ARU

Formular inscriere

Ram- Info în  parteneriat cu Lifelong Learning Solutions vă invită să beneficiați de un program intensiv de studiu și practică fundamentat pe legislația muncii, rezultatele obținute prin aplicarea actelor normative aflate în vigoare și standardele ocupaționale în domeniu.

Toti cei interesați de o carieră în Resurse Umane sau de rafinarea cunoștințelor dobândite în acest domeniu sunt bineveniți.

Durata cursului:   45 ore –  6 zile succesive, iar ziua destinată evaluarii pentru obtinerea Certificatului de absolvire autorizat de A.N.C. se stabileste in functie de disponibilitatea participantilor, a trainerului si a membrilor comisiei de evaluare.

Perioada: 26 februarie  – 03 martie 2018

modul 1 – 26 – 27 februarie 2018 –  intre orele 09.00 – 17.30.

modul 2 – 28 februarie – 01 martie 2018 –  intre orele 09.00 – 17.30.

modul 3 – 02 – 03 martie 2018 –  intre orele 09.00 – 17.30.

Taxa de participare: 800 lei (+65 lei taxa de examinare pentru obtinerea certificatului recunoscut la nivel national de A.N.C.) – insumeaza costurile aferente serviciilor de training, suportului de curs, miniprotocolului pentru pauze si locatiei.

Termenul  pentru inscriere si achitarea taxei: 09 februarie 2018.

Continutul cursului „Analist Resurse Umane” cuprinde 3 module, in care sunt incluse si orele de evaluare:

 • Modulul I: Administrarea personalului, organizarea muncii, comunicarea organizationala si gestionarea resurselor
 • Modulul II: Analiza si evaluarea posturilor, evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor
 • Modulul III: Recrutarea si selectia personalului

Absolventii cursului de perfectionare in profesia de „Analist Resurse Umane” vor dobandi urmatoarele competente:

 • Gestionarea eficienta a sistemului relatiilor de munca in cadrul organizatiei
 • Estimarea resurselor si a cheltuielilor necesare derularii activitatilor de resurse umane
 • Organizarea si administrarea bazei de date pentru evidenta personalului
 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Sistematizarea fluxului informational in organizatie
 • Analizarea si evaluarea posturilor
 • Gestionarea sistemului de motivare a personalului
 • Elaborarea sistemului de evaluare a performantelor
 • Organizarea programelor de pregatire profesionala a personalului
 • Planificarea dezvoltarii carierei profesionale a angajatilor in conformitate cu sistemul de promovare al organizatiei
 • Planificarea necesarului de resurse umane pe specializari
 • Organizarea procesului de recrutare a personalului
 • Organizarea procesului de selectie a personalului

Numar de locuri disponibile: 14.

Documente necesare pentru validarea inscrierii:

• Copie scanata a Cartii de identitate
• Copie scanata a Certificatului de nastere
• Copie scanata a Cerificatului de casatorie, daca este cazul
• Copie scanata a celei mai recente Diplome de absolvire (minim studii medii)

Trainer certificat A.N.C.: Ane-Mary Ormenisan

ANE2http://www.lifelong.ro/despre-ane-mary-ormenisan

Foarte important de reţinut:

 • În urma evaluării finale va fi emis certificatul de absolvire a formării pentru ocupaţia de „Analist Resurse Umane”, în al cărui supliment vor fi specificate competenţele dobândite pe durata cursului.
 • Certificatul de absolvire se va elibera în conformitate cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată şi în baza Autorizaţiei cu Seria B, Nr.0009697/30.12.2015 emise pentru Lifelong Learning Solutions s.r.l. de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)
 • În Art. 47 din O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată se prevede că: “societăţile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”
 • Atât suportul de curs în integralitatea sa, cât şi materialele suplimentare oferite spre studiu constituie proprietatea exclusivă a Lifelong Learning Solutions s.r.l. şi sunt protejate prin Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  

Locație: Sediul Ram-Info Training – Centru de informare, consiliere, orientare şi formare acreditat ANC şi MMFPSPV
București, sector 2, Calea Moșilor – vechi, nr.124, ap.2, etaj 1, interfon 02

Va așteptăm cu bucurie!