În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, „producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”

În acest context, vă oferim cursul Responsabil de mediu (COR 325710), adresat tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Activitatea lui se desfășoară independent, pentru activitățile proprii, dar si în echipă, fapt ce implică o colaborare strânsă cu colaboratorii, dar si cu superiorii ierarhici, prin raportarea către aceștia a sarcinilor rezolvate. Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/masuri cuprinse în reglementările/autorizațiile proprii organizații.

Principalele funcții îndeplinite de responsabilul de mediu sunt următoarele:
– gestionarea actelor normative de mediu
– elaborarea programului de management de mediu
– coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului
– elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
– monitorizarea factorilor de mediu- realizarea auditului intern
– elaborarea Programului de audit intern
– supravegherea activității de pregatire pentru situațiile de urgență
– întocmirea documentației de management de mediu
– raportarea activității de mediu

Tematica cursului:

 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Gestionarea cerințelor legale de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
 • Raportarea activității de mediu;
 • Elaborarea documentației sistemului de management de mediu

Structura cursului: – 40 ore   = 2 sesiuni x 20 ore

 • sesiunea 1: – 24 – 25 martie 2017  –  09.00 – 19.00
  – sambata: 24.03.2018 – intre orele 09.00 – 19.00
  – duminica: 25.03.2018 – intre orele 09.00 – 19.00
 • sesiunea 2 –  va fi programata împreună cu participanţii înscrişi, în cadrul primei sesiuni de curs.

 Tariful de instruire:  

 •    700 lei   700 lei – Tarif special + 65 lei taxa examinare ANC==> poate fi achitat în 2 rate – prima la înscriere ( sunt incluse suportul de curs, fișele de lucru, certificatul de absovire, coffee break, gustari).

Acte necesare la inscriere:

copie BI/CI, copie certificat de nastere, copie diploma de studii (diploma de licenta), copie certificat de casatorie (pentru doamne daca este cazul)

Conditii de acces:

– Persoanele cu studii superioare finalizate  prin examen de licenta (indiferent profilul de activitate)

La sfarsitul cursului, in urma examenului – se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia Manager proiect – insotit de Supliment descriptiv pentru competente.

Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de (ANC). 

Competentele dobândite în urma cursului sunt:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sănătos, securitate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului;
 • Gestionarea actelor normative de mediu;
 • Elaborarea programului de management de mediu;
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Realizarea auditului intern;
 • Elaborarea programului de audit intern;
 • Supravegherea activității de pregatire pentru situațiile de urgență;
 • Întocmirea documentației de management de mediu;
 • Raportarea activității de mediu.

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere