Curs EVALUATOR PROIECTE – Cod COR 241263 – autorizat ANC

Formular inscriere

 • Modul I   –  MANAGEMENTUL PROCESULUI DE EVALUARE A PROIECTELOR
 • Modul II – TEHNICILE SPECIFICE EVALUARII PROIECTELOR

Descriere:   Evaluarea unui proiect este un complex de activităţi ce se adresează unui proiect definit ca o serie de activităţi relaţionate care sunt îndeplinite pentru a realiza obiective specifice într-o anumită perioadă de timp.

Scopul evaluării este acela de a furniza date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele iniţierii şi implementării proiectului.

Rezultatele evaluării sunt folosite pentru a stabili dacă proiectul merită să continue sau sunt necesare modificări.

Evaluarea proiectului se desfăşoară pe întreg ciclul de proiect prin evaluarea propunerilor de proiect în cadrul iniţierii proiectului, prin evaluarea formativă în procesul de implementare şi prin evaluarea sumativă la finalizarea proiectului.

Complexitatea proceselor de evaluare a proiectelor implică ocupaţii specifice diferenţiate pe tipuri de evaluare.

Tematica cursului:

 • Cadrul legislativ si programele de finantare nerambursabila existente
 • Specificul calitatii de evaluator al proiectelor
 • Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte
 • Contractul trilateral: Autoritatea de Management, Societatea desemnata castigatoare si Evaluatorul
 • Tipuri de evaluare: tehnico-economica,  socio-economica, teme specifice (mediu, transporturi, resurse umane), teme orizontale, conform grilelelor de evaluare, obiective generale, obiective specifice
 • Planificarea activitatilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizata, echipamente IT, mijloace de transport,
 • Bugetarea proiectului: alocarea surselor avand in vedere criteriile de eligibilitate prevazute prin Ghidul solicitantului aferent, nivelul de realism al costurilor
 • Analiza partilor desemnate, autorizatiilor necesare conform obiectivelor specifice ale proiectului, a resurselor financiare aferentAnaliza planului economico – financiar al proiectului
 • Datele statistice si situatia actuala a solicitantului care justifica necesitatea implementarii proiectului, externalitatile si corectiile rezultate
 • Evaluarea nivelului de risc al proiectului. Solicitarea de clarificari: moduri de prezentare ale acestora, atribuirea de note
 • Exemple practice de evaluari. Intrebari.
 • Aplicatiile practice au o pondere de 85% din curs si permit o intelegere eficienta a intregului proces de evaluare: planul de evaluare, verificare conditii de eligibilitate, indicatorii de performanta, analiza tehnica, economica si financiara a proiectelor, grila de evaluare, raportul de evaluare

Competențe obținute:

 • Pregătirea personală pentru evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare
 • Evaluarea propunerii de proiect
 • Validarea evaluării proiectului
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare ssm şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor
 • Competenţa de exprimare culturală.
 • Competenţe sociale şi civice;
 • Competenţe antreprenoriale;

Cursul se adreseaza consultantilor in management de proiect, expertilor din domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune europene, specialistilor in elaborarea si scrierea de proiecte,  functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat, incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de evaluare a proiectelor, precum si alte persoane interesate de evaluarea proiectelor.

Certificare obtinută: Certificat de absolvire însoțit de Supliment descriptiv cu competețele aferente ocupației MANAGER PROIECT– eliberat de ANC.

Condiții : – studii superioare finalizate prin examen de licență (indiferent profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinării ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația EVALUATOR PROIECTE, însoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC (CNFPA).
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede că “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.                         

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……detalii aici  [/box]

Vă așteptăm cu drag.