CURS COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Autorizatie ANC nr.40 /3162/ 15.04.2013

c09201305480742264203

Cursul de limba engleză se adresează persoanelor care doresc să învețe limba engleză în mod corect, precum și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleză.

Cursul de engleză este structurat astfel încat să acopere necesarul de cunoștințe indiferent dacă doriți să învățați engleza pentru uz general sau pentru cel profesional.

Formular inscriere

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

De ce este necesar un curs de limba engleză?

Limba engleză este cea mai răspândită limba de comunicare internațională, este limba relațiilor comerciale, a calătoriilor, a Internetului și domeniului IT (80% din informația stocată în calculatoarele din lumea intreagă este în limba engleză), a majorității publicațiilor de specialitate (mai mult de jumătate din informația științifică accesibilă este în limba engleză) dar este și limba “muzicii și filmului”.

În majoritatea țărilor, limba engleză este a doua limbă vorbită, în întreaga lume, peste un miliard de oameni vorbesc limba engleză.

Cursul de comunicare în limba engleză urmarește dezvoltarea celor cinci competențe fundamentale (înțelegerea limbii engleze vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii engleze scrise, redactarea corectă a unui text scris în engleză, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii limbii engleze în situații reale.

Cursul de limba engleză pune cursantul pe primul loc. Lecțiile de limba engleză din cadrul cursurilor conțin discuții, jocuri de rol, simulări, dialoguri, mini-prezentări pentru a vă îmbunătăți fluența.

Cursul de limba engleză se desfășoară în grupe de  8 -10  cursanți, deoarece pe parcursul lecțiilor de engleză, se acordă atenție deosebită fiecarui cursant, iar accentul este pus pe învățarea frazelor, nu a cuvintelor, în acest fel, se învață automat și gramatica limbii engleze.

 

IMPORTANT !!!

Absolvenții unor cursuri echivalente de pregătire sau cei care au cunoștințele aferente acumulate pe cont propriu, se pot înscrie pentru preevaluare, evaluare pe parcurs, evaluare finală și examen ANC, beneficiind de consultanță și materiale de curs.

Taxa de curs poate fi achitată și in rate!

Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).

IMPORTANT!!!

  • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că “societațile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”. 
  • © Copyright Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt înregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
  • informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.[/box]

Va așteptăm cu drag.

Formular inscriere