Curs COMPETENTE ANTREPRENORIALE

images13Structura cursului: – 10 ore – 2  zile

Condiții : – studii obligatorii – conform anului de absolvire

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Tematica cursului:

 • Notiunea de firma sau intreprindere si principalele sale caracteristici strategice;
 • Caracteristicile intreprinzatorului si talentul antreprenorial;
 • Ce este oportunitatea de afaceri si cum poate fi identificata;
 • Ce inseamna managementul afacerii;
 • Etica in afaceri si comportamentul etic;
 • Riscurile in afaceri;

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs   …..…aici 

Scopul cursului:

Dobândirea de cunoştinte necesare iniţierii şi dezvoltării unui plan de afaceri, identificării şi accesării surselor de finanţare.

Competente obtinute

 • Competenţe antreprenoriale

Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie.

Activitatea antreprenorială constă în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi economice si este un proces care se derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de persoanele care valorifică oportunităţile economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru societate.

Caracteristicile activităţii antreprenoriale.

Ansamblul acţiunilor antreprenoriale care alcătuiesc procesul prezentat anterior prezintă câteva caracteristici:

 • Este un act de voinţă umană;
 • Se produce la nivelul unei firme economice;
 • Implică o schimbare de stare a firmei;
 • Este un sistem holistic (sistemic);
 • Este un proces dinamic;
 • Este un demers unic;
 • Implică numeroase variabile;
 • Stabilirea obiectivelor antreprenoriale

Obiectivele antreprenoriale pot fi grupate în trei grupe:

Obiective de natură personală, prin care întreprinzătorul îşi justifică activitatea antreprenorială. Ele ţin de persoană, constituind un imbold interior alimentat de ideile care declanşează activitatea antreprenorială. În cadrul acestei grupe se cuprind:

 • obiective de securitate şi siguranţă personală;
 • obiective de asigurare a unui statut social;
 • obiective de garantare a propriei independenţe;
 • obiective de reuşită în afaceri;
 • obiective privind satisfacerea eu-lui (obiective de autoîmplinire).

IMPORTANT !!!

 • Acest curs reprezintă modulul 3 al cursului Facilitator de dezvotare comunitară – Cod COR 341204 – și se finalizează cu examinare și diplomă MMPS (separat de cea pentru întregul curs de 40 ore)
 •  Cursul a fost conceput și este susținut conform standardului ocupațional, într-o manieră unică și originală, de către specialistul nostru în domeniu – Alexandra Alina Constantinescu.
 • structura, programa și conceptul cursului ne aparțin și sunt mărci înregistrate.
 • Certificatul emis la absolvirea cursului va fi pentru:  – Modul – COMPETENTE ANTREPRENORIALE iar pe supliment vor fi menționate competențele aferente modulului.
 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii MMPS, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația FACILITATOR PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ – Modul 3 – Competente antreprenoriale –  insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de MMPS.
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat MMPS, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.   
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs   …..…aici          

   Vă așteptăm cu drag.            

       [button link=”http://raminfo.ro/formular-inscriere/” icon=”user” bg_color=”#cf1fcf”]Formular inscriere[/button]