CURSURILE DE PERFECTIONARE OFERITE DE NOI SUNT URMATOARELE :

  • ”CURS ANALIST RESURSE UMANE”  această  formare autorizată în domeniul dezvoltarii personale, este ideală  pentru persoanele care activează în domeniul RESURSELOR UMANE  sau din departamentele administrative, care lucrează direct cu problemele legate de relațiile de muncă, acumulând astfel abilitațile necesare domeniului din care face parte.Acest curs te ajută să ințelegi sistemul și cadrul de funcționare al unei companii, să-i cunoști costurile și procesele de productie, organigrama, regulamentul de ordine interioară, fișa postului, sistemul de evaluare. Vei ințelege că investiția în oameni începe cu procesul de recrutare, selecție, inductie, dezvoltare și se termină cu procesul de promovare și evaluare.…..curs ANALIST RESURSE UMANE
  • “CURS ASISTENT MANAGER” – această  formare autorizată are ca obiectiv perfecționarea activității secretarelor (asistent manager) și ale secretariatului. Acest curs se adresează atăt persoanelor care intenționează să aplice pentru un post de asistent al directorului general sau al unui director de departament în cadrul unei firme, cât și celor care se afla deja intr-o astfel de funcție și simt nevoia imbogățirii și sistematizării noțiunilor cu care se operează în această profesie atragătoare și tot mai solicitată pe piața forței de munca din România....Curs ASISTENT MANAGER
  • ”CURS ©SECRETARIAT COMPUTERIZAT” – Această formare autorizată  este foarte solicitată pe piața actuală a forței de muncă, și reprezintă un job care nu va îmbătrîni niciodată și care se va dezvolta permanent.  Cursul de Secretariat computerizat se adresează tuturor persoanelor care vor să îmbrățișeze această meserie sau celor care doresc să își perfecționeze cunoștințele necesare pentru un astfel de post. …….curs SECRETARIAT COMPUTERIZAT
  • ”CURS ©COMUNICARE MANAGERIALĂ” (*NOU) – Comunicarea este un proces psihic complex, realizat între două sau mai multe persoane (sau cu sine însuși) unde are loc un schimb de informație, de emoții, sentimente, atitudini, interese cu scop de relaționale sau influență. Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii noştri idei, informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o necesitate vitală. Un rol important în procesul de comunicare îl deţin căile, mijloacele prin care acesta se realizează. Importanţa tehnicilor de informare şi comunicare  în procesul de învăţare este evidentă sub aspect formator pentru manageri,  profesori, medici, consilieri, asistenți, secretare, etc. Participand la cursul de Comunicare managerială, vei aprofunda  aceste tehnici  și îți vei dezvolta considerabil abilitățile de comunicare…..curs COMUNICARE MANAGERIALĂ   
  • “CURS AGENT IMOBILIAR / BROKER IMOBILIAR – această  formare autorizată  garantează învățarea cunoștințelor necesare pentru a putea practica profesia de Agent imobiliar / Broker imobiliar, cât și cerințele pe care agențiile imobiliare trebuie să le respecte în activitatea lor. În cadrul acestui curs se va urmari asimilarea de informații din domeniul construcțiilor, comercial și fiscal, pentru ca viitorii agenți atestati să cunoască legislatia referitoare la tranzacțiile imobiliare și alte aspecte legate de felul în care funcționează piața imobiliară....curs BROKER IMOBILIAR 
  • “CURS COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ“această  formare autorizată se adresează persoanelor care doresc să învețe limba engleză în mod corect, precum și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleza. Acest curs este structurat în așa fel încât să acopere necesarul de cunoștințe, indiferent dacă dorești să inveți engleza pentru uz general sau profesional și urmarește dezvoltarea celor cinci competențe fundamentale (ințelegerea limbii engleze vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii engleze scrise, redactarea corectă a unui text scris în engleză, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii limbii engleze în situații reale.…..curs  Engleză
  • “CURS OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE“  – această formare autorizată pornește cu  cunoștințe de bază, care privesc componentele calculatorului și comenzile din sistemul de operare Windows,  apoi se axează pe competențele de a (tehno)redacta un document (Microsoft Word), de a realiza calcule complexe (Microsoft Excel), de a face prezentari business (Microsoft Power Point), de a naviga pe internet și de a comunica prin intermediul poștei electronice (e-mail, Messenger, Skype).…..curs OPERATOR CALCULATOR