.
• structurează o personalitate optimă prin echilibrarea activității celor două emisfere cerebrale.
• aduce noi elemente care introduc arta ca metodă de educație creativă și de dezvoltare personală, capabilă să genereze un mod diferit de abordare a educării personalității.

Cursul se adreseaza:

 • specialiştilor (psihologi, psihopedagogi, consilieri, coachi, formatori, educatori, asistenţi sociali etc.)
 • cadrelor didactice
 • personalului din spitale şi clinici (asistenţi medicali, infirmiere, ergoterapeuti etc. )
 • părinţilor
 • studenţilor care doresc să dobândească competenţe în domeniul lucrului prin arte combinate;
 • oricarei persoane doritoare să obţină competenţe de exprimare prin arte.

Competenţe dobândite:

 • Comunicarea interpersonală
 • Efectuarea lucrului în echipă
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Planificarea activităților specifice
 • Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului
 • Monitorizarea evoluției beneficiarului
 • Pregătirea sesiunilor de lucru
 • Stimularea / dezvoltarea prin mișcare
 • Stimularea / dezvoltarea prin artă vizuală
 • Stimularea / dezvoltarea prin muzică
 • Stimularea / dezvoltarea prin teatru și joc

în afară de avantajele pe care le aduce autocunoașterea atât în viața profesională cât și cea personală, competențele obținute prin certificatul ANC, constituie o recomandare certificată a personalității către un potențial angajator, recomandare utilă mai ales în lipsa unei experiențe profesionale.

 • La sfarsitul acestui curs, in urma examinarii ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia LUCRATOR IN ARTE COMBINATE, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de  ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.[/box]

Vă așteptăm cu drag.