Curs CONSILIER DE ORIENTARE PRIVIND CARIERA (NOU)

Cod COR 242306 – Autorizație nr.40/ 18 / 2014

    analist RU

 
Activitatea de consiliere privind cariera reprezintă procesul complex de asistare specializată, de catre consilier, a persoanelor aflate în momente importante ale traseului educațional și profesional, prin utilizarea unor tehnici ce oferă informații precise de îndrumare și susținere a acestora în luarea unor decizii realiste privind cariera.
 
 
Durata: 60 ore (20 teorie + 20 practică – studiu individual)

Continut:

Programul are un conținut deosebit și interactiv, conține multe exerciții și tehnici de lucru aplicate practic de fiecare participant în parte și cazuri practice de consiliere.

Condiții:

 • studii superioare (indiferent profilul de activitate)

Documente necesare la înscriere:

 • copie buletin / CI
 • copie certificat naștere
 • copie certificat casătorie (dacă este cazul)
 • copie după dovada de absolvire a unei instituţii de învăţamânt superior
Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 
 
 
Cursul este util atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, elevilor și studenților ce doresc definirea opțiunilor vocaționale sau profesionale cât și angajaților, ei reprezentând o categorie specială din perspectiva performanței individuale și a parcursului profesional de care depind în mare masură rezultatele companiei la care lucrează.
 
Acest curs se adresează persoanelor cu studii superioare – specialiști din domeniul administrativ, resurse umane  managerilor de companii, psihologilor, angajaților din departamentele de relații publice și comunicare, persoanelor care doresc să se reorientaze în carieră, pedagogilor, asistenților sociali, absolvenților de drept sau știinte socio-umane, tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte personal şi profesional
Abilitățile de consiliere sunt benefice oricarui manager în relatia cu echipa sa, și specialiștilor din departamentele de resurse umane.
 
Consilerii de  orientare privind cariera:
 • sunt specialişti în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului.
 • prestează servicii administrative, de recrutare şi pregătire, de analiză a locurilor de muncă şi orientare profesională.
 • oferă informaţii şi acordă consiliere celor interesaţi în domeniul ocupării alegerii carierei, instruirii şi formării complementare. 
 • îi ajută pe clienţi să se cunoască mai bine pe ei înşişi, să-şi conştientizeze interesele profesionale şi aptitudinile.
 • în cazul în care este de formaţie psihosociolog, la cerere sau cand situaţia o impune, efectuează evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal al clientilor utilizând metode şi instrumente specifice.
 • furnizează clienţilor informaţii în legatură cu profesiile şi ocupaţiile, îi ajută să compare exigenţele acestor profesii cu caracteristicile lor personale şi cu nivelul lor de calificare.
 • analizează împreună cu clienţii fiecare alternativă în parte şi evaluează consecinţele. 
 • asistă la elaborarea unui plan de acţiune şi la punerea în practică a acestuia, după ce clientul a optat pentru una din alternative.

Competențe dobândite:

Competente:

 • Întocmirea şi administrarea documentelor specifice
 • Elaborarea psihoprofesiogramelor
 • Lucrul în echipă
 • Culegerea şi organizarea informaţiilor
 • Perfecţionarea profesională
 • Evaluarea psihoprofesională a clienţilor
 • Organizarea întâlnirilor de grup programate
 • Comunicarea interpersonală
 • Consilierea profesională

 Beneficii obținute în urma cursului:

 • puteți desfășura activitatea în mod independent ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor organizații și instituții cu domenii variate de activitate, începând de la școli și licee de stat și particulare până la centre sociale, ONG-uri sau companii sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor managementului pentru atingerea obiectivelor organizaționale
 • dobândiți toate metodele, tehnicile, abilitățile necesare practicării profesiei de Consilier de orientare profesională
 • vă îmbunătățiți abilitățile de comunicare, atenția pentru detalii, focusarea pe probleme, analiza și sinteza, interacțiunea și adaptarea  la condiții de lucru cu categorii foarte diverse de persoane
 • însușiți tehnici noi, unice prin care aveți capacitatea de a ghida oamenii să-și găsească cea mai potrivită cale în cariera astfel încât să corespundă cu abilitățile lor autentice, ceea ce le va aduce o viață împlinită și veți contribui în acest mod la un impact pozitiv în comunitate.

Diploma obținută:

 • acreditată de catre ANC(CNFPA

IMPORTANT !!!

 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată care prevede ca “societațile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

 

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC.

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere