Cursul de legător este necesar persoanelor care lucrează sau îşi doresc să lucreze în instituţii publice şi private, ce activează în domeniile poligrafic, arhivistic, legătorie mecanică, manuală şi specială a tipăriturilor sau a documentelor, în ateliere de legătorie și de restaurare carte.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 1. Comunicare şi numeraţie
 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 3. Comunicarea în limbă străină
 4. Asigurarea calităţii
 5. Dezvoltarea personală
 6. Igienă şi securitatea muncii
 7. Lucrul în echipă
 8. Măsurări
 9. Gestionarea Culorii
 10. Forme de tipar
 11. Suporturi de imprimare
 12. Legătoria de artă
 13. Tehnologia realizării ambalajelor
 14. Maşini pentru finisare
Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii
 • Lucrul în echipă
 • Măsurări
 • Gestionarea Culorii
 • Forme de tipar
 • Legătoria de artă
 • Maşini pentru finisare

Detalii despre curs: grupa in formare

 • Durata: 360 ore 

Taxa: 1200 lei 800 lei – preț special  + 65 lei examinare ANC==> poate fi achitată în 2 rate (sunt incluse suportul de curs, fișele de lucru, certificatul de absovire, coffee break)