Curs COMUNICARE MANAGERIALĂ EFICIENTĂ – Cod COR 334303 – Autorizatie ANC nr.40 /3163/ 15.04.2013

Un curs intensiv, conceput special pentru a oferi participanților ocazia de a înțelege care sunt etapele ce trebuiesc urmărite prin comunicare pentru a deveni buni manageri și se adreseaza General Managerilor, Project Managerilor, Office Managerilor, Asistent Managerilor, Antreprenorilor, Freelancerilor, etc.

comunicare

Formular inscriere

Durata:  20 ore

Documente necesare la inscriere:

 • copie buletin / C.I.
 • copie  certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie(dacă este cazul)
 • copie diploma de absolvire

Condiții :studii medii

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici

Comunicarea este un proces psihic complex, realizat între două sau mai multe persoane (sau cu sine însuși) unde are loc un schimb de informație, de emoții, sentimente, atitudini, interese cu scop de relaționale sau influență.

Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii noştri idei, informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o necesitate vitală.    

Psihologul american Şibutani, susţine că în procesul comunicării are loc nu numai transmiterea informaţiei dar şi interacţiunea reciprocă dintre oameni. Comunicarea, înţeleasă în sensul său larg, ca act tranzacţional, inevitabil în situaţii de interacţiune, devine esenţială, fundamentală atât pentru viaţa personală cât şi pentru cea socială a individului. Comunicarea ca act, sistem, cod sau mijloc stă la baza organizării şi dezvoltării sociale, influenţând raporturile pe orizontală şi verticală între oameni – intervenind chiar în aspiraţiile lor intime, dar şi în cunoaşterea realităţii. Actul comunicării se realizează prin intermediul imaginilor, noţiunilor, ideilor, având un conţinut informaţional facilitează manifestarea conduitelor umane afective, producând consonanţă sau disonanţă psihică, efecte de acceptare sau refuz, concordanţă sau ne concordanţă a trăirilor noastre.

Constantin Noica în „Cuvânt împreună despre rostirea românească” reliefează faptul că românii nu au reţinut decât înţelesul cultual, ecleziastic, al latinescului communicare, moştenit sub formă de cuminecare (= a se împărtăşi de la; a se împărtăşi întru ceva). În acest sens, filosoful român scrie: „Comunicarea nu e totul, comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecarea e de subînţelesuri.”

Comunicarea este și rămâne o verigă esenţială în funcţionarea normală a oricărui sistem și reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată.

În procesul de învăţare, comunicarea poate fi considerată cauză sau condiţie esenţială a schimbării individului şi implicit a schimbării sociale.Astfel, de la apariţia tiparului ca principal mijloc de comunicare şi transmitere a mesajelor până la mijloacele moderne aduse de calculator, internet, ziare electronice, toate impun o evoluţie socială mai mult sau mai puţin continuă.

Un rol important în procesul de comunicare îl deţin căile, mijloacele prin care acesta se realizează. Importanţa tehnicilor de informare şi comunicare  în procesul de învăţare este evidentă sub aspect formator pentru manageri,  profesori, medici, consilieri, asistenți, secretare, etc.

Participand la cursul de Comunicare managerială, vom aprofunda  aceste tehnici  și ne vom dezvolta considerabil abilitățile de comunicare.

Structura cursului:

 •  stiluri de comunicare
 • comunicarea in cadrul echipei
 • comunicarea cu sefii, dar si cu subalternii
 • stiluri in negociere
 • comunicarea verbala
 • comunicarea nonverbala
 • comunicarea cu persoanele dificile
 • metode de imbunatatire a procesului de comunicare.

Abilitati ce vor fi dezvoltate:

 •   abilitatea de a transmite eficient mesaje verbale si nonverbale
 •   aplicarea tehnicilor de comunicare
 •   cresterea capacitatii de comunicare
 •   imbunatatirea abilitatilor de comunicare verbala si nonverbala
 •  abilitatea de a descifra mesajele verbale si non verbale transmise de parteneri
 •  capacitatea de a intelege tendintele partenerului de negociere.
Nota: – In cazul susținerii acestui curs în altă localitate, este necesar un număr minim de 10-12 participanți, asigurarea sălii de curs, cazarea formatorului și reprezentantului nostru pe perioada derularii cursului si transportul acestora.

IMPORTANT !!!

 • Certificatul emis la absolvirea cursului  va fi pentru ocupația:  “ Asistent manager – modul Comunicare managerială” iar pe supliment vor fi menționate competențele aferente modulului parcurs.
 • Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de  ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile, societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.
 • © Copyright   Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului ( structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea ram-info și sunt inregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici

Va așteptăm cu drag.

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……detalii aici 

 Formular inscriere