Curs CONTABILITATE PRIMARA – autorizat ANC

Perioada: 24 – 25 februarie 2017 – 10.00 – 17,00

Durata: 14 ore (2 zile) – 6 ore teorie+8 ore practica

Taxa:   250 lei + 65 lei taxa examen

Tematica cursului:

 1. Sfera de cuprindere a contabilitatii; organizarea contabilitatii
 2. Rolul contabilitatii; rolul departamentului contabil
 3. Patrimoniul
 4. Noțiunea, rolul și clasificarea documentelor financiar-contabile; circuitul documentelor
 5. Criterii de completare și de verificare a documentelor primare; corectarea erorilor
 6. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate in contabilitatea stocurilor
 7. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate în contabilitatea trezoreriei
 8. Întocmirea/completarea documentelor primare utilizate în decontările cu terții
 9. Noțiuni privind gestionarea, arhivarea și reconstituirea documentelor contabile

Obiective urmărite:

 • Însușirea terminologiei de specialitate;
 • Dobândirea abilității de a completa documentele primare tipizate și de a întocmi documentele primare netipizate;
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:
  • Verificarea documentelor conform procedurilor legale
  • Stabilirea corectă a tipului de calcul necesar
  • Utilizarea corespunzătoare a formulelor de calcul
  • Utilizarea calculatorului pentru întocmirea evidențelor contabile
  • Sortarea, ordonarea și păstrarea documentelor conform problematicii

Competente obtinute:

 • Întocmirea și completarea documentelor primare
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Utilizarea PC
 • Gestionarea și arhivarea documentelor

CURS CONTABIL COMPLET = 48 ore

Acte necesare la înscriere:
• copie BI/CI
• copie certificat de naștere
• copie diplomă de studii
• copie certificat de casătorie (pentru doamne daca este cazul)

Locație:Sediul Ram-Info Training – Centru de informare, consiliere, orientare şi formare acreditat ANC şi MMFPSPV
București, sector 2, Calea Moșilor – vechi, nr.124, ap.2, etaj 1, interfon 02

 • CF. 18377390, RC: J40/2275/2006, Cont: RO58 BTRL RONCRT02 8703 1701 – Banca Transilvania

Contact: 0213116303, 0728120340, 0722675316, 0723163926, office@raminfo.ro    www.raminfo.ro

Pentru confirmarea participării și înscriere, vă așteptăm la sediul nostru sau, puteți trimite documentele necesare – prin email la adresa office@raminfo.ro , împreună cu dovada achitării primei rate din taxa de curs.