CURS ASISTENT MANAGER

Cod COR 334303 – Autorizatie ANC nr.40 /3163/ 15.04.2013

Asistent managerul este „mâna dreaptă” a directorului, fiind puntea de legătură dintre acesta și publicul intern sau extern al organizației.

asistent_manager

Această formare autorizată, se adresează atât persoanelor care intenționează să aplice pentru un post de asistent al directorului general sau al unui director de departament în cadrul unei firme, cât și celor care se află deja intr-o astfel de funcție și simt nevoia imbogățirii și sistematizării noțiunilor cu care se operează în această profesie atrăgatoare și tot mai solicitată pe piața forței de muncă din România.

Formular inscriere

Cursul de Asistent manager este structurat in 2 Module:
Modulul 1 –
50 de ore – Secretariat computerizat
Modulul 2 –
20 de ore – Comunicare Managerială

Condiții:

 • minim  învățământul liceal (12 clase)

Acte necesare la inscriere:

 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie diploma de studii
 • copie certificat de casătorie (pentru doamne dacă este cazul)

Informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

Asistentul Manager se ocupa in principal cu coordonarea contactelor de afaceri, corespondenta cu partenerii de afaceri ai organizatiei, comunicarea interpersonala cu persoanele implicate in realizarea contractelor, gestionarea informatiilor obtinute in desfasurarea activitatii proprii si a personalului subordonat, analiza informatiilor semnificative obtinute in desfasurarea activitatii proprii si a personalului subordonat, administrarea documentatiei, planificarea activitatii proprii si a personalului din subordine, adoptarea deciziilor privind activitatea din subordine, optimizarea fortei de munca din subordine, promovarea initiativelor personalului din subordine, coordonarea perfectionarii fortei de munca din subordine, precum si cu raportarea activitatii proprii si a departamentelor din subordine catre conducere.

Asistent managerul ocupă o funcție reprezentativă în cadrul companiei, fiind colaborator apropiat al directorului și chiar suplinitor al acestuia, motiv pentru care pregătirea sa trebuie să fie complexă, să vizeze cunoștinte variate de management, marketing, comunicare, protocol, contabilitate, informatică, legislație, psihologie.

Tematica cursului surprinde în detaliu elementele esențiale ce caracterizează aceste domenii, care au aplicabilitate directă în activitatea unui asistent manager și dezvoltă abilitățile de conducere, organizare, control, comunicare.

Ocupatia este superioara celei de Secretara. Responsabilitatea unui asistent manager depășește cu mult atribuțiile pe care le aveau în trecut secretarii de birou, care nu făceau altceva decât să pregătească rapoartele, corespondenţa şi procesele-verbale ori alte documente de specialitate.

 Un asistent al unui director are responsabilități multiple și poate chiar promova pe o funcţie de conducere, trecerea fiind facilitată de competențele și pregătirea sa.

Conform studiilor de specialitate, locul unui asistent manager se regăseşte la nivelul structurilor ierarhice superioare ale companiei, ca prim-subaltern şi în acelaşi timp colaborator apropiat al directorului general sau de departament. 

 Asistentul managerului este cel care poate da dispoziții, fiind delegat în acest sens de către director, acest fapt implicând o mare responsabilitate în cadrul organizației.

 Abilităţile pe care le dobândește un asistent manager prin pregătire și studiu sunt cele DE CONDUCERE (este o persoană proactivă, cu pregătire de lider și capacitate de decizie, care observă eficiența echipei și condițiile optime de funcționare ale acesteia, având în vedere totodată modalitățile de stimulare) și DE COMUNICARE (implică un nivel profesional al discuțiilor purtate cu publicul intern și extern al organizației și stimularea muncii în echipă).

 Secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de munca în societatea contemporană iar secretara a căpătat funcţii şi roluri multiple şi complexe comparativ cu deceniile anterioare.

În cadrul cursului de Secretariat computerizat ne familiarizăm cu competenţele şi funcţiile care revin unei secretare: prelucrarea informaţiilor, documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări de contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a managerului.

Scopul Cursului de secretariat computerizat este acela de a forma o secretară modernă, interfaţa reală între şeful instituţiei şi personalul angajat sau persoane din afara instituţiei.

După cum se poate observa, în activitatea de secretariat şi în aceea a secretarelor (asistent manager) predomină procesele informaţionale şi decizionale, informaţia oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informaţii şi de decizii ocupând o pondere importantă într-o organizaţie. 
Cursul de secretariat computerizat,  conţine materia necesară pentru munca de birou a secretarelor:

 • identificarea tipurilor de echipamente de birou necesare activitaţii de secretariat
 • identificarea elementelor de interfaţă ale SO si utilizarea funcţiilor de baza
 • utilizarea aplicaţiilor SO WINDOWS
 • utilizarea editorului de text Microsoft Word. Tehnoredactarea documentelor
 • realizarea tabelelor utilizând aplicaţii de calcul tabelar Microsoft Excel
 • realizarea prezentărilor
 • administrarea şi întocmirea corespondenţei
 • comunicarea utilizând poşta electronică.

Cursul de Comunicare Managerială este foarte important în munca viitorului Asistent Manager iar în urma lui participanții vor fi în măsură să pună în practică competențele obținute și să raspundă la intrebarea : Ce este comunicarea?

Comunicarea provine din latinescul communis(ceea ce înseamna comun), communicatio (adică a transmite altcuiva / altora). Când comunicăm dorim să avem ceva în comun cu celălalt, vrem să-i împărtășim o informație, o idee, un sentiment, o părere.

Comunicarea este definită ca schimb de informații, fiind o necesitate de bază a vieții. Comunicarea se definește ca fiind un transfer de informații de la un emitent (expeditor) la un receptor (primitor) în condițiile înțelegerii corecte de către receptor a conținutului mesajului.

IMPORTANT !!!

Se poate acorda Certificat de Absolvire si Supliment Descriptiv al certificatului eliberate de ANC, după absolvirea oricarui modul din cursul ” Asistent Manager (Secretariat computerizat sau Comunicare managerială), în urma examinării ANC.

Absolvenții unor cursuri echivalente de pregătire sau cei care au cunoștințele aferente acumulate pe cont propriu, se pot înscrie pentru preevaluare, evaluare pe parcurs, evaluare finală și examen ANC, beneficiind de consultanță și materiale de curs.

Competente:

 • administrarea documentației
 • adoptarea deciziilor;
 • analiza informațiilor semnificative;
 • comunicarea interpersonală a asistentului de manager;
 • coordonarea contactelor de afaceri.
 • coordonarea perfecționării forței de muncă;
 • corespondență cu parteneri;
 • dezvoltarea activității profesionale;
 • gestionarea informațiilor;
 • optimizarea forței de muncă;
 • promovarea inițiativelor;
 • raportarea activității asistentului de manager;
 • stabilirea strategiei.

Taxa de curs poate fi achitată și in rate!

Certificatele se eliberează în conformitate cu OG 129/2000 republicată, în baza autorizației emise de ANC(CNFPA).

 • Costul oricărui curs de formare, autorizat ANC, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că “societațile comerciale, companiile, societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”. 
 • © Copyright Toate informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui material și al cursului (structura, conținutul, durata, modul de prezentare, denumiri module) – sunt proprietatea Ram-Info și sunt înregistrate și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr 8/1996, cu modificările și completarile ulterioare.
 • informații despre data de începere a cursului, program, desfașurare, taxa de curs ………..aici 

 

Notă:  – In cazul susținerii acestui curs în altă localitate, este necesar un număr minim de 10-12 participanți, asigurarea sălii de curs, cazarea formatorului pe perioada derularii cursului si transportul.

Persoanele din alte localități pot participa la curs în sistem ID (invățământ la distanță). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de desfăsurare, vă rugăm să ne contactați telefonic. Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC (CNFPA) – se realizează in urma parcurgerii unei pregătiri intensive la sediul nostru și examinare ANC..detalii aici 

Vă așteptăm cu drag.

Formular inscriere