CURS LEADERSHIP ȘI COMUNICARE MANAGERIALĂ“ 

Formular inscriere

Cod COR 123207 – Autorizatie ANC nr.40 /10594/ 24.10.2011

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.[/box]

”Leadershipul este un proces de schimbare mai amplu. Înseamnă să ajungi să-i conduci pe toţi aceia care ţi-au spus că nu vei ajunge niciodată prea departe”.  Neculai Fantanaru

leadership

Leadership-ul reprezintă procesul de influențare a comportamentului altor persoane și de determinare a acestora să acționeze într-un anumit mod având drept finalitate îndeplinirea anumitor obiective.

 Termenul de leadership are varii definiții oferite de diferiți autori. Farhan Klan definește leadership-ul drept “procesul prin care o persoană exercită o influență asupra altor persoane” Weihrich and Koontz opinează că leadership-ul reprezintă “arta sau procesul de influențare a indivizilor, astfel încât aceștia se vor strădui cu bucurie și entuziasm spre realizarea obiectivelor de grup”

 Vizualizând o mică parte din multitudinea de definiții ce construiesc conceptul de leadership putem concluziona că este vorba de o persoană lider, un număr de persoane care reprezintă subordonații liderului și un număr de obiective ce trebuie atinse, acestea alcătuind propriu zis leadership-ul. 

Liderii sunt persoane capabile să se exprime cu claritate. Ei ştiu ce doresc, de ce doresc ceva şi cum să comunice altora ceea ce ei doresc pentru a obţine cooperarea şi susţinerea acestoraAceștia pot fi întâlniți la orice nivel în cadrul unei organizații, având drept rol principal influențarea umană. Grupurile de oameni sunt prezente în orice organizație, ei având nevoie de un lider care să le coordoneze activitatea. Însă nu trebuie confundat liderul cu managerul sau conducătorul.

Managerul gestionează si coordonează activitățile și persoanele implicate în realizarea obiectivelor unei organizații, îmbinând rolul de conducere cu cel de execuție. Preocuparea principală a managerului este așadar indeplinirea sarcinilor pe când liderul iși focalizează atenția asupra oamenilor care îndeplinesc aceste sarcini.

Un lider îndeplineşte sarcinile cu ajutorul bunăvoinţei şi sprijinului celorlalţi, pe când un manager nu se bazează neapărat pe ele.

Conducătorul are un rol simbolic în cardul unei organizații, el realizând conducerea de ansamblu al acesteia. El urmărește totodată îndeplinirea misiunii și realizează legatura cu mediul extern. În general conducătorul este numit președinte sau director general. În comparație cu liderii care pun accentul și pe nevoile și problemele angajaților, conducătorii nu fac acest lucru, ei practică un stil de conducere autoritar și iși concentrează atenția asupra îndeplinirii scopurilor. Atât liderii cât și conducătorii pot obține rezultate bune însă liderii sunt mai populari și mai apreciați în rândul subordonaților.

Funcţiile esenţiale ale liderului, în raport cu grupul condus, sunt:

 • Direcţiaconducerea şi coordonarea eforturilor membrilor grupului / echipei; eliminarea incertitudinilor cu privire la ceea ce trebuie făcut.
 • Motivaţiadeterminarea grupului / echipei să vrea să avanseze în direcţia stabilită; satisfacerea nevoilor indivizilor şi ale grupului / echipei; dezvoltarea propriilor competenţe inter-personale în vederea câştigării şi consolidării încrederii celorlalţi şi pentru convingerea lor să-l urmeze.
 • Reprezentarea– reprezentarea grupului / echipei şi a scopurilor sale în interiorul şi exteriorul organizaţiei; reprezentarea celor din afara grupului / echipei în cadrul acestuia / acesteia; menţinerea echilibrului între nevoile interne şi cele externe ale grupului şi păstrarea unităţii scopurilor grupului cu cele organizaţionale.

Comunicarea este un proces psihic complex, realizat între două sau mai multe persoane (sau cu sine însuși) unde are loc un schimb de informație, de emoții, sentimente, atitudini, interese cu scop de relaționale sau influență.

Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii noştri I dei, informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o necesitate vitală.    

Constantin Noica în „Cuvânt împreună despre rostirea românească” reliefează faptul că românii nu au reţinut decât înţelesul cultual, ecleziastic, al latinescului communicare, moştenit sub formă de cuminecare (= a se împărtăşi de la; a se împărtăşi întru ceva). În acest sens, filosoful român scrie: „Comunicarea nu e totul, comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecarea e de subînţelesuri.”

Comunicarea este și rămâne o verigă esenţială în funcţionarea normală a oricărui sistem și reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată.

În procesul de învăţare, comunicarea poate fi considerată cauză sau condiţie esenţială a schimbării individului şi implicit a schimbării sociale.Astfel, de la apariţia tiparului ca principal mijloc de comunicare şi transmitere a mesajelor până la mijloacele moderne aduse de calculator, internet, ziare electronice, toate impun o evoluţie socială mai mult sau mai puţin continuă.

Un rol important în procesele de leadership și comunicare îl deţin căile, mijloacele prin care acesta se realizează.

Importanţa tehnicilor de informare şi comunicare  în procesul de învăţare este evidentă sub aspect formator pentru manageri,  profesori, medici, consilieri, asistenți, secretare, etc.

Participand la cursul Leadership și Comunicare managerială, vei aprofunda  aceste tehnici  și îți vei dezvolta considerabil abilitățile de leadership și comunicare.

Structura cursului:

 • Direcţia, Motivația, Reprezentarea –  grupului / echipei şi a scopurilor sale în interiorul şi exteriorul organizaţiei
 • stiluri de comunicare
 • comunicarea in cadrul echipei
 • comunicarea cu sefii, dar si cu subalternii
 • stiluri in negociere
 • comunicarea verbala
 •  comunicarea nonverbala
 • comunicarea cu persoanele dificile
 • metode de imbunatatire a procesului de comunicare.

Abilități ce vor fi dezvoltate:

 • stilul de leadership în funcţie de comportamentul orientat spre rezultate sau spre salariaţi/oameni.
 • Stilul de conducere “orientat pe îndeplinirea sarcinii” şi personifică “spiritul antreprenorial” denumit stilul „asertiv”
 • abilitatea de a transmite eficient mesaje verbale si nonverbale
 • aplicarea tehnicilor de comunicare
 • cresterea capacitatii de comunicare
 •  imbunatatirea abilitatilor de comunicare verbala si nonverbală
 • abilitatea de a descifra mesajele verbale si non verbale transmise de parteneri
 • capacitatea de a intelege tendintele partenerului de negociere.

Durata:  20 ore

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / C.I.
 • copie  certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie(dacă este cazul)
 • copie diploma de absolvire

IMPORTANT !!

 • Certificatul emis la absolvirea cursului  va fi pentru ocupația:  “ MANAGER RESURSE UMANE – modul Leadership și comunicare managerială” iar pe supliment vor fi menționate competențele aferente modulului parcurs.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de  ANC(CNFPA)
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Te așteptăm cu drag.

 Formular inscriere