Curs ASTROLOG

cod COR 516101 – Autorizatie ANC nr.40 /7082/ 09.07.2013

ASTROLOGIA este un limbaj prin care poți primi mesajul astrelor și al Universului înconjurator. Astrele sunt permanent pe cer, le putem vedea zilnic, și chiar dacă e înnorat, știm că ele sunt acolo, dintotdeauna și pentru eternitate, și intotdeauna ne transmit ceva. Dacă suntem pe recepție, atenți la ceea ce ne-ar putea sugera ele, intuitiv, stimulându-ne imaginația și creativitatea, dar și ințelegerea mai profundă a lucrurilor, atunci putem să percepem mesajul lor.  

Formular inscriere

Structura cursului: – 50 ore – 4 module

 • MODUL I   – ©REALIZAREA ASTROGRAMELOR
 • MODUL II  –  ©CONSILIEREA ASTROLOGICĂ
 • MODUL III –  ©PROGNOZELE RELAȚIONALE 
 • MODUL IV –  ©PROGNOZELE MEDICALE

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Această nouă formare autorizată în domeniul dezvoltării personale, Ne învață să comunicam cu astrele și ne ajută să-ne completam cunoștințele legate de noi și de rolul nostru pe această planetă, să ințelegem și aprofundam acest limbaj simbolic legat de viața noastra interioară și cea exterioară și multe informații utile despre corpurile subtile – corpul mental, corpul emoțional și corpul spiritual, necesare atingerii echilibrului în relația cu corpul nostru și a vindecarii emoționale, ne învață să ne cunoaștem și să înțelegem că suntem unici și irepetibili.

Studiul Astrologiei (astra – stea) recurge la logică (logos) și apoi la rațiune pentru a înțelege și a ne raporta la Universul înconjurător.

„Ocupaţia de Astrolog presupune desfăşurarea unei activităţi în care relaţionarea cu oamenii este primordială şi fundamentală, acest lucru presupunând într-o măsură foarte mare abilităţi de comunicare în relaţia cu persoanele care solicită o consultanţă astrologică, cât şi activităţi legate de practicarea şi promovarea astrologiei şi ştiinţelor ezoterice.

Scopul activităţii astrologilor nu este tentativa de a schimba destinul oamenilor ci mai degrabă de a-l împlini prin intermediul unui nivel de conştienta amplificat.””( S.O )

La acest curs învățam cum să ne întocmim tema natală sau de bază, să ne planificam timpul corect și să ne organizam activitățile în funcție de mișcarea planetelor și de stele,  de schimbările care intervin odată cu ele – tranzite, progresii, direcții și revoluții solare. 

Cu ajutorul cunoștintelor asimilate și a certificării obținute,ne putem deschide propriul cabinet de consultanță (consiliere) astrologică sau  puțem obține un job în massmedia, în compartimentele de selecție și recrutare de personal, în cabinete de orientare profesională, în centre de formare profesională și în unități de învățamânt.

Descrierea ocupației:
Ocupația de Astrolog presupune desfașurarea unei activități în care relaționarea cu oamenii este primordială și fundamentală, acest lucru presupunând într-o măsură foarte mare abilități de comunicare în relația cu persoanele care solicită o consultanță astrologică, cât și activități legate de practicarea și promovarea astrologiei și științelor ezoterice.

Astrologii calculează și interpretează astrograma, asigurând trecerea de la informația generală la cea cu caracter particularizat, modulată pe individualitatea și unicitatea fiecarui individ. Prin urmare nu exista două astrograme identice.

Astrologii trebuie să acorde o importanță deosebită faptului că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată în mod obiectiv valoarea de ființă umană și să i se respecte liberul arbitru (capacitatea de a decide asupra propriei vieți).

In practicarea acestei ocupații, astrologii trebuie să manifeste maximă responsabilitate pentru informațiile furnizate și să dovedească un grad înalt de integritate morală și profesională în relațiile cu solicitanții.

Principalele activități desfașurate de Astrolog sunt:
– analizează pozitia, mișcarea și interacțiunea dintre planete, case și zodii
– realizează astrograme
– interpretează astrogramele
– transmite concluzii
– oferă indrumare în modelarea comportamentală

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Comunicare interactivă
 • Utilizarea calculatorului
 • Procesarea datelor
 • Întocmirea astrogramelor
 • Realizarea horoscopului individual
 • Consilierea privind modelarea comportamentală
 • Întocmirea horoscoapelor pentru persoane juridice
 • Alcatuirea horoscoapelor generale
 • Realizarea prognozelor generale

Notă: 

 • Pentru perfecționare suplimentară pe un anumit modul de curs, acesta poate fi parcurs separat de celelalte module și  se finalizează cu examinare și diplomă ANC (separat de cea eliberată pentru cele 50 ore) – cu titulatura modulului urmat.
 • momentan, aceste perfecționări se realizează pentru modulele 3 și 4.
 • săptămânal – joi – între orele 17.00 – 20.30 se derulează ATELIERUL DE ASTROLOGIE – la care vă așteptăm cu drag – după confirmarea telefonică a participării.

La evaluare se urmarește :

 • Capacitatea de comunicare
 • Spirit de observație, meticulozitate, gândire logică și deductivă.
 • Capacitate de analiză și sinteză, viziune de ansamblu
 • Capacitatea de stabilire și interpretare a influențelor astrale
 • Claritatea și relevanța interpretarii

FORMATOR:

APOSTOL GABRIELA – IOANA – Formator certificat MECT si CNFPA, astrolog cu experiență de 20 ani, consultant astrologie, fost vicepreședinte al Asociației Astrologilor din România, lector pentru dișciplinele  Astrologie, Feng Shui și astrologie chineză, cursuri autorizate ANC de nutriționist, reflexoterapeut, fitoterapeut  si dezvoltare personală,  colaborator constant cu diverse posturi de televiziune și reviste ca: Tabu, Gazeta Sporturilor, Adevarul.  www.mirabilys-magazin.ro

Condiții de acces :

 • minim studii medii  

Acte necesare la înscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diplomă de studii
 • copie certificat de casătorie (pentru doamne dacă este cazul)

IMPORTANT !!!

 • La sfarsitul acestui curs, in urma examinării ANC, se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupaţia ASTROLOG, insoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.
 • Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).
 • Costul oricarui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că “societățile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”. 
 • informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC……..detalii aici.  

Va așteptăm cu drag.

Formular inscriere