CURS FORMATOR – COD COR 242401

 

FORMATORFormatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează și revizuieste activitați teoretice / practice și / sau programe de formare și dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca, conform Standardului Ocupaţional din 2007.

Formular inscriere

Durata: 30 ore

Condiții :

 • studii superioare finalizate  prin examen de licență (indiferent profilul de activitate)

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / CI
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie (daca este cazul)
 • copie diplomă de licență

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Fiecare formator concepe, intocmește și susține un curs în domeniul său de expertiză.

Dacă activitatea dumneavoastră constă în susținerea unor cursuri, ateliere, conferințe, prezentări, indiferent de domeniul de activitate, acestea implică atribuții de formare care, conform legilor în vigoare trebuiesc realizate numai de formatori certificați ANC.  Dacă, încă nu aveți această certificare care vă ajută să intrați în legalitate cu activitatea dumneavoastra, vă așteptăm la cursul  de FORMATOR, organizat de noi într-o manieră unică și originală.

Cursul se adresează:

– Persoanelor care doresc să dobândească această calificare și care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională.

– Trainerilor si formatorilor care si-au dobandit competentele pe cai informale si care acum vor sa obtina acreditarea ANC.

– Instructorilor, profesorilor, trainerilor care vor sa isi imbunatateasca abilitatile de formare.

Prin acest curs se vor dezvolta si abilitatile de comunicare si de eficientizare a transmiterii informatiilor specializate in mod structurat.

Obiective:

– Insusirea elementelor de baza ale procesului formarii profesionale a adultilor

– Dobandirea abilitatilor de a identifica nevoile de formare, pentru a pregati si organiza programul de formare

– Capatarea abilitatilor de organizare, sustinere si monitorizare a programului de formare

– Formarea competentelor in domeniul evaluarii cursantilor si a programelor de formare.

Competente dobandite:

 • Pregatirea formarii
 • Realizarea activitătilor de formare
 • Evaluarea participantilor la formare
 • Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 • Marketingul formarii
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor si stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare.
Nota:  – pentru participantii cu studii medii, se eliberează certificat de absolvire corespunzător grupei din care fac parte.
            – In cazul susținerii acestui curs în altă localitate, este necesar un număr minim de 12-14 participanți, asigurarea sălii de curs, cazarea formatorului și reprezentantului nostru pe perioada derularii cursului si transportul acestora.
 

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, in urma examinarii ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia FORMATOR, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

 

Va așteptăm cu drag.

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……detalii aic

Formular inscriere