Curs AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC – Cod COR 241306

Formular inscriere

 • Descriere:  Cursul AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC se adresează persoanelor care doresc să fie auditori interni în sectorul public şi să-şi desfasoare activitatea în entităţi publice.
 • Cursul  vă ajută să dobândiţi abilităţile pe care auditorul intern trebuie sa le demonstreze în îndeplinirea sarcinilor, conform reglementarilor de referinţă şi bunelor practici internaţionale
 • Conform Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20,  privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public, cursul dezvoltă competenţele necesare auditorului intern pentru:
 • elaborarea şi documentarea programului de audit intern şi a programului intervenţiei la faţa locului;
 • a concepe, selecta şi aplica teste în vederea evaluării eficienţei şi eficacităţii controalelor;
 • a analiza, evalua şi formula recomandări cu privire la problemele identificate în cadrul procesului de audit intern.

      Competenţe obţinute:

 • Planificarea activităţii de audit intern
 • Pregătirea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatarilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern
 • Documentarea activităţilor de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Asigurarea calităţii activităţii de audit inter
 • Dezvoltarea relaţiilor operationale cu entităţile auditate

Beneficii obținute în urma cursului:

 • Cursul este bazat pe educaţie non-formala, dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor – utilizând ştiinţe comportamentale folosite în educaţia adulţilor şi aplicate prin metoda experienţială.Se vor parcurge practic etapele de pregătire, desfăşurare şi raportare a unui audit.
 • Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare realizarii activităţii de audit in
 • Consultanţă pe aspectele particulare, concrete, legate de specificul organizaţiei fiecărui participant

       Certificare obtinută: Certificat de absolvire însoțit de Supliment descriptiv al cursului AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC – eliberate de ANC.

        Condiții : – studii superioare finalizate prin examen de licență (indiferent profilul de activitate).

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinării ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația EVALUATOR PROIECTE, însoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC (CNFPA).
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede că “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.                         

[box] Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……detalii aici  [/box]

Vă așteptăm cu drag.