CURS  ARHIVAR”

Ocupatia ”arhivar” este foarte solicitata pe piata muncii, deoarece fiecare organizatie, publica sau privata are obligatia, conform legislatiei in vigoare, sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal specializat iar postul de arhivar, se va regasi in organigramele multor institutii creatoare/detinatoare de arhiva, publice sau private.

Durata:  120 ore (40 ore teorie + 80ore practica)

Conditii studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat.

 • Prezenta la curs si examinare este obligatorie.

Diploma obtinutacertificat de absolvire eliberat de catre ANC

Informatii despre data de incepere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs:  http://www.raminfo.ro/home/program-cursuri/

Arhivarea documentelor, atunci cand este realizata corect si conform legislaitiei, scuteste firmele de amenzi si pierderi financiare. Serviciile de arhivare a documentelor sunt indispensabile atat marilor companii, cat si celor mai mici firme deoarece fara arhivare corecta a documentelor, se pierd bani, direct si indirect, se pierde timp, se iroseste energia angajatilor, sunt ratacite documente importante sau se iroseste spatiul cu stocarea unor documente ce au depasit termenul legal de pastrare iar Legea Arhivelor Nationale (nr. 16/1996) solicita creatorilor de documente respectarea unor conditii importante in ceea ce priveste organizarea/arhivarea documentelor, precum si pastrarea si depozitarea acestora.

Avand in vedere aceste aspecte, beneficiile arhivarii documentelor prin intermediul specialistilor in arhivare devin evidente prin:  

 • certitudinea respectarii legislatiei si prevenirea pierderilor financiare cauzate de potentiale amenzi.                                               
 • obtinerea unor beneficii suplimentare:
  – Evaluarea situatiei curente a documentelor si organizarea ei de catre un specialist in arhivare;
  – Datorita organizarii corecte, se asigura accesul rapid la documentele necesare in activitatile curente;
  – Costuri reduse pe termen lung si aplicarea corespunzatoare a legii.
 • Optimizarea timpului de lucru prin degrevare de sarcini suplimentare privind arhivarea documentelor lucrate si cautarea lor cand situatia o cere.

Pentru a deveni arhivar, este necesara absolvirea  unui curs de perfectionare in aceasta ocupatie ce atesta urmatoarele: cunoasterea legislatiei arhivistice, a normelor, instructiunilor si procedurilor de lucru, cunoasterea principiilor de baza ale prelucrarii documentelor de arhiva, cunoasterea principiilor de organizare a documentelor in depozitele de arhiva si de realizare a conservarii preventive a acestora.

Responsabilitatile principale ale unui arhivar sunt: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informatilor din documente, gestionarea activitatii de conservare a arhivei in depozit.

Continutul cursului: cursulreprezinta modulul 4 al cursului ASISTENT MANAGER si cuprinde expuneri, dezbateri, studii de caz si aplicatii practice privind operatiunile arhivistice desfasurate de creatorii si detinatorii de documente asupra materialului documentar rezultat in urma activitatii si are drept finalitate dobandirea competentelor prevazute in standardul ocupational: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informatiilor din documente si conservarea arhivei in depozit.

Partea teoretica se desfasoara la sediul nostru si are o durata de 1 – 2 saptamani (8 ore/zi) – in functie de optiunile participantilor si este urmata de partea practica de 80 ore – 2 saptamani, ce poate fi efectuata de fiecare cursant la locul de munca sau in cadrul unei firme – partenera, specializata pe servicii de prelucrare si arhivare a documentelor.

In urma perioadei de practica, participantii vor intocmi un proiect ce va reflecta toate competentele dobandite in perioadele de pregatire teoretica si practica ce va fi necesar absolvirii examenului final.

Cunostintele dobandite in cadrul acestui curs sunt:

 • notiuni generale de legislatia mediului;
 • notiuni generale de ecologie;
 • norme de protectie a mediului;
 • reglementari privind raportarile cazurilor de poluare a mediului.
 • legislatia arhivistica referitoare la intocmirea nomenclatorului arhivistic;
 • managementul documentelor;
 • acte normative care stabilesc categorii de documente si termene de pastrare.                                                                          
 • norme si proceduri privind desfasurarea activitatilor arhivistice;
 • principiile care stau la baza sistematizarii documentelor in depozit;
 • norme si reguli de echipare a personalului;
 • reguli de transport al fondului arhivistic.
 • norme tehnice de pastrare si conservare a documentelor;
 • notiuni elementare privind functionarea si intretinerea echipamentelor;
 • managementul riscurilor.

Cerintele pentru ocupatia  ”arhivar” sunt stabilite de fiecare agent economic, avand in vedere atributiile generale ale postului, prevazute prin standardul ocupational si domeniul specific al angajatorului.

Documente necesare la inscriere:

 • copie CI
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie(daca este cazul)
 • copie diploma bacalaureat

CURS  ”MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – ARHIVAREA”- modulul 4 al cursului Asistent manager- autorizat ANC

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, in urma examinarii ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia ARHIVAR, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de  ANC.
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright Toate informatiile puse la dispozitie prin intermediul acestui material si al cursului ( structura, continutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info si sunt inregistrate si protejate prin legea privind dreptul de autor si drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

**  Persoanele din alte localitati pot participa la curs in sistem ID (invatamant la distanta). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfasurare, va r ugam sa ne contactati telefonic. Finalizarea cursului si obtinerea certificatului ANC  – se realizeaza in urma parcurgerii unei pregatiri intensive la sediul nostru si examinare ANC…..http://cursuri-online.raminfo.ro/

 

Va asteptam cu drag.

Nume (obligatoriu)

E-mail(obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Subiect

Mesaj