„SPECIALIST ÎN ACTIVITATEA DE COACHING” (Coaching Specialist (Coach) – (*NOU)

cod COR 242412

*Coachingul reprezintă metoda utilizată pe plan internațional de peste 15 ani, pentru obţinerea de rezultate de excepţie în ceea ce privește creșterea performanței individuale și a echipelor, cu predilectie în companii, organizații și instituții.

Formular inscriere

Specialistul în activitatea de coaching – oferă servicii de învățare non-formală și dezvoltare personală sau organizațională persoanelor care prin aceste servicii doresc să schimbe ceva important în viața lor personală, profesională sau în organizația lor, să-și îmbunătățească performanțele în activitățile pe care le desfășoară sau în relațiile cu ceilalți.

Dacă sunteți:

 • interesați să descoperiți cel mai rapid proces de dezvoltare personală
 • interesați să vă dezvoltați o carieră în domeniul coaching-ului
 • persoane care au dovedit competenţe în management şi doriți să vă dezvoltați la un nivel superior abilităţile de leadership
 • conducător de echipe care investeşte în dezvoltarea profesională şi personală a colaboratorilor,

Vă așteptăm la programul de specializare pentru ocupaţia ”SPECIALIST ÎN ACTIVITATEA DE COACHING” – Cod COR 242412 – acreditat ANC.

 

Structura cursului: 180 ore (teorie + practica) organizate astfel:

 • 80 de ore de teorie si exercitii practice in clasa (4 weekenduri a cate aproximativ 20 ore / weekend)
 • 40 ore practica individuala sau in peergroup (intalniri in peergroups pe teme stabilite, sedinte de coaching sustinute pe cont propriu – a caror dovada se va prezenta ulterior catre trainer si comisia de evaluare)
 • 60 de ore de practica individuala, cu minim 5 persoane diferite, sustinuta de fiecare participant pe cont propriu, dar prezentand dovada inregistrata a acestor sedinte.

MODULE

 1. Fundamentele procesului de coaching
 2. Tehnici specifice de coaching
 3. Organizarea activitatii de coaching
 4. Practica coachingului

Condiții:

 • studii superioare – cu diplomă de licență.

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

Intervenția specializată a specialistului în activitatea de coaching – constă în asistarea și ghidarea clientului cu mijloace și instrumente specifice în a-și manifesta capacitățile potențiale, a-și defini sau clarifica obiective specifice, a identifica resurse și blocaje, a-și înțelege propriile perspective și percepții, a înțelege contextul mai larg în care acționează, a avea încredere în forțele proprii, a învăța să caute și să aleagă soluții viabile, a elabora planuri de acțiune, a stabili modalități optime de monitorizare a propriilor rezultate.

Activitatea specialistului în activitatea de coaching – se fundamentează pe principiile respectului pentru client ca expert în viața și activitatea sa – client care are resurse, dispune de creativitate și este capabil de dezvoltare în direcția dorită de acesta.

Beneficii obținute în urma cursului:

Veți fi capabili să:

 • identificați şi definiți noţiunile şi distincţiile fundamentale în coaching: decizie vs. alegere, responsabilitate vs. răspundere, realitate, adevăr, niveluri de comunicare etc.
 • realizați exerciţii ( aplicați tehnici) relevante pentru punerea în practică a noţiunilor şi distincţiilor identificate
 • comunicați principiile etice şi standardele profesionale ale ocupaţiei de specialist în activitatea de coaching
 • negociați şi să stabiliți acorduri de coaching
 • creați încredere şi intimitate cu beneficiarii procesului de coaching
 • ajustați atitudinea faţă de beneficiar în funcţie de derularea procesului
 • adresați întrebări puternice pentru facilitarea procesului de coaching
 • orientați beneficiarul către acţiuni centrate pe obiectivele sale
 • facilitați ridicarea nivelului de conştientizare al beneficiarilor
 • facilitați definirea obiectivelor de învăţare şi dezvoltare
 • facilitați alcătuirea unui plan de acţiune
 • monitorizați progresul beneficiarilor
 • facilitați responsabilizarea beneficiarilor pentru asumarea şi efectuarea acţiunilor planificate

Competente obtinute:

• Fundamentele coachingului
• Coachingul personal și organizational
• Etica și standarde profesionale în coaching
• Stabilirea relației de coaching
• Comunicarea în coaching
• Atitudinea de coach
• Tehnici de coaching
• Evaluarea performanței (metode)
• Auto-dezvoltare și auto-observare
• Managementul contractului de coaching
• Marketingul și vânzarea serviciilor de coaching
• Experiența practică de coaching

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația SPECIALIST ÎN ACTIVITATEA DE COACHING, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri sesiuni) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.   
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

 

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere