CURS SECRETARIAT COMPUTERIZAT

Cod COR 334303 – Autorizatie ANC nr.40 /3163/ 15.04.2013

194621-asistent

Secretarii utilizeaza  calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, intocmesc agenda intalnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative

Formular inscriere

Durata:  50 ore

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / C.I.
 • copie  certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie(dacă este cazul)
 • copie diploma de studii.

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Această formare autorizată  este foarte solicitată pe piața actuală a forței de muncă, și reprezintă un job care nu va îmbătrîni niciodată și care se va dezvolta permanent.

Cursul  Secretariat computerizat  – se adresează tuturor persoanelor care vor să îmbrățișeze această meserie sau celor care doresc să își perfecționeze cunoștințele necesare pentru un astfel de post..

Este cunoscut  faptul că prezența unei secretare într-o companie sau organizatie este esențiala iar pregătirea, calitățile și profesionalismul acesteia fac adesea ca lucrurile să meargă  bine într-o companie.
Secretara deține o poziție cheie în organigrama oricarei companii și răspunde de partea de organizare a activitatii directorilor sau sefilor de departamente, capacitatea de mediere intre functii ierarhice diferite sau comunicarea cu diversi colaboratori sau parteneri exteriori, lucrul cu documente esențiale și multe alte atributii importante. În spatele succesului unei companii se ascund abilitățile și talentul secretarei.

Cursul de Secretariat computerizat – acopera o gamă largă de calități pe care trebuie sa le posede o secretara:

 • capacitatea de a comunica eficient
 • abilitatea de a intocmi corect documente.
 • utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor – ferestre şi operaţii cu ferestre
 • operaţii cu fişiere şi directoare (foldere)
 • utilizarea cd-urilor
 • siguranţa datelor în windows 7
 • programe utilitare de arhivare
 • procesare de text (microsoft word 2007) – utilizarea aplicaţiei microsoft word
 • programul de calcul tabelar microsoft excel 2007
 • prezentări multimedia (microsoft powerpoint 2007)
 • utilizarea aplicatiei powerpoint – editarea textului într-un slide – derularea unei prezentări
 •  conexiunea la internet activarea  contului de poştă electronică
 • compunerea mesajelor
 • evitarea spamului
 • securitatea datelor
 •  arta protocolului
 • utilizarea optimă a aparaturii de birou,

IMPORTANT !!!

 • Cursul reprezinta modulul 1 al cursului Asistent Manager si certificatul emis la absolvirea cursului  va fi pentru ocupația:  “ Asistent manager – modul Secretariat computerizat” iar pe supliment vor fi menționate competențele aferente modulului parcurs.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicată, in baza autorizaţiei emise de  ANC(CNFPA)
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede ca “societăţile comerciale, companiile, societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome si alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completările ulterioare
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfășurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.….detalii aici
.

Va așteptăm cu drag.

Formular inscriere