CURS CONTABIL

Cod COR  331302 –

Contabilul isi desfasoara activitatea in compartimentul financiar-contabil al oricarei institutii publice sau private si acopera partial sau in totalitate activitatile acestui compartiment.Tine evidenta contabila a operatiilor financiare ale institutiei, in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica  documentele si operatiile contabile referitoare la incasari si varsaminte si a altor operatii financiare; intocmeste state financiare si evidente contabile, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Formular inscriere

Continut: 48 ore –  3 module
MODULUL I – CONTABILITATE PRIMARA – 2 zile – 14 ore( 6 ore teorie + 8 ore practica)
MODULUL II – CONTABILITATE FINANCIARA – 4 zile – 24 ore( 10 ore teorie+14 ore practica)
MODULUL III – FISCALITATE – 10 ore – 1 zi (4 ore teorie+ 6 ore practica)

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / C.I.
 • copie  certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie(dacă este cazul)
 • copie diploma de absolvire

Obiective urmarite:

Modul 1:   CONTABILITATE PRIMARA

 • Însușirea terminologiei de specialitate;
 • Dobândirea abilității de a completa documentele primare tipizate și de a întocmi documentele primare netipizate;
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:
  • Verificarea documentelor conform procedurilor legale
  • Stabilirea corectă a tipului de calcul necesar
  • Utilizarea corespunzătoare a formulelor de calcul
  • Utilizarea calculatorului pentru întocmirea evidențelor contabile
  • Sortarea, ordonarea și păstrarea documentelor conform problematicii

Competente obtinute:

 • Întocmirea și completarea documentelor primare
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Utilizarea PC
 • Gestionarea și arhivarea documentelor

Modul 2:   CONTABILITATE FINANCIARA

 • Cunoașterea etapelor de realizare a activităților; capacitatea de a planifica si respecta termenele de realizare a lor;
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:
  • Analiza documentelor primare pentru a stabili operațiunile economico-financiare cuprinse în acestea;
  • identificarea elementelor patrimoniale și utilizarea corectă a planului de conturi;
  • cunoașterea evidențelor in partidă simpla și dublă;
  • capacitatea de a recunoaște și completa registrele contabile;
  • întocmirea balanței de verificare;
  • întocmirea bilanțului contabil;
 • identificarea rolului personal în cadrul echipei, capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate în comunicarea interpersonală;
 • cunoasterea documentelor de transmis, a modalităților de transmitere și a circuitului documentelor în interiorul unității;

Competente obtinute:

 • Planificarea activității proprii
 • Contarea operațiunilor patrimoniale
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanței de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanțului contabil
 • Lucrul în echipă
 • Comunicarea interpersonală
 • Gestionarea și arhivarea documentelor
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Transmiterea documentelor specifice
 • Dezvoltarea profesională

Modul 3:  FISCALITATE

 • Cunoașterea legislației în domeniul financiar contabil
 • Capacitatea de a aplica în mod corect normele metodologice privind regimul fiscal
 • Dobândirea cunoștințelor și procedurilor pentru:
  •  Calculul impozitelor și taxelor
  • Capacitatea de a transmite documentele specifice în formele prevăzute de lege
 • Capacitatea de a identifica nevoile de instruire și de a alege tipul de instruire necesar

Metode folosite:
– Curs deschis
– Studii de caz si exemple practice
– Cursul este interactiv, partea practica reprezentand 70% din durata cursului.

Certificatul de absolvire se va elibera în conformitate cu O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – republicată şi în baza Autorizaţiei emise de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere