Curs de pregatire GDPR – DPO

Responsabil protectia datelor cu caracter personal – Cod COR 242231

In contextul intrarii in vigoare a Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale-General Data Protection Regulation (GDPR), alături de Directiva (UE) 680/2016 referitoare la protecţia datelor personale, este instituita pentru diferite tipuri de operatori economici,  obligativitatea desemnarii unui Responsabil cu protectia datelor personale.

Regulamentul impune amenzi de până la 20 de milioane de Euro sau 2-4% din cifra de afaceri globală în cazul nerespectării.

Termenul Responsabil cu Protecția Datelor reprezinta traducerea din limba engleza a Data Protection Officer, de unde si acronimul utilizat D.P.O.

Obiectivul cursului

  • Instruirea persoanelor in vederea insusirii prevederilor RGPD,
  • Instruirea persoanelor interesate in vederea desemnarii in functia de Responsabil cu protectia datelor, cod COR 242231,
  • Pregatirea continua si/sau cresterea nivelului de expertiza a Responsabililor cu protectia datelor aflati in functie.

Necesitatea acestui curs

Cu toate că RGPD nu precizează calitățile profesionale care ar trebui să fie luate în considerare la desemnarea unui DPO, un element relevant ar fi ca DPO să aibă experiență în legislația și practicile deprotecție a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere complexă a RGPD.

RGPD  prevede si obligativitatea DPO de a urma cursuri de pregatire precum si responsabilitatea angajatorului/operatorului de a-i asigura acestuia accesul la forme de pregatire continua.  DPO trebuie să aibă posibilitatea de a rămâne la curent cu evoluțiile în domeniul protecției datelor.

Obiectivul ar trebui să fie de a crește în mod constant nivelul deexpertiză al DPO, iar acesta ar trebui încurajat să participe la cursuri de formare în legătură cuprotecția datelor și la alte forme de dezvoltare profesională.

Ca sustinere legala a afirmatiilor de mai sus:

Art. 37(5) al GDPR prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevazute in regulament”.

Responsabilitatea asigurarii acestie resurse ii revine Operatorului (angajatorului):

Art. 38(2) al GDPR  Operatorul (……..) sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și (…) pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate.

Art. 38 din RGPD prevede că operatorul și persoana împuternicită de operator se asigură că DPO este „implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu character personal”.

Structura cursului:  2 zile

  • Prezentarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDRP). Concepte de baza. Terminologie utilizata.
  • Cele 6 principii ale GDPR.
  • Drepturile persoanelor vizate. Identificarea datelor personale. Aspecte legale privind prelucrarea datelor.
  • Operatorul de date si persoana imputernicita de operator.
  • Desemnarea unui DPO. Atributiile unui DPO. Comunicarea cu autoritatile.
  • Transferul datelor (in interiorul UE sau in afara UE)
  • Raspunderea juridica. Sanctiuni.

Taxa:    550 lei  pret special!  (sunt incluse: coffee break, suportul de curs, fișele de lucru, certificatul de absovire,  materiale necesare) ==> poate fi achitata in 2 rate).

Informatii despre data de incepere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs:  http://www.raminfo.ro/home/program-cursuri/

Certificare

La finalul cursului se elibereaza Certificat de Absolvire emis de Ram-Info Training

Certificatul de absolvire obtinut demonstreaza dobandirea cunostintelor de specialitate mentionate mai sus.

Nota: 

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) nu impune nicio forma de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa in viitor functia de Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO, dar mentioneaza obligatia persoanelor care doresc sa activeze ca Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO sa urmeze cursuri de specialitate.

**  Persoanele din alte localitati pot participa la curs in sistem ID (invatamant la distanta). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfasurare, va rugam sa ne contactati telefonic. http://cursuri-online.raminfo.ro/

 

Va asteptam cu drag.

Nume (obligatoriu)

E-mail(obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiect

Mesaj