CURS ”CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ”

cod COR 242324- Autorizatie ANC nr. 40/ 3161 /11.04.2013

nou_EDITORA2441EDITORA_673  Organizăm și susținem acest curs și în orașele Brăila, Craiova, Mureș și Ploiești

* pentru înscrieri și detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin email.

 

Customer-Care-Frontline-Experience-Centype  Acest curs prezentat într-o formă unică, atractivă și interactivă oferă participanților instrumentele și viziunea necesare pentru a consilia persoane în parcursul lor de viață.

Formular inscriere

Structura cursului: – 40 ore

Program: 40 ore – 4 zile

Condiții :

 • studii superioare finalizate  prin examen de licența (indiferent profilul de activitate)

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii (diplomă de licență)
 • copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
 • certificat medical cu menţiunea:”apt pentru: Cursul  Consilier pentru dezvoltare personală”

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs …..…aici 

Consilierul pentru Dezvoltare Personală lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic și oferă cadrul și suportul util pentru a explora și depăși diverse stări sau situații ce impiedică evoluția personală și/sau profesională.

  Misiunea consilierului pentru dezvoltare personală este aceia de a-i îndruma pe ceilalți să devină independenți, să conștientizeze că se pot ajuta singuri și că îi pot impulsiona inclusiv pe cei din jurul lor.

În cadrul consilierii, oamenii descoperă resursele interioare nelimitate pe care le au, calitățile, credințele, valorile și visele pe care le pot transforma în realitate.

Consilierul acordă respect și încredere capacității celor care i se adresează, în vederea identificării de către aceștia a soluțiilor constructive pe care le au la dispoziție și despre care trebuie să devină conștienți.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparțială iar  intervenția specializată a acestuia constă în ghidarea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea identificării propriilor capacități și a atingerii rezultatelor dorite în mod optim.

Aptitudinile principale, necesare pentru practicarea ocupației, sunt: neutralitatea, calmul și răbdarea, grija pentru interlocutor, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea, perseverența, deschiderea, receptivitatea și gândirea pozitivă.

Beneficii obținute în urma cursului:

 • îmbunătățire a capacității de înțelegere și gestionare a relațiilor interumane profesionale și personale
 • dezvoltare a abilităților de facilitator în problemele interumane
 • obţinere a certificatului de specializare Consilier pentru Dezvoltare Personală – COR 242324, recunoscut de MMFPS şi MECI, atât în țară, cât și în UE
 • îmbunătățire a activității profesionale, fiind în situația de a putea exercita activitatea de Consilier pentru Dezvoltare Personală în calitate de liber profesionist ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizații sau instituții cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor managementului companiilor pentru atingerea obiectivelor organizaționale.
 • schimbare a traseului în carieră sau diversificare a surselor de venit
 • participare cu reducere 20 % din taxa la oricare din cursurile de consiliere organizate de noi.
 •  îmbunătățire a abilitățior de comunicare, ascultare activă, atenție pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză și sinteză, interacționare și adaptabilitate în conditii de lucru cu categorii foarte diverse de persoane.
 •  Deprindere  și abordare a unor calități: calmul, neutralitatea, grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea, perseverența, deschiderea, receptivitatea și gândirea pozitivă.
 • Acest curs este interactiv și aplicat, având o componeța practică de pană la 70 % din durata totală a formarii.

Competente obtinute:

 • Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
 • Investigarea situaţiilor problemă
 • Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă
 • Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală

IMPORTANT !!!

 • La sfârșitul acestui curs, în urma examinarii ANC, se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupația CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).
 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.   
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxă de curs detalii…..…aici                                                             

Notă: 

 • organizăm acest curs din luna aprilie 2013, odată cu dezvoltarea și introducerea standardului ocupațional  “Consilier pentru dezvoltare personală COR 242324″. în nomenclatorul COR din România, de către specialistul în domeniu, domnul Mugur Badarau.
 • acest curs a fost conceput și este susținut conform standardului ocupațional, într-o manieră unică și originală, de către specialiștii noștri în domeniu și oferă calitate, respectă numărul de ore alocat iar tehnicile de consiliere utilizate sunt cele necesare practicării acestei ocupații și au rolul de a ajuta viitorul consilier și clienții acestuia să depășească momentele dificile cu care se confruntă.
 • structura, programa și conceptul cursului ne aparțin și sunt mărci înregistrate.
 • persoanele care au absolvit acest curs la alte firme si doresc să îl repete la noi, se pot înscrie și vor achita doar 15% din valoarea cursului, fară a beneficia de suport de curs, anexe de practică și examinare ANC.
 • Pentru perfecționare suplimentară pe un anumit modul de curs, acesta poate fi parcurs separat de celelalte module și  se finalizează cu examinare și diplomă ANC (separat de cea eliberată pentru cele 40 ore)
 •  In cazul susținerii acestui curs în altă localitate, este necesar un număr minim de 10 -12 participanți.

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……detalii aici 

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere