CURS “OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE“ 

Cod COR 351101 – Autorizatie ANC nr.40 /3163/ 15.04.2013

big_15647

Deoarece în prezent, majoritatea  joburilor de pe piața forței de muncă cer cunoștințe de operare pe calculator și mai toate activitățile din cadrul companiilor  se desfășoară cu ajutorul calculatorului, îți propunem  această  formare autorizată care te va pregăti cu succes pentru ocupația de Operator Calculator cât și pentru folosirea eficientă a calculatorului in activitatea ta zilnică.

 Formular inscriere

Durata:  50 ore

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / C.I.
 • copie  certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie(dacă este cazul)
 • copie dovadă de absolvire a 10, respectiv 12 clase

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Cursul de operator calculator pornește cu  cunoștințe de bază, care privesc componentele calculatorului și comenzile din sistemul de operare Windows,  apoi se axează pe competențele de a (tehno)redacta un document (Microsoft Word), de a realiza calcule complexe (Microsoft Excel), de a face prezentari business (Microsoft Power Point), de a naviga pe internet și de a comunica prin intermediul poștei electronice (e-mail, Messenger, Skype).

Conținutul cursului OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE:

 • notiuni generale, părţi componente ale calculatorului și reţele informaţionale
 • utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor – ferestre şi operaţii cu ferestre
 • operaţii cu fişiere şi directoare (foldere)
 • utilizarea cd-urilor
 • siguranţa datelor în windows 7
 • programe utilitare de arhivare
 • procesare de text (microsoft word 2007) – utilizarea aplicatiei microsoft word
 • programul de calcul tabelar microsoft excel 2007
 • prezentări multimedia (microsoft powerpoint 2007)
 • utilizarea aplicatiei powerpoint – editarea textului într-un slide – derularea unei prezentări
 • definirea conexiunii la internet
 • definirea contului de poştă electronică
 • compunerea mesajelor
 • evitarea spamului
 • securitatea datelor

IMPORTANT !!!

 • Certificatul emis la absolvirea cursului  va fi pentru ocupația:  “ Operator calculator electronic și rețele” iar pe supliment vor fi menționate competențele aferente cursului.
 • Certificatele se eliberează in conformitate cu OG 129/2000 republicată, in baza autorizatiei emise de  ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede că “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfășurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.
…….detalii aici

Va așteptăm cu drag.

Formular inscriere